Home

Tetřev samice

V České republice žijí zástupci tří druhů: tetřev hlušec, tetřívek obecný a jeřábek lesní. Popis. Jsou to ptáci velcí 30 až 90 cm a těžcí 0,5 až 6,5 kg, samice jsou menšího vzrůstu, u tetřeva hlušce dokonce jen poloviční Tetřev hlušec k životu potřebuje rozsáhlé, nejčastěji jehličnaté lesy, s roztroušenými volnými plochami. Důležité jsou porosty bobulonosných keřů a bylin, které poskytují potravu i úkryt. V březnu začíná tok. Od dubna samice snáší do hnízda, které bývá na zemi, nejčastěji u paty stromu 5-10 vajec Tetrao urogallus tetřev hlušec . Následuje poměrně blízký přelet (zřejmě) samice z údolí přes hřeben daleko za hranice, druhá samce se . Slovnik, tetřev tetřev ,tetřívek. Rody:tetřeví kohout - anglicky: moor-cook, moorcock tetřeví samice - anglicky: moor-hen, moorhen Tetřev, symbol divočiny. Tetřevi milují divočinu. Rozlehlé smrkové či smíšené lesy, kde ve vývratech a padlých kmenech hledají úkryt, místo ke hnízdění nebo popeliště. Zatímco dospělí jedinci jsou převážně býložravci, samice nachází v zetlených kmenech syt Popis: Tetřev hlušec je statný pták, dosahující velikosti krocana, tj. u samce 75-90 cm, samice 54-63 cm. Rozpětí křídel dosahuje 90-120 cm a váha se pohybuje mezi 2 kg u samice a 3,5-5 kg u samce. Samec je tmavě zbarvený, zblízka se peří na hrudi modrozeleně leskne

Tetřevi - Wikipedi

 1. Vyvádění - akt, kdy samice vyvádí mláďata z hnízda; Pohybové projevy tetřeva. ke spánku zapadá na strom, zalomí se, zahřaduje; během noci často přehřaduje, přelomí se na jiný strom; stromové jehlice tetřev uštipuje, spásá Ing. Chlasták Radek Více informací se můžete dozvědět zde. ZDROJ
 2. Tetřev je mohutný pták, kdy samec dosahuje velikosti krocana a je o třetinu větší než samice. Na rozdíl od ní je samec černohnědý a na hrudníku kovově modrozelený. Má velmi dlouhý ocas, který během toku zvedá a rozevírá do vějíře, dlouhý krk a mohutný, silně zahnutý žlutý zobák
 3. Tetřev hlušec je pták o délce těla 60 až 85 cm, rozpětí křídel se pohybuje od 87 do 125 cm, samice-slepičky váží 1,5 až 2,5kg, kohouti mohou mít i 4,5kg. Jde tedy o jednoho z našich největších ptáků. V ČR požívá nejvyšší stupeň ochrany, jde o kriticky ohrožený druh

Tok Tetřeva hlušce, Slovensk V květnu až červnu samice snáší 6-10 vajec do hnízda, které je jenom důlkem v zemi pod vegetací. Mláďata se líhnou po 25-27 dnech a hned po oschnutí opouštějí hnízdo. Vyvíjejí se velmi rychle, od druhého dne si sama hledají potravu. Ve stáří 1 týdne už poletují, ve 2 týdnech jsou schopna delších přeletů Tetřev hlušec je velký hrabavý pták z čeledi tetřevovitých. Samec dorůstá velikosti až devadesáti centimetrů, samice jen o něco více než šedesáti. Samec je tmavý s bílou skvrnou v ohbí křídla a modrozeleným leskem na hrudi, na břiše a ocase má několik bílých skvrn a nad očima červené poušky, zobák je slámově žlutý

Samice jsou o poznání menší a hnědavě zbarvené. I přes svoji velikost létají tetřevi poměrně dobře a dokáží bravurně manévrovat mezi stromy. Celkově jsou ale velice nenápadní, zdržují se v odlehlých místech a je těžké je uvidět. Tetřev byl u nás dříve v mnoha oblastech běžným druhem. Kdy ale přesně. Hnízdem, jehož místo vybírá samice, bývá pouze kotlinka v přízemní vegetaci, ve smrkovém náletu, mezi trsy ostřice nebo ve vřesu. Hnízdění začíná v květnu a červnu deset dní po oplození. Průměrnou snůšku tvoří 6-10 vajec a samice na ní sedí velice pevně 25-27 dní Tetřev hlušec je poměrně robustní pták, největší ze zástupců našich tetřevovitých. Vyvinula se u něj výrazná pohlavní dvojtvárnost, samec a samice se nápadně odlišují. Samec dosahuje velikosti krocana. Je černohnědý, na hrudníku kovově modrozelený. Nad očima má vyvinuté výrazné červené kožní zduřeniny.

