Home

Hospodářství afriky prezentace

DUMY.CZ Materiál Hospodářství Afriky

 1. Afrika, hospodářství Afriky: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce. Pro možnost komentování musíte být přihlášeni. PODPORA. DUMY/Technická/Projekty EU pomoc@dumy.c
 2. Prezentace s pracovním listem nabízející mnoho zajímavých činností a úkolů
 3. Druh ma teriálu: prezentace v Power Pointu Anotace : Prezentace je určena jako obrazová podpora k výkladu o státech Severní Afriky. Očekávané výstupy: žák dokáže vyhledat státy Sev. Afriky, dovede je porovnat z hlediska hospodářství a vý znam u pro turistický ruch. Klíčová slova: Egypt, Tunisko, Maroko, karavana
 4. Pracovní list pro žáka obsahuje šestici různorodých aktivit k úvodní hodině o Africe. Téma je shrnuto v závěrečné prezentaci

Afrika - Digitální učební materiály RV

 1. Obyvatelstvo a hospodářství v regionech Afriky by Richard Baloun on . Transkript prezentace: 1 Podnebí Afriky. 2 SP:Přečti si v učebnici str SP:Přečti si v učebnici str. 20 - 21, prohlédni klimadiagramy a doplň tabulku Podnebný pás srážky teplota Město podle klimadiagramu.
 2. Tropická Afrika Neklidná a chudá I. Přírodní poměry Doplňte názvy patřící do tropické Afriky: Vysočina na rovníku. Rozlehlá pánev ležící na rovníku. Nejvyšší hora Afriky. Oblast hladu lemující jih Sahary. Řeka ústící do Guinejského zálivu. Nejvodnatější řeka Afriky. Nejhlubší jezero Afriky. Největší.
 3. Nekontrolovatelný populační růst komplikuje rozvoj hospodářství a vyhrocuje sociální situaci. Z Afriky pochází polovina všech uprchlíků současného světa. Obrovským problémem je široký výskyt četných chorob (Spavá nemoc, AIDS, Malárie, Úplavice aj.)
 4. Afriky - Etioá vysočina, Kilimanjaro - východoafrický rift (příkopové propadliny). Většinu povrchu tvoří náhorní plošiny. Pohoří: Atlas, Dračí hory, Kilimanjaro - Uhuru 5895 m, Etioá vysočina; Pánve: Koňžská a Čadská; Nížiny: pouze pobřežní části Guynejského zálivu, sev. a záp. Afriky
 5. Povrch Afriky. Hlavním útvarem jsou náhorní plošiny přechazející ve sníženiny - pánve Konžská, Čadská. Pohoří: Východo-Africká vysočina - Masiv Kilimandžáro - vrchol Uhuru 5895 m. n. m. Etyoá vysočina, Atlas, Dračí hory Nížiny: při severním pobřeží a povodí velkých řek Východní A. prochází pás příkopových propadlin - často vyplněny jezer

Nejpřesnější odhady hovoří o přibližně tisíci jazycích na území Afriky. Hlavní rodiny jazyků jsou čtyři : Afroasijské jazyky je rodina asi 240 jazyků, kterými mluví asi 285 milionů lidí žijících na zemí Severní Afriky, Západní Afriky, Sahelu a Jihozápadní Asie.; Nilosaharské jazyky je rodina obsahující více než sto jazyků, kterými mluví 30 milionů lidí Z 23 Hospodářství Afriky - popis prezentace.pdf (439,1 kB) Z 23 Hospodářství Afriky.ppt (2,2 MB) Z 24 Severní Afrika - popis prezentace.pdf (439,9 kB) Z 24 Severní Afrika.pptx (2,2 MB) Z 25 Státy S. Afriky - Egypt - popis prezentace.pdf (444 kB) Z 25 Státy S. Afriky - Egypt.pptx (1 MB

