Home

Cz 05 oznámení profilu zadavatele

 1. CZ 05 - Oznámení profilu zadavatele profil zadavatele CZ 06 - Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele U podlimitních veřejných zakázek je povinností zadavatele uveřejnit formulář pouze ve Věstníku. Toto uveřejnění zajišťuje provozovatel na základě žádosti zadavatele. Výše uvedené formuláře stanoven
 2. CZ 05 - Oznámení profilu zadavatele. Příloha č. 6 k vyhlášce č. 168/2016 Sb. CZ 06 - Zrušení/zneaktivnění profilu zadavatele. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 168/2016 Sb. INFORMACE, JEŽ MAJÍ BÝT UVEDENY VE FORMULÁŘÍCH. ČÁST 1
 3. , VortalGov, Tendermarket Předběžná oznámení. ID profilu zadavatele ve VVZ: 512633. 05.09.2019 09:00
 4. F52: Oznámení profilu zadavatele ID formuláře: 480742 Evidenční číslo zakázky: 482206 Evidenční číslo formuláře: 7452010082206 Datum uveřejnění ve VVZ: 28/02/2014 Typ: Řádný Tento formulář byl vytištěn za pomoci internetové aplikace Věstn ík veřejných zakázek ( www.vestnikverejnychzakazek.cz)
 5. Uzivatel@VestnikVerejnychZakazek.cz Tel: +420 267 900 950 Fax: +420 244 026 200 Podání zasílaná prostřednictvím datové schránky zasílejte do datové schránky ID 3rdzwpj, označené v informačním systému datových schránek VEŘEJNÉ ZAKÁZKY-UVEŘEJŇOVÁNÍ (Ministerstvo pro místní rozvoj

Formuláře pro uveřejnění informací týkajících se profilu zadavatele (1) Zadavatel použije k uveřejnění informací ve Věstníku veřejných zakázek, které se týkají profilu zadavatele, a) národní formulář CZ 05 ˙Oznámení profilu zadavatele˙ uvedený v příloze č. 5 k této vyhlášce pro oznámení profilu zadavatele, b Současně pak s účinností nového zákona nabyla účinnosti i nová vyhláška č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele. Výše uvedené změny se mimo jiné promítly i do povinností zadavatele opatřovat některé dokumenty uveřejňované na profilu zadavatele zaručeným. Vážení uživatelé, dne 27. 11. 2020 v době od 20:00 do 23:00 bude probíhat pravidelná bezpečnostní aktualizace systému NEN. V jejím průběhu bude systém NEN dostupný, ale může dojít k Vašemu odhlášení a ukončení Vašich uživatelských relací 8. 2020 probíhat již na novém profilu zadavatele https://zakazky.spravazeleznic.cz/. Změna profilu zadavatele nemá vliv na již dokončené registrace dodavatelů. Případné dotazy ke změně profilu zadavatele Správy železnic, státní organizace zasílejte na e-mail: zakazky@spravazeleznic.cz

Název zadavatele Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava IČO 00845451-Slezska DIČ CZ00845451 Poštovní adresa Těšínská 35 710 16, Ostrava Česká republik Uzivatel@VestnikVerejnychZakazek.cz Tel: +420 267 900 950 Fax: +420 244 026 200 Oznámení profilu zadavatele Nástroje. Doplňující informace. Adresa profilu zadavatele (URL) * Kontaktní údaje osoby odpovědné za správu zadavatele. Popis služby zřízení a provozování profilu zadavatele na STAVEBNÍonline » zřízení profilu zadavatele a provedení oznámení adresy profilu do Věstníku veřejných zakázek » profil zadavatele na serveru www.stavebnionline.cz, který se dlouhodobě věnuje zadávání veřejných zakáze Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ. 356666 Adresa profilu zadavatele na e-tržišti. neuvedeno 26.05.2020: Protipovodňová opatření obce Tasovice Jihomoravský kraj 2 128 150,00: 25.11.2019 06.11.2019 ©2020 vhodne-uverejneni.cz