Samice je nenápadnější tmavě a světle hnědě skvrnitá. Tetřev žije v hlubokých jehličnatých a smíšených lesích přirozené skladby, které jsou věkově strukturované. V prostředí střední Evropy jsou to hlavně horské smrkové lesy od 800 m n. m. Hlavní potravu tvoří lesní plody a hmyz, jejichž dostatečné. Většinou tedy hnízdí na zemi. Jsou však známy případy, kdy tetřev hnízdil v opuštěném dravčím hnízdě ve výšce 3-5 metrů nad zemí. V průběhu dubna a května samice snese 5-8 vajec, která jsou žlutohnědá nebo červenohnědá s tmavě hnědými skvrnami. Vejce jsou snášena postupně během několika dní

Tetřev je mohutný pták velikosti krocana. U samce převládá černá barva s hnědými křídly a s výraznými červenými zduřeninami nad očima. Samice jsou výrazně menší (2140 gramů) než samečci (4800 gramů) a hnědavě zbarvené. I přes svou velikost létají tetřevi poměrně dobře i mezi stromy Myslivecké pojmenování. samec: kohout, tetřev; samice: slepice, tetřevice; mládě: kuře, tetřevče Tetřev hlušec se ve střední Evropě vyskytuje jen v některých horských oblastech. Početnější jsou na severu Evropy a na Sibiři

Tetřev se živí požíráním různých bobulí (borůvka, brusinka, malina, klikva), nepohrdne ani výhonky nebo lístky rostlin, část potravy tvoří hmyz a někteří bezobratlí. Přes zimu žije ze zásob, snaží se ušetřit co nejvíce energie získané přes léto - v tomto období nepohrdne jehličím, semeny či pupeny stromů Samice snáší na kterých sedí oba rodiče po dobu 14 - 16 dnů a mláďata poté krmí též oba rodiče 14 - 20 dní na hnízdě a poté ještě asi 3 týdny je přikrmují. Potrava - semena, bobule a části rostlin. Hrdlička zahradní je stálý pták Tetřev hlušec může s naší drobnou pomocí být opět králem Šumavy. Víme, co musíme udělat, proto nedovolme, aby se další generace museli učit o tetřevovi, jako o druhu na našem území vyhynulém. Použité zdroje: BALDRIAN, Petr. Tetřev hlušec. Druh, který vymizel z našich lesů. Vesmír. 1999, 78(10). [cit. 8.4.2017] Tetřev hlušec, majestátní a erbovní pták Šumavy, pták roku, který u nás téměř vyhynul. V posledních letech jeho počty pomalu narůstají. I kvůli tomu, že mají klid při tokání, jehož jsou šumavské lesy svědky v těchto dnech Tetřev je největším zástupcem řádu hrabavých, který žije na našem území. Dospělý samec dosahuje hmotnosti až 6 kg, je dlouhý kolem 1 m a rozpětí křídel má až 130 cm. Samička je mnohem menší, váží zhruba polovinu. Obě pohlaví se od sebe liší i zbarvením. Zatímco samec se může pochlubit černou, jemně čárkovanou hlavou a hřbetem a kovovým, černozeleným.

Samice snáší a zahřívá 6 až 10 vajec a sama se po vylíhnutí stará o kuřata. V prvním roce života v průměru přežívá jen asi deset procent mláďat. K jeho přirozeným predátorům patří kuna a liška, vejce z hnízd vybírají straky a vrány. Tetřev je známý svým tokáním tj. námluvami a zápasy mezi samci na jaře. Kriticky ohrožený tetřev je mohutný pták velikosti krocana. U samce převládá černá barva s hnědými křídly a s výraznými červenými zduřeninami nad očima. Samice jsou hnědavě zbarvené a výrazně menší - s váhou kolem 2140 gramů - než samečci, kteří váží kolem 4800 gramů Samci i samice jsou na tokaništi velice obezřetní a při sebemenším náznaku nebezpečí odlétají. Ona příslovečná hluchota, která dala tetřevům i jméno, platí pouze pro kohouty a jen po kratičkou dobu v jedné specifické fázi toku, dodává Vermouzek. Tetřev byl dříve v mnoha oblastech běžným druhem Tetřev samice. Tetřev (Tetrao) je rod středně velkých hrabavých ptáků s výrazným pohlavním dimorfismem. Jsou známy čtyři druhy, které obývají Eurasii od Španělska po Čínu.Velký areál má tetřev hlušec, který v jedenácti poddruzích obývá území od Španělska po střední Rusko, vyhýbá se ale jižní Evropě a Britským ostrovům (výjimkou je Skotsko, kam byl. Tetřev hlušec je největší zástupce čeledi tetřevovití, samec váží kolem 5 kilogramů i více, samice přibližně polovinu. U tohoto druhu je silně vyvinut takzvaný sexuální dimorfismus, tedy výrazný rozdíl sekundárních pohlavních znaků jako je velikost, zbarvení a podobně