Afrika (anglicky Africa, francouzsky Afrique, portugalsky África, arabsky أفريقيا ‎‎ (Afrīqiyā), amharsky አፍሪቃ (Äfəriqa), svahilsky Afrika) je třetí největší kontinent po Asii a Americe s celkovou rozlohou přes 30,3 mil. km², což představuje 20,3 % celkového povrchu souše na Zemi a včetně ostrovů pokrývá 6 % celkové rozlohy Země Obyvatelstvo, hospodářství Afriky Obyvatelstvo Afriky je díky přírodním podmínkám rozmístěno velmi nerovnoměrně. Nalezneme zde místa s hustým zalidněním (pobřeží, okolí velkých řek) i místa neobydlené (převážně pouště a vysoká pohoří)

· HOSPODÁŘSTVÍ: - vliv Záp. Evropy - spolupráce, vývoz nerostných surovin a zemědělských plodin - průmyslová centra - Káhira, Alexandrie, Tunis, Casablanca - 16% primární sféra - 35% sekundární sféra - 49% terciální sfér Hospodářství Afriky Autor: Mgr. Marian Solčanský Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 2012, září základem hospodářství je zemědělství zemědělsky nejvyužívanější oblasti jsou: údolí řeky Nil pobřeží Středozemního moře oázy hlavními plodinami jsou: datle, korek, citrusy, cukr. třtina, olivy, vinná réva, bavlník živočišná výroba - rybolov, chov.

Afrika - Úvod - Digitální učební materiály RV

 1. Základní pojmy: Přírodní poměry, obyvatelstvo, hospodářství Regiony Afriky - vypracovala Mgr. Danuše Ročková Základní pojmy: Severní Afrika, Sahel, Guinejský záliv a Střední Afrika, Východní Afrika, Jižní Afrik
 2. Hospodářství - Pouště v Africe 140: Nováková Helena Hospodářství - Národní parky Afriky 141: Nováková Helena Hospodářství - Hospodářské organizace 142: Nováková Helena Hospodářství - Hospodářské organizace - opakování 143: Nováková Helena Hospodářství - Jádrové a periferní oblasti 144: Nováková Helen
 3. Státy severní Afriky Jarmila Kovářová Do arabské severní Afriky patří: Maroko - Rabat Tunisko - Tunis Egypt - Káhira Alžírsko - Alžír Libye - Tripolis Přírodní poměry povrch: převážně poušť Sahara na SZ - pohoří Atlas podnebí: subtropické suché vodstvo: Nil - Asuánská přehrada vádí - vyschlá řečiště vegetace: pouště subtropické rostlinstvo.
 4. Koloniální období ovlivnilo přirozený vývoj Afriky ve struktuře, úrovni hospodářství a; v populačním vývoji . Postavení v rámci celosvětového hospodářství. Nejchudší kontinent, i s dostatkem přírodních zdrojů; Počátky ubohé ekonomické situace - spatřovány v kolonialismu; Dále podpořeny korupcí a despotisme

Hospodářství afriky prezentace hospodářství afriky

 1. Prezentace: Evropa - poloha, rozloha, členitost (formát ppt, velikost 190KB) Evropa - povrch (formát ppt, velikost 270KB) SG hospodářství - Bohate a chudé regiony světa (by J. Polák a V. Vondra, formát ppt, velikost 980KB) SG hospodářství - Hospodářské problémy.
 2. Hospodářství - JAR. Obchod a hospodářství podmínkách bělošské kolonizace udělaly z Jihoafrické republiky nejbohatší a hospodářsky nejsilnější zemi Afriky. Téměř polovinu hodnoty jihoafrického vývozu tvoří zlato a drahé kameny. JAR patří mezi světové producenty platiny (první místo na světě), rud chromu.
 3. Podívej se na video o obyvatelstvu Afriky, které je zde a o životě v Africe, které je zde. Přečti si text v učebnici na str. 15 - 17. Z prezentace o hospodářství Afriky, která je zde si udělej zápis
 4. Trestanci sem byli dováženi až do poloviny 19. století. Tak vzniklo mnoho nových osad. K domorodcům se noví osadníci chovali nesmírně krutě. Na počátku 19. století se spousta osadníků přesunula do vnitrozemí. Z jižní Afriky sem byly dovezeny ovce a vznikl vlnařský průmysl
 5. Austrálie - poloha, horizontální členitost, geologie - prezentace (.pdf) Evropa - obyvatelstvo - prezentace (.pdf) Asie - přírodní poměry, orientace na mapě - pracovní list (.pdf) Australie - osidlování a obyvatelstvo - prezentace (.pdf) Evropa - přírodní podmínky, podnebí - pracovní list (.pdf
 6. Datakabinet - kabinet moderního učitele, vzdělávací portál, kvalitní elektronické materiály a data, prezentace, výukové materiál