05.10.2020 19.10.2020 09:00 Revize přenosných spotřebičů v budovách MMFM VZ malého rozsahu Zadáno 02.10.2020 14.10.2020 09:00 čp. 82, ul. Na Aleji - oprava dvou bytových jednotek č. 16 VZ malého rozsah Už jste si registrovali svůj vlastní profil zadavatele na XENu? Pak je tato stránka určena právě pro Vás. Pokud svůj vlastní profil zadavatele ještě nemáte, nezoufejte, nyní Vám nabízíme tuto registraci profilu zcela zdarma.. Před prvním uveřejněním zakázek je nutné Váš registrovaný profil nejprve oznámit do věstníku veřejných zakázek (VVZ) Přidání dokumentu Oznámení rozhodnutí o výběru, Publikovat = Zveřejnit Křesálek Vlastimil, Mgr. 11. 3. 2013 8:13:08 05:51: Přidání dokumentu příloha dodatku, Publikovat = Zveřejnit Mgr. Vlastimil Křesálek: 6. 10. 2013 10:18:45 Prohlášení o přístupnosti • Technické požadavky profilu zadavatele. národní formulář CZ 05 Oznámení profilu zadavatele uvedený v příloze č. 5 k této vyhlášce pro oznámení profilu zadavatele, b

02.05.2016 13.05.2016 10:00 Cisternové automobilní stříkačky z prostředků Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů - opakované vyhlášení nadlimitní Zadáno 04.03.2016 28.04.2016 14:0 Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ. 60055060 Adresa profilu zadavatele na e-tržišti. neuvedeno 18.05.2020: Vnitřní vybavení - IT vybavení ČESKÁ REPUBLIKA 1 361 100,00: 25.05.2020 24.04.2020: ©2020 vhodne-uverejneni.cz 05.02.2019 19.02.2019 10:00 Stodská nemocnice a.s. - modernizace návazné péče - operační laparoskopické nástroje nadlimitní Zadáno 01.02.2019 05.03.2019 09:00 Anesteziologické přístroje pro Gynekologické oddělen Blíží se konec Vašeho sezení. Pokud neprovedete v následující minutě žádnou akci, budete automaticky odhlášen(a)

Oznámení o prodloužení lhůty pro podání nabídek PDF: 0,19 MB: a.s. • Lazaretní 13 • Brno • 615 00 • www.rts.cz Profil zadavatele je součástí webového portálu STAVEBNÍonline. Prohlášení o přístupnosti • Technické požadavky profilu zadavatele • Zákaznická podpora. Veřejné zakázky E.ON Česká republika, s. r. o.:Jedná se o úpravu informací uveřejněných v rámci formuláře CZ 05 - Oznámení profilu zadavatele: E.ON Česká republika, s. r. o 29.05.2015 18.06.2015 10:00 Bezpečnostní audit ICT VZ malého rozsahu Zadáno 11.04.2015 21.04.2015 10:00 Poskytování právních služeb v oblasti ICT projektů a veřejných zakázek VZ malého rozsah

Obec, která nevykonává rozšířenou působnost, není povinna zveřejňovat smlouvy v registru smluv. Každá obec jako zadavatel veřejné zakázky je povinna zveřejnit smlouvu nad 0,5 mil bez DPH, a to na profilu zadavatele nebo dle jiného právního předpisu (registr smluv, malá rozpočtová pravidla) Identifikace zadavatele Uživatel: Uveřejnění oznámení Termín poskytování dodatečných informací k ZD Termín podání nabídek Termín otevírání obálek; Průběh realizace VZ Smlouva o poskytování služeb, odpady: 17.9.2013 8:05:06 20.8.2013 12:00:0 Oznámení předběžných informací k této VZ zveřejněno ve Věstníku VZ pod evid.č. 643722 dne 12. 8. 2016 a v Úředním věstníku EU pod evid.č. 2016/S 157-285537 dne 17. 8. 2016. V Oznámení předběžných informací uveden předpokládaný termín splnění VZ 11/2016 - 05/2017, upraven na 01/2017 - 07/2017

168/2016 Sb. Vyhláška o uveřejňování formulářů pro účely ..

