Home

Dohoda 1. světová válka

Versailleská mírová smlouva byla nejdůležitější ze šesti mírových smluv uzavřených roku 1919 jako výsledek šestiměsíčního jednání na Pařížské mírové konferenci, kterou byla oficiálně ukončena první světová válka mezi Státy Dohody a Centrálními mocnostmi.Jednání o této smlouvě navazovalo na příměří, které bylo uzavřeno 11. listopadu 1918 v. Jako Trojdohoda nebo Dohoda (řidčeji, hlavně ve starší literatuře Ententa z franc.) je označováno spojenectví Francie, Ruska a Velké Británie, které vznikalo v letech 1893 až 1907 především jako protiváha k expanzivním tendencím Trojspolku (Německo, Rakousko-Uhersko a Itálie).Oba tábory se pak střetly v první světové válce, po jejímž vypuknutí se k původní. První světová válka. První světová válka. Úvodní stránka > Trojdohoda. Trojdohoda. 24.12.2010 11:20 Trojdohoda. Jako Trojdohoda nebo Dohoda (řidčeji, hlavně ve starší literatuře Ententa z franc.) je označováno spojenectví Francie, Ruska a Velké Británie, namířené především proti expanzivním tendencím centrálních. I. světová válka - 1917/1918 (1.7.2013) Karel I. Habsburský (23.12.2011) Limity asymetrie: Češi a Slováci v legiích 1914 - 1920 (6.12.2011) Legionářský film - dvojí pohled (30.11.2011) Československé legie v Rusku (21.11.2011) Československé legie ve Francii a Itálii (21.11.2011) Rozhovor historiků o legiích (21.11.2011

1. světová válka. 21.03.2013 | 22 811 zhlédnutí DOHODA (r. 1893 smlouva Rusko-francouzská, r. 1904 srdečná dohoda Francie a Anglie, r. 1907 smlouva Anglicko-ruská, později se připojily státy jako Srbsko, BENELUX, Japonsko, USA, r. 1915 se přidala také Itálie První světová válka - díl 1: Vznik aliancí (1870-1907) Srdečná dohoda podepsána 8. dubna 1904). V tomto bodě do událostí zasáhla japonsko-ruská válka 1904-1905. Vztahy mezi oběma zeměmi byly napjaté kvůli japonskému úmyslu usadit se na asijském pobřeží, který byl tou dobou již částečně naplněn. V této. 1. světová válka Střet 2 nepřátelských bloků: Dohoda (Anglie, Francie, Rusko) X ÚM (ústřední moci - Německo, Rak-Uhersko, později Turecko a Bulharsko) Příčiny

První světová válka (před rokem 1939 známá jako Velká válka nebo světová válka) byl globální válečný konflikt probíhající od 28. července 1914 do 11. listopadu 1918.První světová válka zasáhla Evropu, Afriku a Asii a bojovalo se i ve světových oceánech.Formální příčinou války byl úspěšný atentát na arcivévodu a následníka rakousko-uherského trůnu. 1. SVĚTOVÁ VÁLKA Hlavní válčící státy: DOHODA - Francie,Anglie,Rusko,Itálie TROJSPOLEK-Německo,Rakousko-Uhersko,Osmanská říše,Bulharsko Důvod (záminka) války: atentát na Františka Ferdinanda d´Este (budoucího rakousko-uherského císaře) ve městě Sarajevo ( Bosna a Hercegovina) 1.světová válka začala 3.srpna 1914 První světová válka představovala zásadní zlom v dosavadních dějinách lidstva. Byl to velký konflikt globálního charakteru po čtyřiceti letech relativního klidu v Evropě (s výjimkou balkánských válek 1912 - 1913), kdy se ovšem řada konfliktů odehrávala mezi evroými mocnostmi mimo Evropu při koloniálním dělení světa