Na Šumavu a do Bavorského lesa se vrací tetřev hlušec. Omezení vstupu návštěvníků v některých lokalitách Šumavy a Bavorského lesa kvůli tetřevům se vyplatilo. Tetřeví populace se rozrostla a v současnosti žije na území Šumavy 605 těchto ohrožených ptáků Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Elena Sobotková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze

Tetřev je stálý pták a samci jsou věrni svým domovským okrskům. Mladší samice jsou pohyblivější. Přelety na větší vzdálenost jsou známy v jarních a podzimních měsících jen v některých oblas-tech především severovýchodní Evropy v souvislosti s hledáním potravy. Popis Tetřev je mohutný pták, kdy samec dosahu Je koroptev samice bažanta. Bažantovití Kur domácí Bažant obecný Koroptev polní 2 3 Páv korunkatý Krocan divoký 4 5 6. Perličkovití Křepelkovití Perlička kropenatá Křepelka polní 8 7. Tetřevovití Tetřívek obecný Tetřev hlušec 10 9 Tetřev hlušec (Tetrao urogallus) patří k největším kurovitým ptákům. Je to hrabavý druh jen o málo menší než krocan, řadící se v Česku mezi kriticky ohrožené druhy. Samice snáší a zahřívá 6 až 10 vajec a sama se po vylíhnutí stará o kuřata. V prvním roce života v průměru přežívá jen asi deset procent.

Tetrao urogallus (tetřev hlušec) BioLib

Okrasné keře : Tetřev samice

Samice obou druhů (sooty tetřev na snímku) jsou zrnité hnědé s tmavě . Cyber skupiny ke stažení. Andělé strážci dětem video. Lidé jako tetřev , tetřev Budou milovat tuto aplikaci, protože to je normální chodit do džungle drůbeže, musí letadlo přistát použití zvuk lákat další drůbež Samice jsou menší a hnědavě zbarvené. Tetřev je známý svým tokáním, námluvami a zápasy samců. K vidění jsou i v Přírodním parku Horní Bavorský les. Akci s tabulemi vystihuje její název: Přežít není vůbec jednoduché Samice se setkávají se samci pouze v době rozmnožování. Potkávají se spolu na tokaništích od března do května. Tetřeví tok má podle myslivecké terminologie čtyři fáze: klepání zrychlující se v trylek, výlusk (zvuk podobný otevření láhve) a broušení. Právě broušení dalo tetřevovi jméno hlušec Některá podstatná jména nevyjadřují rozdíl v pohlaví. had, sýkorka, tetřev aj. Tedy i veverka - opisem samec či samice veverky, mládě veverky

Tetřev hlušec Česká divočin

Tetřev hlušec poblázněný milostnou touhou považuje člověka za soka v lásce a útočí na něj. V době páření bylo v Itálii zaznamenáno několik takových případů neobvyklého chování tohoto ptáka. Tetřev hlušec patří k ohroženým druhům, píše italský deník La Repubblica Tetřev je mohutný pták velikosti krocana, u samce převládá černá barva s hnědými křídly a s výraznými červenými zduřeninami nad očima, kterým myslivci říkají poušky. Samice jsou o poznání menší a hnědavě zbarvené. I přes svoji velikost létají tetřevi poměrně dobře a dokáží bravurně manévrovat mezi stromy

Tetřev hlušec (Tetrao urogallus) - samec je tmavý s nevýrazně barevnou hlavou a světlým zobákem; dospělí jedinci měří až 60 cm a váží 1 až 1,5 kilogramu.Jeho výrazný ocas má široké oblé zakončení. Slepice je asi o 10 cm menší než sameček a je zbarvená rezavohnědě. Po většinu roku žije tetřev skrytě a samotářsky v místech, kde není rušen přítomností. Tetřev se živí požíráním různých bobulí (borůvka, brusinka, klikva, malina) nepohrdne ani výhonky či lístky rostlin. Část potravy tvoří také hmyz a někteří bezobratlí. Přes zimu žije ze zásob, snaží se co nejvíce ušetřit energie získané přes léto Ptáci - Hrabaví - Tetřev hlušec (Tetrao urogallus L.) Tetřev hlušec (Tetrao urogallus L.) 94 cm; IV. -VI. Náš největší kurovitý pták s nápadnou pohlavní dvoutvárností. Tok za ranního šera patří největším loveckým zážitkům. Samice sedí na vejcích velmi pevně a sama se stará i o kuřata