Největší dodavatelé Počet zakázek Objem zakázek Kč; KOČÍ a.s. 1: 45 849 372: ZNAKON, a.s. 1: 32 479 938: Technologické centrum Písek s.r.o. Evidentní tíslo profilu zadavatele: 354822 Evidentní Císlo formuláFe: 7352010054822 Datum uveiejnéní ve VVZ: 23.05.2013 Typ: kádný Nástroje 1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE Oznámení profilu zadavatele Doplñující informace Metodické ok n rov lnèní formulá?e Metodícké pokvnv pro vvplnèni obiednávk Podklady pro vyplnění OZNÁMENÍ PROFILU ZADAVATELE IDENTIFIKACE ZADAVATELE vyplňte prosím bílá pole: Název: Ulice a č.p.: Obec: PSČ: Stát: CZ IČ: DIČ: Kód právní formy: ZÚJ obce: Kraj (NUTS 3): Oprávněná osoba: Obecná internetová adresa zadavatele (URL): DRUH ZADAVATELE A HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOST Title: VVZ Formulář 52 - Oznámení profilu zadavatele Author: NESS Czech s.r.o. Subject: Oznámení profilu zadavatele www.VestnikVerejnychZakazek.cz a náležitostech profilu zadavatele . Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 212 odst. 9, § 214 odst. 4 a § 219 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek: § 1 . Předmět úpravy Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evroé unie. 1

Video: Cz 05 oznámení profilu zadavatele , profil zadavatele je

Oznámení profilu zadavatele Věstník veřejných zakáze

Profil zadavatele: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice. Název: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice IČO: 49458892 Adresa: Kounická 1598/78 66491 Ivančic Zadavatel je povinen uveřejnit zadávací dokumentaci (s výjimkou formulářů a výzev dle přílohy č. 6) na profilu zadavatele ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení (nebo od odeslání výzvy k podání žádosti o účast), a to minimálně do konce lhůty pro podání nabídek

Obrázek: Velké Žernoseky

VYHLÁŠKA ze dne 12

16.05.2019 16.05.2019 16:00 Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2020-2021 podlimitní Zadáno 16.05.2019 16.05.2019 09:00 Zimní stadion - dostavba zázemí pod tribuno Předběžná oznámení; Veřejné zakázky; ID profilu zadavatele ve VVZ: 482551; Úvodní informace o systému. 31.05.2019 01.07.2019 10:00 Nákup ultrazvukového přístroje pro Rokycanskou nemocnici a.s. VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2018 28.11.2018 10:00. Obec Spomyšl Sídlo zadavatele. Spomyšl 120, Spomyšl, PSČ 277 05. Středočeský kraj. Identifikační číslo (IČ/IČO) zadavatele. 00237191. URL adresa profilu zadavatele (krátká a dlouhá Obdrží: oznámení rozhodnutí zadavatele uveřejněno na profilu zadavatele Vyřizuje: Jana Šenková, RECTE.CZ, s.r.o. Dne: 22. 4. 2016 Oznámení rozhodnutí zadavatele k veřejné zakázce Stavební úpravy bytového domu na ul. Matušínského 6,

05 Pro 2020 12:00. 2 min čtení Oznámení se objevilo ve věstníku veřejných zakázek i na profilu zadavatele. Sama firma situaci a další postup komentovat nechce. Nebudeme se k tomu vyjadřovat z důvodů probíhajícího řízení a možného odvolání Oznámení zadavatele o výběru dodavatele. Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace - Medicinální plyny zadávané zadavatelem Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace V roce 2015 bylo na profilu E-ZAK administrováno více než 140 zakázek (od nadlimitních až po malého rozsahu) a dalších více než 100 zakázek na elektronickém tržišti Gemin. Pokud potřebujete vyhledat starší zakázku, kterou MZe administrovalo do 1 Adresa: nám. T. G. Masaryka č. p. 12, 273 05, Smečno: IČ: 00234893: Evidenční číslo na ISVZUS: 226665: Adresa původního profilu