Některé oblasti Afriky často pustoší roje kobylek (Sarančata). Pro zemědělství v Africe jsou nejvhodnějšími oblastmi delty a dolní toky řek plus pobřežní oblasti. Rostlinná výroba má v rámci Afriky rozhodující postavení. Výrobní struktura závisí zvláště na chodu a množství srážek - 2. nejlidnatější země Afriky (po Nigérii) - Egyptští Arabové 99% - Islám - Nejhustěji osídlená oblast je delta Nilu (místy až 1500 obyv. km2) - 49% urbanizace. Hospodářství - významné příjmy z provozu Suezského průplavu - 40% obyvatel v zemědělství, 21% prům. Zemědělství - dominuje rostlinná výrob Madagaskar (úředně Madagaskarská republika, zastarale Malgašsko) je stát ležící na stejnojmenném ostrově v Indickém oceánu při jihovýchodním pobřeží kontinentální Afriky, a na nejbližších přilehlých ostrůvcích.Samotný Madagaskar je největší ostrov v Africe a 4. největší na světě. Od nejbližší pevniny ho odděluje 400 km široký Mosambický průliv a. v přístupnějších oblastech - plantážní hospodářství - moderní pěstitelské metody, zemědělské stroje; pěstují se monokulturní plodiny (hlavně pro vývoz) - káva, kakaové boby, podzemnice olejná, koření.. Průmysl. pouze 2% světové produkc Afrika - hospodářství Nejméně rozvinutý světadíl. Nejvýkonnější průmysl má Egypt a Jihoafrická republika Průmysl - těžební: ropa a zemní plyn (Sahara, Guinejský záliv) Měď (střední - jižní Afrika) Zlato (Jihoafrická republika) Diamanty (Jihoafrická republika) Průmysl - potravinářský Zemědělství Plodiny.

Východní Afrikaoddělena od ostatní Afriky Velkou příkopovou propadlinou. 11 států za Velkou příkopovou propadlinou Etiopie, Keňa, Uganda, Tanzanie Velmi členitá s nejvyššími horami Afriky Kilimandžáro a Mount Keňa (5 - 6 tis.m n.m.); Velmi srážkové od Indického oceánu, vhodné pro kávu, čaj, banány, bavlnu •hospodářství: těžba mědi, cínu a stříbra •sůl-Rudé moře Tanzanie •národní parky -nejnavštěvovanější země Afriky •Kilimandžáro •ostrov Zanzibar. Madagaskar •ostrovní stát •izolace - jedinečné druhy živočichů a rostlin.

Na jihu Afriky se nacházejí pouště Kalahari Kalahari a Namib Namib Moucha tse-tse Baobab Tropický deštný les v Gabonu Afrika - obyvatelstvo a sídla Historie Kolébka lidstva - homo habilis První civilizace - Egypt, Kartágo Kolonie ( Francie a VB) - zdroj levných surovin a pracovní síly Nezávislost afrických států až od. - Asuánská nádrž - severní Afriky - Rudé moře - Suezský průplav · PODNEBÍ: - Nedostatek srážek ( déšť jen v zimě) - Obrovské teplotní rozdíly mezi dnem a nocí (až 50°C) - Suchá a horká léta · HOSPODÁŘSTVÍ: - 16% primární sféra - 35% sekundární sféra - 49% terciální sfér Prezentace a referáty; Ochrana osobních údajů; Archiv rubriky: Afrika. Publikováno 4.4.2017 28.4.2017. Afrika. Přírodní podmínky Afriky. Úvod + povrch Afriky (poznámky k doplnění .pdf) Vodstvo Afriky (poznámky .pdf) Podnebí a biota Afriky (poznámky k doplnění.pdf) Obyvatelstvo a hospodářství (poznámky k doplnění.pdf. Hospodářství světa Afriky, Latinská Amerika, Polynésie, Mikronésie a Melanésie 10 největších světových ekonomik (2007) 1. USA 13 860 mld.USD 302 mil. obyv. 2. Čína 7 043 1 318 3. Japonsko 4 035 128 4. Indie 2 965 1 132 5. Německo 2 833 82 6..