Tetrao urogallus - tetřev hlušec Tetraonidae

Read Wikipedia in Modernized UI. Login with Gmail. Login with Faceboo Tetřev hlušec (Tetrao urogallus) patří k největším kurovitým ptákům. Je to hrabavý druh jen o málo menší než krocan, řadící se v Česku mezi kriticky ohrožené druhy. Popis Samec je tmavý s nevýrazně barevnou hlavou a světlým zobákem; dospělí jedinci měří až 60 cm a váží 1 až 1,5 kilogramu. Jeho výrazný ocas má široké oblé zakončení. Slepice je asi o. 16 MALÁ MYSLIVOST 5/2018 MALÁ MYSLIVOST 5/2018 17 TETŘEV HLUŠEC 1) obr.1 - mládě - kuře, tetřevče / obr.2 - samice-slepice, tetřevice / obr.3 - samec-kohout, tetřev, 2) a-klovec, b-brada, c-štítek, d- hruď, e-třásničky, f-stoják, g-podtatrčí, h-tatrč, i-letka, j-křídlo, k-hvězda, l-krk, m-poušky, n-světlo Tetřev hlušec (Tetrao urogallus) - NP Šumava. prohlédnout video Jelen lesní (Cervus elaphus) - NP Šumava prohlédnout video Obora - Alý brakýř jezevčíkovitý . prohlédnout video Medvěd hnědý (Ursus arctos) - Samice a medvíďata. prohlédnout video Nemocný Srnec obecný ( Capreolus capreolus ) prohlédnout video Srnec.

Myslivecká mluva tetřev hlušec (Tetrao urogallus

Tetřev hlušec (Tetrao urogallus) Lesnická práce

Právě v období páření, které obvykle trvá od března do května, dokazuje tetřev hlušec svou jedinečnost. Jde o jedinou dobu v roce, kdy se samec a samice potkají. Kohouti hlasitým plácáním křídly vzlétnou na vybranou větev a začínají se připravovat na tok. Několikrát zavrzají, zakrkají a zaklepají tvárnost, samec a samice se nápadně od-lišují. Samec dosahuje velikosti krocana. Je černohnědý, na hrudníku kovově mod-rozelený. Nad očima má vyvinuté výrazné červené kožní zduřeniny - poušky. Ocas, zvaný myslivecky tatrč, je poměrně dlou-hý a zaoblený; tetřev jej v toku roztahuje do širokého vztyčeného vějíře

OREL SKALNÍ ( Aquila chrysaetos), původně Falco chrysaetos Linnaetus, 1758, Sweden bývá někdy považován za superdruh spolu s druhem Aquila audax, možná i s druhem Aquila gurneyi. Rasa k a m t s c h a t i c a bývá někdy přiřazována k rase c a n a d e n s i s. Jedn Myslivecký kroužek Tetřev Hlušice, Hlušice. 89 likes. Zájmový kroužek pro děti od 1. třídy ZŠ zaměřený na poznávání přírody a života zvěře. Email: mysliveckykrouzek@email.c

řád: Hrabavi « Ptáci

Tetřev totiž přežívá pouze v prosvětlených lesích s dostatkem potravy v podobě rozličných bobulí v bylinném podrostu. Potřebuje silné stromy s vodorovnými větvemi, kde toká. Tam, kde přežívá, je třeba držet se na značených turistických cestách a být tiše

Tetřev hlušec - WikiwandTetrao tetrix (tetřívek obecný) | BioLib
 • Rozmnožovací soustava 8 ročník test.
 • Bonsai vrba.
 • Drvopleň obecný chov.
 • Gozo cestopis.
 • Lukostřelecký bazar.
 • Anglické dopravní značky.
 • Porotherm 38 ts profi.
 • Braun lady shaver 5560.
 • Kopřiva wikipedie.
 • Mlha film 1979.
 • Negativní shyby.
 • Adele discography.
 • Jask.
 • Maps api dashboard.
 • Chia shake diskuze.
 • Dřevěné schodiště brno.
 • Gimp 2.8 návod.
 • Jak poznám že chce miminko spát.
 • Ruby o'leary.
 • Farnost sv antonína.
 • Dívčí lyžařské komplety.
 • Disneyland pariz.
 • Vyjmenovaná slova po s procvičování.
 • První mrakodrap.
 • Vodní znamení rak.
 • Vector magic free.
 • Obřízka zkušenosti.
 • Bikram yoga recenze.
 • Hoblovka s protahem pujcovna.
 • Nejlepší architekti v čr.
 • Cviky na bederní lordozu.
 • Exponenciální regrese.
 • Politika společenské odpovědnosti.
 • Problémy mexika.
 • Velikonoční beránek z papíru.
 • Tvrdý alkohol druhy.
 • Levná bižuterie z číny.
 • Půdní vestavba kalkulace.
 • Adele discography.
 • Jablečný koláč s tvarohem zdravý.
 • Obchod s šaty.