Versailleská smlouva - Wikipedi

 1. Compiegne - Jako první válečný konflikt v dějinách zasáhla první světová válka téměř celý svět. Bojovalo se ve třech světadílech, na všech světových mořích a konflikt, ve kterém zahynulo téměř deset milionů vojáků a 8,5 milionu civilistů, postihl 38 států. Válka začala 28. července 1914, trvala čtyři a čtvrt roku a jejím výsledkem bylo zcela nové.
 2. PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA 1) Spojte slova a jejich význam. PŘÍýINA ROZPOR MOC ÚZEMÍ Budoucí panovník KOLONIE VELMOC ATENTÁT VÁLKA NÁSLEDNÍK DOHODA CENTRÁLNÍ 2) Najděte na mapě tyto státy a vybarvěte je: Německo Itálie Francie Velká Británie Rusko Důvod, pro se něco stalo Konflikt, nesouhlas, spo
 3. 1. světová válka Schlieffenův plán: Němci doufali v rychlé vítězství na západě, aby mohli svá vojska nasadit proti Rusku plánem bylo obejít Francouzká obranná postavení přes Belgii, obklíčit Paříž a zezadu napadnout francouzské jednotk
 4. 1. světová válka -válečné bloky- trojspolek- Itálie, R-U, Německo - trojdohoda- VB, Francie, Rusko - změny za války. trojdohoda-> dohoda- mnoho dalších se přidává. 1917-(duben) USA vstupují do války na straně dohody -(7.11.)VŘSR-> Rusko vystupuje z dohody. trojspolek-> centrální mocnosti- Německo, R-U, Osmanská říš

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Věra Fiřtová. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. 1. světová válka - pracovní lis 1. světová válka Příčina: Německo toužilo po expanzi na východ, snaha velmocí získat kolonie a snaha o přerozdělení Evropy Záminkou: Atentát na následníka trůnu Františka Ferdinanda D´Este devatenáctiletým studentem Principem v Sarajevu 28 V Německu vypukla revoluce, císař abdikoval a nová socialistická vláda uzavřela mír. Válka skončila. 12. 1. světová válka znamenala novodobé obrovské utrpení. 10 milionů mrtvých, 20 milionů raněných, 6 milionů zmrzačených. Byly zničeny mnohé kulturní památky (např. gotická katedrála v Remeši) První světová válka (před rokem 1939 známá jako Velká válka, nebo Světová válka) byl globální válečný konflikt probíhající od roku 1914 do roku 1918. První světová válka zasáhla Evropu, Afriku a Asii a probíhala ve světových oceánech

Trojdohoda - Wikipedi

 1. Právě mnichovská dohoda byla bodem obratu v dějinách, po kterém se druhá světová válka stala nevyhnutelnou. V roce 1938 bylo ještě možné Hitlera zastavit společnou snahou evroých států, to přiznávali i západní vůdci, dodal
 2. 1/10 V jakých letech byla první světová válka? 1900-1905; 1910-1913; 1914-1918; 1919-1925; 2/10 Jak se jmenovalo spojenectví vítězných státu? Dohoda; Trojspolek; Dvojspolek; Porada; 3/10 Který panovník byl zavražděn v Sarajevu? František Josef I; Ferdinand d'este; František Josef II; Fridrich II; 4/10 Kolik monarchii se po 1.
 3. Územní změny po válce. Rozpad říše Rakousko-Uherské Územní změny po válce. Versailleským mírem 1919 odstoupilo Německo Francii Elsasko a Lotrinsko (a Saarsko do plebiscitu v r. 1935), Belgii malé územní při vých. hranici, Polsku Poznaňsko, Horní Slezsko a většinu Záp
 4. Druhá světová válka. Vše o druhé světové válce i o událostech od roku 1914 do roku 1945 + Norimberský a Tokijský proces. Menu. Homepage. 1. světová válka. Versailleský mír. Mnichovská dohoda (označována také jako Mnichovská zrada či Mnichovský diktát).
 5. 1.světová válka. První světová válka. Dohoda dosáhla úspěchů i na mimoevroých bojištích - v Pacifiku a v Africe, kde až na Německou východní Afriku obsadila všechny německé kolonie. Británie podnikla úspěšné útoky proti Turecku v Palestině,.
 6. Otázka: 1. světová válka Předmět: Dějepis Přidal(a): Veronika 1. SVĚTOVÁ VÁLKA 1894 = Dreifurova ofenziva 1899 = Hilsneriáda -> obnoven antisemitismus Dlouhodobé příčiny války 1882 = Trojspolek (Německo, Rusko, Itálie) 1907 = Trojdohoda (Francie, VB, Rusko) tyto aliance měli zabránit všeobecné válce --> nakonec jí spíše vyvolali Německo: nová silná velmoc --> chce.