Id profilu zadavatele ve VVZ: 60052458; Adresa kontaktního místa. Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://verejnezakazky.rozhlas.cz) Kontak 05.09.2018 10.10.2018 10:00 Stavební úpravy chodníků v ulici Emlerova v Libáni VZ malého rozsahu Zadáno 21.08.2018 10.09.2018 12:00 Rekonstrukce MVN - Zlivský rybník - výběr zhotovitele VZ malého rozsah Kód zakázky na profilu P20V00000002 Kód zakázky ve věstníku Druh zakázky zjednodušené podlimitní řízení Stav zakázky zakázka byla zadána - byla uzavřena smlouva s dodavatelem Datum zadání nebo zrušení zakázky 07. 05. 202

Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739; Adresa kontaktního místa. Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.brno.cz) Kontak Veřejné zakázky a profily zadavatelů na portálu e-zakázky.cz. Adresa: Dittrichova 1968/21, 120 00, Praha 2: IČ: 00001171: DIČ: CZ00001171: Evidenční číslo. QUANTUM CZ s. r. o., zástupce zadavatele 2 Zadavatel si v souladu s § 53 odst. 5 ZZVZ vyhradil v ustanovení bodu 20. 1. zadávací dokumentace uveřejnění Oznámení o výběru dodavatele (dále jen oznámení) na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považuje za doručené všem účastníků Zadavatel. Úřední název: Statutární město Brno IČO: 44992785 Poštovní adresa: Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno; Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739 Adresa kontaktního míst

K uveřejňování dokumentů na profilu zadavatele - epravo

Na těchto internetových stránkách naleznete uveřejněné veřejné zakázky města Čelákovice a jeho příspěvkových organizací a organizací zřízených městem Čelákovice. Jednotliví zadavatelé veřejných zakázek provádějí on-line administraci samostatně nebo prostřednictvím svých zástupců zadavatele v řízení, v souladu s ust. §43 zákona č.134/2016 Sb. 28.05.2020 16.06.2020 10:00 MŠ Pod Lesem Ústí nad Orlicí - zahrada v přírodním stylu VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.05.2020 22.06.2020 09:00 Obnova zahrady MŠ na Výsluní v Ústí nad Orlicí podlimitn

číslo VZ: P20V10000181: název VZ: Modernizace odborných učeben na ZŠ a MŠ Mosty u Jablunkova 750: hodnota VZ: 6695817.00 Kč: typ hodnoty: bez DP Veřejné zakázky Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem jsou fáze zadávacího řízení Zadáno Veřejná zakázka byla zadána. Systémové číslo VZ: P11V00000196 Evidenční číslo ve VVZ: 103202 Počátek běhu lhůt: 15.12. 201

U VZ bylo dne 25.07.2019 zveřejněno vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace . CPV kódy V číslo VZ: P20V10000344: název VZ: Stavební úpravy budovy MěÚ, Náměstí č.p. 3, Frýdlant nad Ostravicí: hodnota VZ: 17200000.00 Kč: typ hodnoty OZNÁMENÍ ZMĚNA PROFILU ZADAVATELE Veřejný zadavatel: město Klatovy nám. Míru 62 339 01 Klatovy 1 IČ: 00255661 oznamuje, že došlo ke změně profilu zadavatele města Klatovy. Nový profil zadavatele se nachází na adrese: https://zakazky.mesto-klatovy.cz Veřejné zakázky STAREZ-SPORT, a.s. Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je

Národní elektronický nástroj NE

05.08.2020 12:00 Využití moderních interaktivních technologií v oblasti ochrany, zachování a propagace přírodního a kulturního dědictví VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2020 29.06.2020 13:0 Veřejné zakázky a profily zadavatelů na portálu e-zakázky.cz. Adresa: Na Brně 362/15, 500 08, Hradec Králové: IČ: 64809447: DIČ: CZ6480944 Zateplení obvodového pláště a výměna oken objektů Základní školy ve Slavonicích, CZ.1.02/3.2.00/13.20973; akceptační číslo 14196723 hodnota VZ: 22655291.00 K