státy ( chudé státy Afriky a ostatní státy světa). Takovéto lenění je velmi zjednodušené. Vzhledem k tomu, že neustále roste počet obyvatel na Zemi a objem jeho spotřeby a to také vyvolává zásadní změny v hospodářství a jeho rozmístění na zemi. Stupeň rozvoje států světa - 2 Auguste Blanqui [luj ógist blanki], když přirovnal změny v britském hospodářství i společnosti k revolučním změnám, které nastaly ve Francii po pádu Bastily. Průmyslová revoluce odstartovala v Anglii již v poslední třetině 18. století, kontinentální Evropu zasáhla postupně až v období po napoleonských válkách Vrcholný středověk 12. - 14. stol. Základní rozdíly raného a vrcholného středověku: hák a rádlo X pluh (půdu obrací) jařmo X chomout (zvíře je zapřaháno za celé tělo) dvojpolní hospodářství X trojpolní hospodářství Bludný kruh středověkého zemědělství: nedostatek krmiva - nedostatek dobytka - nedostatek hnojiva - špatná úroda - hladomory a. WEBOVÉ STRÁNKY: http://honzakletecka.webnode.cz

Afrika - Zeměpis - Referáty Odmaturu

Powerpointová prezentace nabízí krátký exkurz po historii tří známých automobilek Škoda, Toyota a Alfa Romeo. Hodnocení toku Babický potok Seminární práce uvádí obecné údaje o toku Babického potoka a podává popis jeho parametrů a jednotlivých úseků Demokratická republika Kongo se rozkládá na západě střední Afriky po obou stranách rovníku. Přístup k Atlantiku má pouze na 40 kilometrech pobřeží. Hlavní město země leží u druhé nejdelší řeky Afriky, řeky Kongo. Jedná se o třetí největší město na černém kontinentě Prezentace. Minimálně 10 slidů. Použít minimálně dvě různé formy přechodu. Hospodářství Afriky. Afriku řadíme na konec žebříčku vyspělosti. S výjimkou JAR (Jihoafrická republika), Egypta, Tuniska a. Maroka jsou všechny státy rozvojové Hlavní část: Prezentace SMART Notebook (Jižní Afrika) Hospodářství Nerostné suroviny Měděný pás ­ oblast, kde se nachází velké množství nerostných surovin vnitrozemí Afriky se tu usadili později a. Obsah se snažíme každým dnem aktualizovat, ale občas nám něco unikne. Pokud jsi nenašel, co jsi potřeboval, tak nám napiš na naší podporu a my to napravíme - Kontak

Afrika - Uč se online! - Vše co potřebuješ do škol

Berbeři, oblasti Afriky, hospodářství • A NOTACE: Materiál seznamuje studenty s životem Berberů v Severní Africe a se základními údaji o státech Severní Afriky. Na závěr studenti pracují s atlasem a vyhledávají v něm informace o Severní Africe. 8. Afrika - přírodní podmínky 2 • A NOTACE: Prezentace • A UTOR: Mgr. Ti, kdo do místa katastrofy vyrážejí, bývají mnohdy nepříjemně zklamáni. Mnohá jejich očekávání se nenaplní, v jiných ohledech však dostanou naloženo do sytosti hospodářství se nedostávalo zlata pro směnu mezi jednotlivými evroými státy, ani na nákup orientálních látek, šperků a hlavně koření, kterého evroý trh žádal stále víc. Ačkoliv těžba drahých kovů v Evropě v 15. století neustále stoupala, tak již zdaleka nestačila uspokojit poptávku