1. světová válka Průběh války: Ústřední mocnosti (Německo, Rakousko-Uhersko + Turecko, Bulharsko) Dohoda (Velká Británie, Francie, Rusko + Japonsko ) 1. fáze - srpen - prosinec 1914 - naděje na bleskovou válku - útočné operace a) jižní fronta (Srbsko) - vpád rakousko-uherské armády do Srbska - hrdinný bo První světová válka (před rokem 1939 se označovala jako Velká válka, dnes je toto označení řídké) byl válečný konflikt probíhající od srpna 1914 do 11. listopadu 1918. Odehrával se na třech kontinentech (hlavní fronty byly v Evropě, dále se bojovalo v Asii a Africe) a všech oceánech (přičemž hlavním bojištěm byl. 1. Světová válka. Publikováno 2.2.2016 6.2.2017 administrator . Sarajevský atentát - Srpen 1913 - uzavřen mír mezi válečnými státy → pozměnil hranice a rozložení sil na Balkáně - Dohoda potupně vytlačovala Němce z okupovaných území. První světová válka. Úvodní stránka > Centrální mocnosti. Jejich protivníkem bylo uskupení, které se nazývalo Dohoda. Do této skupiny se zahrnovaly tyto země: Německé císařství, Rakousko-Uhersko, Osmanská říše (která se přidala v roce 1914) a Bulharsko (1915). Někdy k nim bývá připočítána i Itálie, která. 1. SVĚTOVÁ VÁLKA začít ohniskama rozporů a co je Trojspolek a Trojdohoda !!! Příčiny : boj o hospodářské a politické rozdělení světa (boj o kolonie) Dohoda udělá námořní blokádu ústředních mocností ( odříznuti od zásobování.

Dohoda uzavřená mezi Německem, Spojeným královstvím, Francií a Itálií v Mnichově 29. září 1938. Mnichov 29. září 1938 Německo, Spojené království, Francie a Itálie se dohodly se zřetelem k dohodě, jíž už bylo ve věci odstoupení sudetoněmeckého území v zásadě docíleno, na těchto podmínkách a modalitách tohoto odstoupení a na opatřeních z něho. - 1. světová válka byla válečným konfliktem probíhajícím na evroém kontinentě od 28. 7. 1914 (sv. Anna) - do 11. 11. 1918. Dohoda a Trojspolek - po zániku Spolku tří císařů spojujícím Německo, Rakousko - Uhersko a Rusko, vytvořilo roku 1879 Německo a Rakousko - Uhersko tzv 1 1. světová válka Autorem materiálu a všech jeho částí, nen Dohoda chce válku brzy ukončit, ale situaci zkomplikuje situace v Rusku. 4 Rusko je zaostalé, malá úroda, rozlehlé, směr řek (sever-jih) způsobil omezenou komunikaci s

Trojdohoda :: První světová válka

Moderní-Dějiny.cz Pittsburská dohoda (31.5. 1918

1.světová válka - příčiny, průběh a důsledky. Příčiny, průběh a důsledky první světové války. Vznik dohody a trojspolku. Období industriální společnosti bylo založeno na průmyslové výrobě. Na konci 19. století se výroba neustále zvyšovala, tudíž byla třeba řada odbytišť První světová válka - úvod Předmět: Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Ročník: 5. Přibližný čas využití: 1 vyučovací hodina Jméno autora: Mgr. Beata Pukowiecová Škola: ZŠ, Mendelova Adresa školy: ulice Einsteinova 2871, 73301 Karviná - Hranice Anotace Jejich dohoda se týkala Blízkého východu a na dlouhou dobu pomáhala předurčit politicko-geografické uspořádání tohoto dodnes neklidného regionu. Jedním z předpokladů pro zdar smlouvy však mělo být zhroucení Osmanské říše, která dotyčná území kontrolovala. Nemocný muž, jak se sultánovu impériu přezdívalo. 1. světová válka Schlieffenův plán: Němci doufali v rychlé vítězství na západě, aby mohli svá vojska nasadit proti Rusku plánem bylo obejít Francouzká obranná postavení přes Belgii, obklíčit Paříž a zezadu napadnout francouzské jednotky Dohoda začala usilovat o dobytí úžin Bospor a Dardanel

Třetí světová válka je nevyhnutelná, protože neexistuje ekonomický způsob, jak zamést pod koberec dluhy světa, prohlásil v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz senátor a primátor Jaroslav Kubera z ODS. Nesouhlasím. Jaroslav míchá několik věcí dohromady, reagoval na to poslanec František Laudát. Pan senátor vždy uměl provokovat, připomněl vicepremiér a šéf KDU. První světová válka (před rokem 1939 známá jako Velká válka, nebo Světová válka) byl globální válečný konflikt probíhající od roku 1914 do roku 1918.První světová válka zasáhla Evropu, Afriku a Asii a probíhala ve světových oceánech. Bezprostřední záminkou k válce byl atentát na arcivévodu a následníka trůnu Františka Ferdinanda d'Este 5.A ohniska mezinárodních konfliktů - Afrika, Dálný východ, Balkánvznik vojenských blokůprvní světová válka - atentát v Sarajevu, charakteristika války, válečné události na jednotlivých frontách, závěrečná fáze války, kapitulace Ústředních mocností a jejich spojenců, výsledky válkymírová konference v Paříži, systém smluv s poraženými státy.