referáty pro školy - Referáty o světadílech - Afrik

Video: www.zemepis.estranky.cz - Afrik

KMZ soubor pro Google Earth s vyobrazenými pojmy přírodních poměrů Afriky. 119 kB: verze 3 : 12. 5. 2012 8:22: Karel Malík: ć: AntarktidaaArktida_EU_Ze6.pptx Zobrazit Stáhnout: Prezentace k tématu Antarktida a Arktida 1280 kB: verze 2 : 11. 3. 2011 2:48: Karel Malík: Ą: Lesy mírného pásu - prezentace 6. třída Zobrazi Heleny (od r. 1651), Amiranty a Seychely (1794), Mauritius (1810), Ascension (1815), Tristan de Cunha (1816), Perim (1857), Guano (1867), Sokotra (1876 - 1886) Plán Kap - Kairo se nepodařilo realizovat - v cestě stála Německá východní Afrika M OPVK Inovace výuky geografických studijních oborů, CZ.1.07/2.2.00/15.0222. Zeměpis Afriky - geografický přehled ( politické a hospodářské rozdělení ) environmentální výchova, multikulturní výchova, vytváření prezentace a referátů. Opakování a doplnění učiva o Austrálii a Oceánii přírodní poměry, obyvatelstvo, hospodářství, průmysl 9. ročník CÍLOVÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI :.

TOP 5 Nejchudší země světaNejchudší země světa se nacházejí převážně v Africe. V dnešním videu vám ukážeme státy, kde místní měna má tak nízkou hodnotu, že s.. Příčiny hospodářské krize - světová hospodářská krize byla v letech 1929 - 1933 , vše začalo v tzv. černý čtvrtek - krachem na newyorské burze ( Wall street ) a to 24. 10. 1929. Během tří let se z ní stala krize světová. Zasáhla všechna odvětví - průmysl zemědělství , obchod i obchody v bankovnictví. Došlo k rozvratu hospodářství ( zvl. v.

PPT - Tropická Afrika PowerPoint Presentation - ID:3610455

Zeměpis :: Gymnázium K

Jsou tu významné menšiny protestantské a židovské a značný počet muslimů mezi přístěhovaleckými komunitami ze severní Afriky. Hospodářství Francie. Francouzské hospodářství, které patří v Evroém společenství k nejvyspělejším, zaznamenalo od padesátých let bouřlivý rozvoj. Zemědělstv 42. Chlumec nad Cidlinou: 1795 slov : Téměř při každé návštěvě některého z našich četných zámků se dovídáme, že na jeho místě původně už něco stálo, tvrz, hrad nebo mu předcházelo ještě starší osídlení Území Západní Afriky leží při pobřeží Guinejského zálivu v povodí řeky Niger a zahrnuje země: SENEGAL, GAMBIE, GUINEA BISSAU, GUINEA, SIERRA LEONE, LIBÉRIE, POBŘEŽÍ SLONOVINY, GHANA, BURNINA FASSO, TOGO, BENIN, NIGÉRIE. Hospodářství využívá významných přírodní zdrojů - bauxitu, zlata, diamantů a ropy. OBLAST JIŽNÍ AFRIKY Hospodářství. Soukromý sektor de iure nezanikl, byl jenom omezen - ovšem docházelo k likvidaci a politickým procesům s těmi, kteří chtěli i nadále soukromě podnikat. Tento proces se nevyhnul ani živnostníkům a maloobchodníkům, i když zde více záleželo na konkrétních lidech a situacích Obyvatelstvo Afriky (vyber, doplň podle učebnice str. 32-35) Počet obyvatel - 1 miliarda / 1 milion / 1 tisíc V Africe vznikl(o) - život / lidstvo Většinu.