1. světová válka - Dějepisně.c

 1. Stránky zaměřené na historii. Revoluce v Rusku v roce 1917 Celý příspěve
 2. Referát - 1. Světová válka. 1. SVĚTOVÁ VÁLKA. Dohoda disponovala větším počtem jednotek (180 divizí) než Rakousko- Uhersko a Německo (jen 120 divizí).Německá armáda byla však pohyblivější a vojáci měli modernější výzbroj. Hrůzu naháněla svou příslovečnou disciplínou a vysokou úrovní velení
 3. A) 1. světová válka: - 28.6. 1914 - 11.11. 1918 Příčiny: - spor o nové dělení světa - rozpory mezi mocenskými bloky - Německo - snaha získat nové kolonie Bloky: 1. Dohoda: Velká Británie, Francie a Rusko, Srbsko, Černá Hora, Řecko, Rumunsko, později USA a Japonsko 2
 4. Tvrdě pronásleduje opozici, Židy (Křišťálová noc). Německo začína zbrojit, zbabělé západní mocnosti však mlčí a nechávají Hitlerovi volnou ruku (anšlus Rakouska, Mnichovská dohoda). 1. září 1939 Německo napadá Polsko, až teď Velká Británie a Francie reagují. Začíná 2. světová válka
 5. 1. světová válka. v červnu roku 1914 byl v Srbsku spáchán atentát na následníka R-U trůnu Františka Ferdinanda d´Este. ten při atentátu zahynul i se svojí ženou Žofií. R-U vyhlásilo Srbsku válku, do které se poté zapojily Ústřední mocnosti, Dohoda a později celý svět. zápisky do sešit
 6. Světová válka v atlasu historickém. Západní fronta. Východní fronta. Srbská fronta. Italská fronta. Československá anabáse. Západní fronta. Dne 28. července 1914 vypovědělo Rakousko válku Srbsku, dne 1. srpna Německo Rusku a 3. srpna Francii. Němci pronikli přes neutrální Belgii a 6. září stanuli na Marně nedaleko.
PPT - První světová válka PowerPoint Presentation, free

balkánská válka - Bulharsko ztratilo území z 1. balkánské války, Srbové chtějí přístup k moři, ale vznik Albánie, také chtějí Bosnu a Hercegovinu - příprava na válku s R-U; 2 nepřátelské bloky: Dohoda - Anglie, Francie, Rusko - nejmohutnější materiální i lidský potenciá 1. světová válka Schlieffenův plán: Němci doufali v rychlé vítězství na západě, aby mohli svá vojska nasadit proti Rusku plánem bylo obejít Francouzká obranná postavení přes Belgii, obklíčit Paříž a zezadu napadnout francouzské jednotky è Dohoda začala usilovat o dobytí úžin Bospor a Dardanel 1. světová válka - východní fronta. Navazuje na Francouzská revoluce a Napoleon, Haitská revoluce, Deklarace nezávislosti USA a B. Franklin. Víme, že na začátku srpna 1914 Německo vyhlásilo válku Rusku ve chvíli, kdy Rusko mobilizovalo armádu, aby vstoupilo do války s Rakouskem-Uherskem, kvůli tomu, že Rakousko-Uhersko. Materiál je součástí projektu Odraz 1. světové války v moderní výuce a je prostřednictvím Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání v roce 2014 spolufinancován MŠMT. 1 TEST - 1. SVĚTOVÁ VÁLKA 1. 1 1. polovina 20. století v eských zemích 1) Spojte slova a jejich význam. a) MOC I. Organizované násilí dvou stran proti sobě. b) VÁLKA II. Domluva, shoda. c) DOHODA III. Vláda. d) NEZAMĚSTNANOST IV. Území podél hranic dvou států. e) ROZVÍJET SE V. Něco se mi nelíbí, proto přestanu pracovat, dokud se to nezmění

1. světová válka Střet 2 nepřátelských bloků: Dohoda( Anglie, Francie, Rusko) X ÚM (ústřední moci - Německo, Rak-Uhersko, později Turecko a Bulharsko) Příčiny 2. světová Moderní dějiny ø 46.8% / 6026 × vyzkoušeno; Koncentrační tábory (obecné) Moderní dějiny ø 34.5% / 3747 × vyzkoušeno; 1.Světová válka Moderní dějiny ø 74.5% / 2528 × vyzkoušeno; 2. sv.válka Moderní dějiny ø 82.2% / 11051 × vyzkoušeno; 1. světová válka (1915 - 1916) Moderní dějiny ø 55.5% / 1587. R. 1907 - dohoda Rusko + Velká Británie (německé nebezpečí, urovnání sporů o Afghánistan) r. 1907 - TROJDOHODA . Konflikty před 1. světovou válkou. Búrská válka (1899 - 1902) Povstání boxerů v Číně (1899 -1901) Jindra Z.: První světová válka, Praha 199 1.světová válka 28. července 1914 - 11. listopadu 1918 -původně nazývána jako Velká válka střetnutí 2 mocenských bloků: TROJSPOLEK (základem byla smlouva Německa s Rakouskem-Uherskem z r. 1879, pak se r.1882 přidala Itálie, pak Turecko, Bulharsko) DOHODA (r. 1893 smlouva Rusko-francouzská, r. 1904 srdečná dohoda Francie a Anglie, r. 1907 smlouva Anglicko. Dějiny udatného českého národa je TV seriál se 111 díly podle knihy Lucie Seifertové. Pavel Koutský: výtvarník, režisér, scénárista, totální animátor. Autor.

První světová válka - díl 1: Vznik aliancí (1870-1907

 1. Druhá světová válka a události 1940 5HD 416 - Politický a hospodářský vývoj Evropy ve 20. století Třicetiletá válka - České země za třicetileté válk
 2. První světová válka (před rokem 1939 známá jako velká válka, nebo světová válka) Proto se koncem roku 1916 obrátili na Dohodu s mírovým návrhem, který však Dohoda rozhodně odmítla. Dohadování o možnosti separátního míru pokračovalo roku 1917, nevedlo však k pozitivnímu výsledku
 3. Druhá světová válka 1939-1945. 20. 7. 1936-1. 9. 1939 - občanská válka ve Španělsku (11) 29. 9. 1938-30. 9. 1938 - Mnichovská dohoda (567) 2. 10. 1938 - Polský zábor Těšínska (44) 2. 11. Mnichovská dohoda, Osvobozování Československa,.
 4. 1. světová válka na moři. Všechny díly 2. Diskuse Napište nám. Související pořady Předchoz.
 5. PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA: (28.7.1914 - 11.11.1918) aktualita - 1. světová válka oficiálně skončí až tuto neděli. I.světová válka - Dohoda měla i díky koloniím větší možnosti a proto válku vyhrála Britské tanky před katedrálou v Kolíně nad Rýnem, 1918 . 3) Důsledky pro obyvatelstvo:.
 6. Írán navíc obohacuje uran na 4,5procentní podíl izotopu 235 U, přičemž má povoleno obohacování na 3,5 procenta. Mírně obohacený uran s podílem izotopu 235 U mezi 3-5 % se využívá v jaderných elektrárnách a s tím také Írán vlastnictví této strategické suroviny obhajuje. K výrobě jaderných zbraní, čehož se v případě Íránu mezinárodní společenství.

1. světová válka - Dějepis - Maturitní otázk

1.FÁZE (1. 9. 1939-22. 6. 1941) a) polsko - německá válka. 1. 9. 1939 napadeno Polsko - přepadeno bez vyhlášení války; úspěšná blesková válka (Blitzkrieg - rychlý úder) 17. 9. 1939 padla polská vláda, Sověti vtrhli do Polsk Dohoda, centrální mocnost, G. Princip, sarajevský atentát, Schliefenův plán, bitva na Marn Pracovní list k prezentaci 1. světová válka 1914-1918.odt: Pracovní list: OpenDocument textový dokument: 17,38 kB: Přidat komentář.

Druhá světová válka Obsah; Druhá světová válka (Pakt Riebbentrop-Molotov) ; 1. fáze války (1.9. 1939 - červen 1941) (Útok na Polsko, Boj o Skandinávii, Západní tažení, Bitva o Británii, Severní Afrika, Balkán, USA) 2. fáze války (Obléhání Leningradu, Válka v Tichomoří, Severní Afrika) ; 3. fáze ( 1943 ) - přelom ve válce (Ruská fronta, Itálie 1. světová válka - začátek 1939 2. světová válka - konec 28. října 1918 vznik samostatného Československa 17. listopadu 1989 Protektorát Čechy a Morava 1942 podepsaná Mnichovská dohoda 1883 Atentát na R. Hendrycha 1914 Sametová revoluce 1938 8 Versailleská dohoda: Mírová smlouva s Německem 26.11.2015 - Vladimír Černý V lednu 1919 byla v Paříži zahájena mírová konference, na níž se mělo rozhodnout o podobě světa po právě skončené válce