Hospodářství; Obyvatelstvo a černoši (původně otroci, z Afriky) Dělení Ameriky. 1) Z hlediska přírodního - Severní (24 mil. km 2) a Jižní (18 mil. km 2). Hranicí je Panamská šíje (Panamský průplav). dobrý děkuju potřebovala jsem to do prezentace ve škole a docela to stačí. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. David Mánek. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze

Hospodářství Oblasti Afriky . Příloha č. 23 ZEMĚPIS Očekávané výstupy Téma Učivo k Počet hodin c Průřezové téma Mezi-předmětové vztahy 6 Zvažuje, jaké změny ve vybraných regionech světa nastaly, nastávají, mohou nastat a co je příčinou zásadních změn. Kartografie - prezentace. Jedna ze starších prezentací. Podrobně jsou v ní např. vysvětleny základní kartografická zobrazení, zeměpisné souřadnice či mapový obsah. pracovni_list_mapa_eu_ze_6_04.pdf. Zemmat - Zeměpis na ZŠ Dambořice. Online učební materiály dle mého gusta. Doplněné řadou videí, prezentací, pracovních. Hospodářství. nerostné bohatství - měděná ruda, cínová ruda, bauxit, železná a manganová ruda, ropa a zemní plyn ve Venezuele; značné rozdíly mezi zeměmi - hospodářsky nejpokročilejší tzv.nově industrializované země Latinské Ameriky - Argentina (velká inflace), Chile, Uruguay, Venezuel

Prezentace: 397 Pracovní listy: 388 Studie historiků: 461 Soubory pramenů: 826 Svědectví pamětníků na kanálu Youtube: 191 . Počet členů facebookové skupiny MD: 5 563 _Nejnovější články. 2.12. Zapojte se do soutěže Československo 1948-1989 od Wikimedia Č Švýcarský reformátor Jan Kalvín (francouzsky Jean Calvin, 10. července 1509 - 27. května 1564) je kontroverzní postavou hlavně kvůli svému teokratickému řízení Ženevy po roce 1541.. Kalvín pocházel z rodiny notáře Gérarda Cauvaina v pikardském Noyonu, byl druhý syn z celkem šesti sourozenců

Afrika - Wikipedi

tématu Regiony světa - státy jižní Afriky. Prezentace třídí a upevňuje informace o těchto státech, názorně je zařazuje do mapy, pomáhá žákům orientovat se na mapě Afriky, seznamuje žáky s jednotlivými obory hospodářství, životem obyvatel a rozšiřuje učivo o obrazové zajímavosti Fenomén H+Z: Před 71 lety vyrazili Zikmund a Hanzelka na svou první slavnou expedici do Afriky a Jižní Ameriky. Extra.cz, 22. 4. 2018 Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund projeli téměř celý svět a své zážitky z cest lidem předávali prostřednictvím novinových článků, rozhlasových reportáží nebo filmových dokumentů. Na.

 • Akcniletenky recenze.
 • Rámeček family nanu nana.
 • Stavba rostlinné a živočišné buňky.
 • Chov daňků povolení.
 • Linola urea.
 • Respirátory proti prachu.
 • Nora bobra.
 • Android wiki.
 • Chorvatsko ostrovy.
 • Vlastnosti auditora.
 • 4 týden těhotenství priznaky.
 • Qnap qg 103n.
 • Objem kalkulacka.
 • Tescoma katalog 2017.
 • Vestavná lednice miele.
 • Hluboký skus.
 • Medved zabil cloveka na slovensku.
 • Mytne florida.
 • Concept art česky.
 • Pizza hawaii wikipedia.
 • Hodně štěstí anglicky.
 • Účinky černého čaje.
 • Kde se vyrábí mazda 3.
 • U koho vzít hypotéku.
 • Jaké obklady na wc.
 • Pravčická brána lodičky.
 • Olaf zkratka.
 • Tisk tapet brno.
 • Iq tabulka pro děti.
 • Motivy na hrob.
 • Infectosoor mundgel prodej.
 • Největší ekonomiky světa.
 • Tradiční čínský pozdrav.
 • Protetika praha.
 • Americká občanská válka filmy.
 • Golfové auto bazar.
 • Ubytovna zimní stadion kutná hora.
 • Mleko bilkoviny.
 • Bestgrow.
 • Mrazuvzdorná dlažba obi.
 • Parkovací karty praha 3 perunova 5.