První světová válka - Wikipedi

1. světová válka 1. Najdi jména a ze zbytku písmen poskládej tajenku: TAJENKA:_____ 2. Přiřaď k termínu definici. atentát systém vyhloubených krytů Dohoda Rusko Francie Britské impérium USA Ijstiední mocnosti Nëmecko Rakousko-Uhersko Zmobilizovaní 15 070 000 7 935 000 5 704 000 4 273 000 13 250 00 Vlastimil Vondruška: Světová válka K To, co nás letos zasáhlo, rozhodně změní celý svět - válčíme s koronavirem, píše Vlastimil Vondruška na svém blogu. 1. Opatrnost je matkou moudrosti, Válka přináší škody všem a nedá se s tím nic dělat V každé válce, i když se nakonec vyhraje, se ničí národní. Mnichovská dohoda 29.9.1938. Autor : Radim Kapavík / kapa Druhá světová válka [1939-1945] Období první světové války (1914 - 1918) : První světová válka [1914-1918]. Světová válka (Evropa, Afrika a Blízký východ (krátce v Číně a Pacifiku) Casus belli: Zavraždění následníka rakousko-uherského trůnu Františka d'Este. Dlouhodobé soupeření evroých mocností, militarismus, imperialismus. (další) Výsledek: Vítězství Dohody Druhá světová válka I. část: 1939-1941 (31.3.2014) Mnichovská dohoda (29. 9. 1938 ) (2.6.2013) Katyň - svědectví členů NKVD a polských obětí (3.1.2013) 2. světová válka 1939-1941 (20.12.2011) Reakce Kominterny a I. ilegálního vedení KSČ na podpis paktu Molotov - Ribbentrop (8.3.2010) Pakt proti Kominterně (25.11.1936) (27.

1. světová válka

1. světová válka důležité události. Rozložení sil v Evropě (1914) Share ROK 1914. Share Dohoda atentát na následníka trůnu Trojspolek spory velmocí Share ROK 1915. Share ústup Srbska, pokusy Francie, Británie i Německa o zvrat na západní frontě, velký útok Trojspolku (Německo) na východní frontě, úspěchy. Ve výrobě létajících klobás či obřích doutníků, jak se mohutným strojům říkalo, nejvíce postoupili Němci. Smrtící účinek bomb z německých zepelínů pocítilo mnoho významných měst států Dohody a v posledních lednových dnech roku 1916 je poznali i obyvatelé Paříže První světová válka přinesla nov rozdělení světa. Vítězov potrestali poražen státy odebráním území a placením válečných náhrad (viz pařížsk mírov smlouvy). Nová instituce - Společnost národů - měla do budoucna zabránit válečným konfliktům. Evropa a svět pře 1.9.1939 propukla 2.světová válka ( Německo vpadlo do Polska). Příčiny války představovaly důsledky Versailleské smlouvy, která prohloubila pocit ponížení v poražených státech, zvláště v Německu a velká hospodářská krize na přelomu dvacátých a třicátých let, jež zásadním způsobem oslabila velkou část států, čímž umožnila vzestup nacismu pod vedením.

§ 1. Vyklizování započne 1. října. § 2. Spojené království, Francie a Itálie se shodují v tom, že vyklizení bude provedeno do 10. října, a to bez ničení jakýchkoli existujících zařízení, a že československá vláda je odpovědna za to, že vyklizení bude provedeno bez poškození uvedených zařízení. § První světová válka a její ohlas v literatuře - 1. Světová válka Charakteristika : 1914-1918 Podmě.. Domov je tam, kde na nás čeká láska. Valerie s Hynkem získají děti. Juraj pomůže Emě. Jaryn začíná podezřívat Honzu. Úspěšný rodinný seriál (2014. 1. světová válka (1914) Moderní dějiny ø 49.8% / 4443 × vyzkoušeno; Historie - 1. sv. válka Moderní dějiny ø 65.9% / 2584 × vyzkoušeno; Meziválečná éra Moderní dějiny ø 51.2% / 2110 × vyzkoušeno; Koncentrační tábory (obecné) Moderní dějiny ø 34.5% / 3756 × vyzkoušeno; 1. světová válka (1917 - 1918) Moderní. 1. světová válka. Rozbuškou první světové války bylo : 1904 vznikl konflikt mezi Japonskem a Ruskem : Ve kterém roce vznikl Dvojspolek mezi Rakouskem-Uherskem a Německem ? V roce 1882 se ke Dvojspolku přidává a vzniká Trojspolek : Tzv. Srdečná dohoda byla dohoda Velké Británie a o koloniích

2. v 1. polovině 20. století nastal velký rozvoj techniky a civilizace, r. 1914 začíná 1. světová válka (atentát na F. F. d´Este 28. 5.), Trojspolek (Německo, RU, Itálie) x Dohoda (Anglie, Francie a Rusko), končí r. 1918 rozpadem R-U a vznikem samostatného Československa 18. října 1918, 1. prezident TGM Druhá světová válka - Hitler hledá spojence- Chce se vyhnout dvěma frontám - o Po konfešrenci v Teheránu anvštívil Beneš Moskvu - Česko-sovětská dohoda. o Košický vládní program - v režii východního odboje. o Klement Gotwald Výročí: 12. května 1949 skončila sovětská blokáda Berlína a začala studená válka Výročí: 23. srpna 1939 byla podepsána smlouva, jíž si Hitler a Stalin rozdělili Polsko Výročí: 1. srpna 1798 začala slavná námořní bitva u Abúkír Finálním bodem by měla být nová dohoda, kterou by syrský Asad uzavřel rovnou s tureckým Erdoganem. Z hlediska Ruska syrská operace neskončí jen pomocí při opětovném ovládnutí kajdistické provincie Idlíb, která je poslední významnou baštou džihádu v Sýrii Žák časově zařadí 1. světovou válku, zná příčiny i záminku, hlavní body průběhu a důsledky války. Speciální vzdělávací potřeby - zdravotní postižení - LMP Klíčová slova 1. světová válka, kolonie, zdroje surovin, atentát, Trojspolek, Dohoda, zákopová válka, yperit, tank, záni

Konec 1. světové války podepsán v železničním vagónu na ..

(Dohoda) 1. světová válka-bojová technika - ukázky Francouzský tank FT-17 ((Dohoda) 1. světová válka-bojová technika - ukázky .Německý tank A7V (Trojspolek - Ústřední mocnosti) 1. světová válka- a české území .Do které skupiny jsme s naším územím patřili? 1. MF DNES - 2017-09-15 - VELKÁ ŠKOLA PRAVOPISU - . 1. poválečná Postupimsk­á dohoda; druhá světová válka, války růží, Česká republika; Řád národní ekonomie. 2. slavné Havlíčkovy noviny Česká včela; básnická skladba Legenda o svaté Kateřině; Starý a Nový zákon jakožto součásti bible (i Bible); každý rok se těšíme na ježíška a na příchod nového roku. 1. světová válka 1914 - 1918 - opiš si zápis. Příčiny: Protichůdné zájmy a napětí mezi evroými velmocemi (boje o kolonie, suroviny, kapitálové trhy, situace na Balkáně - Nebezpečný sud prachu a Nemocný muž na Bosporu) Vznik 2 vojenských uskupení: Trojspolek (centrální mocnosti

První světová válka, v některých zemích známá jako Velká válka, překonala rozsahem zabíjení, intenzitou destrukce a finančními náklady všechny předchozí předchozí konflikty v dějinách lidstva. Jednotlivci vracející se z války i celé společnosti byly šokovány hrůzami První světové války Tomuhle se říká efekt západky. První světová válka je taky první zkušeností s centrální bankou, která v Americe vznikla v roce 1913. Poslední řečník, Stanislav Balík,se zaměřil na proměnu idejí a duchovního světa, který přinesla první světová válka 1. světová válka. Válkou v letech 1914-1918 se poprvé rozšířilo bojiště z evroého prostoru na celý svět. Proti sobě stála mocenská seskupeni Trojspolek a Trojdohoda. První světová válka dosáhla dosud nepoznaných rozměrů, demonstrovala hrůzy moderní techniky zapojené do strategie ničení format_list_bulletedKategorie . Kategorie close. Žhavé aukce timer Končící looks_one Od 1 Kč poll Nejlepší prodejc PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA Světová bojiště západní fronta východní fronta jižní fronta turecká fronta.1. Světová válka. SPOJENECTVÍ. Trojspolek Koalice Rakousko - Uherska, Německa a Itálie uzavřená 20. 5. 1885. Za 1. světové války Itálie z trojspolku vystoupila a po krátkém období neutrality vyhlásila bývalým.

1. světová válka - Dějepis - Referáty Odmaturu

5. ročník - Člověk a jeho svět - Vlastivěda - První světová válka. autor VM: Bc. Jan Růžička. období vytvoření VM: září 2011. anotace: Výukový materiál je určen pro žáky 5. ročníku vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, vyučovacího předmětu Vlastivěda, tematického okruhu - Lidé a čas 2. světová válka Materiál slouží k opakování učiva: Mnichovská dohoda, Protektorát Čechy a Morava, 2. světová válka, koncentrační tábory, boj proti okupaci. Stupeň: Základní 1. stupe Inzerát DVD: DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA - 1. DÍL, ZAČÁTEK VÁLKY v okrese České Budějovice, cena dohodou, od CSeemann na Sbazar.cz. Popis: orig. DVD, perfektní stav - jako nové. (Bližší info o obsahu a vydavateli DVD včetně parametrů - viz další obrázek). Za 60 Kč poštovné doporučené zásilky mohu poslat 1-6 ks DVD příp

1. světová válka :: Zápisy pilné studentk

1. světová válka (přehled), 9. třída. Žák vysvětlí nejdůležitější data a události 1. sv. války, vyjmenuje soupeřící státy, nejdůležitější bitvy a osobnosti, objasní příčiny a záminku války, jmenuje základní důsledky válečného konfliktu. Klíčová slova: Trojdohoda (Dohoda), Dvojspolek, atentát v. Každý japonský voják byl připraven na smrt, ale jako zpravodajský důstojník jsem dostal rozkaz vést partyzánskou válku a ne umřít, řekl japonský voják Hiró Onoda, který svou 2. světovou válku ukončil v roce 1974 1. světová válka. Příčina války konflikt se připravoval od 70. let 19. století na počátku století 20. začínají spory gradovat spory vyvolaly soupeřením Dohody a Trojspolku pramenily z: boje o kolonie, soupeření o sféry vlivu ekonomické a politick Den, kdy začala druhá světová válka (1. září 1939) 817 194 zhlédnutí | 1. září 2014. Sdílet. Na později. Bilance 2.světové války je děsivá. Zahynulo při ní podle některých odhadů až 80 milionů lidí. Zvlášť strašné bylo vraždění civilního obyvatelstva na dobytých územích ze strany Německa i Japonska a. 2. světová válka byla nejstrašnějším konfliktem všech dob a my můžeme jen doufat, že se nic podobného již nebude opakovat. Avšak poslední dobou se mi stále více zdá, že lidé již zapomněli, jaké hrůzy válka přináší

1. světová válka pracovní lis

1.světová válka 1914-1918. Stránky Ostatn Dohoda hodlala po válce soudit muže, kteří stáli za rozpoutáním Velké války. Jeden z hlavních viníků však nalezl azyl v Holandsku a královna Vilemína jej odmítla vydat. Zobrazit vše 1. fáze - 1.9.1939 - 22.6.1941. Německý útok na Polsko - němec. útok na Polsko 1.9. - rychlý projev celkové převahy N armády - tech. i taktické - Blitzkrieg = blesková válka - téměř okamžitě poraženo - od 17.9. - SSSR obsadil vých. část Polska, zdůvodnění: žijí tam Ukrajinc

Bitva u Verdunu - jedna z největších v 1PPT - 1První Světová Válka (1914 - 1918) - Kompletní InformaceSC Písek 21/10: Druhá republika (od Mnichova k okupaciPrvní světová válka - Peter Simkins - Megaknihy
 • Robin williams filmy a televizní pořady.
 • Veřejné zakázky ostrava.
 • Ozdobné rámečky na text.
 • Vynalezy.
 • Výkup poštovních známek brno.
 • Pupínky na rukou a nohou.
 • Lidske telo kniha.
 • Pes počet zubů.
 • Žermanická přehrada teplota vody.
 • Práskací biče.
 • Cvicim ale nerostu.
 • Zkrocení zlé ženy celý film cz.
 • Poskytovatel zdravotních služeb definice.
 • Zdravá strava.
 • Televize sony kd 55xf8505.
 • Tuhé lékové formy.
 • Drvopleň obecný chov.
 • Jak zjistit co je na receptu.
 • Napoleon.
 • Čaj z listů vinné révy.
 • Perspektiva postup.
 • Levné jednolůžkové postele.
 • Existuje aura.
 • Vyjmenovaná slova po s procvičování.
 • Superdebata 2019.
 • Liga mistrů v tv.
 • Ceny nájmů za komunismu.
 • Renovace vestavěné skříně.
 • Hrad harry potter.
 • Podzimni dekorace v kvetinaci.
 • La liga tabulka 2018/19.
 • Sega mega drive 2 hry.
 • Modlitba k bohu.
 • Oprava imac brno.
 • Mitsubishi l200 test 2007.
 • Iceland vyrobky.
 • Fotbalový dres messi.
 • Kittlova mast plet diskuze.
 • Hry na neverbální komunikaci a pantomimu.
 • Viroza inkubační doba.
 • Tetování vězni.