Přehled - EZAK Správa železnic - spravazeleznic

Chybné IČO zadavatele: 22% (2 z 9) Chybný úřední název zadavatele: 0% (0 z 9) Nezveřejnění oznámení o zakázce: 0% (0 z 9) Neuveřejněna vítězná cena: 0% (0 z 9) Změna závazku vyšší než 50 %: 0% (0 z 9 Id profilu zadavatele ve VVZ: 60061340; Adresa kontaktního místa. Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cesnet.cz) Kontak Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-001852; Adresa kontaktního místa. Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Nabídky se podávají výhradně v elektronické podobě, a to prostřednictvím profilu zadavatele na adrese https://zakazky.vlada.cz. Listinná verze nabídek není přípustná Zadávání veřejných zakázek 2016. Zákon o veřejných zakázkách i nový zákon o zadávání veřejných zakázek. Výklad pro zadavatele i uchazeče

OZNÁMENÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU DODAVATELE odst. 5 zákona právo oznámení o výběru dodavatele uveřejnit na svém profilu. Oznámení se považuje za doruené všem úastníkům zadávacího řízení okamžikem jeho uveřejnění na profilu zadavatele. V Ostravě dne 3.4.2018. Profily zadavatelů a veřejné zakázky v elektronickém nástroji Tender arena Dodavatel seznam akcionářů předloží zadavateli nejpozději do 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zadavatel následně uveřejní seznam subdodavatelů, případně i se seznamem akcionářů, na profilu zadavatele. Opět zde platí, že zadavatel tyto informace uveřejní nejpozději do 90 dnů od splnění smlouvy oznámení o zahájení výběrového řízení na profilu zadavatele a končí dne 4. 5. 2020 v 10:00 hodin, přičemž rozhodující je okamžik převzetí nabídky zadavatelem. Adresa pro podání nabídek: Plzeňská teplárenská, a.s. Doubravecká 2760/1 301 00 Plzeň - Východní Předměstí 6) Kontaktní osoba zadavatele

Veřejné zakázky Úřadu vlády České republiky. Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638; Adresa kontaktního místa. Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spravazeleznic.cz) Kontak ID na profilu zadavatele Název veřejné zakázky Druh řízení Datum uveřejnění Lhůta pro podání nabídek / doručení žádosti o účast; P13V00000002: Zajištění skalního svahu u č.p. 287, Nezvalova stezka v Úpici: Zjednodušené podlimitní řízení: 2.9.2013 16:26:00: 23.9.2013 11:00:00: Detail: P16V0000000 VZ z profilu zadavatele Informační centrum Knihovna Czech Point Stavební úřad Matrika Úřední deska Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie. sekretariat@borovany-cb.cz. Město Borovany Žižkovo náměstí 107 373 12 Borovan Veřejné zakázky města Cheb. Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je město Cheb

Profil

Profil zadavatele Přihlášení . Město Lázně Bělohrad 2014-05-30 08:34:30: 2019-05-30: Soubor opatření ke snížení energetické náročnosti budovy MŠ T. G. Masaryka v Lázních Bělohradě. Oznámení o zadání zakázky směrnicí 2004/18/ES Úřední název Identifikační číslo (je-li známo) 5 6 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Adresa 55 6 Starom ěstské nám ěstí 6 Obec Praha 1 PSČ 110 15 Stát CZ Kontaktní místo 55 6 Odbor řízení a koordinace NSRR K rukám 55 6 Ing. Vít Šumpela Telefon E-mail vit.sumpela@mmr.

Veřejné zakázky Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Zakázky z profilu zadavatele Oznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně 556 312 116, e-mail: zdenka.lazecka@bilovec.cz, Bc. Jana Šimečková, vedoucí odboru, telefon: 556 312 166, e-mail: jana.simeckova@bilovec.cz, v úředních hodinách Městského úřadu. 7. Jaké doklady je nutné mít s sebo

03. Registrace zadavatele a dodavatele, registrace a správa organizace a osob zadavatele (zip, 2 MB) 04. Zjednodušený průchod NEN + Evidence ZP (zip, 6 MB) 05. Principy práce s certifikáty v NEN (zip, 1 MB) 06. Základní informace o NEN a seznámení s uživatelským prostředím (zip, 17 MB) 07. Úkony zadavatele v NEN (pdf, 3 MB) 08 původní právní úpravy, odkaz na tzv. profil zadavatele eGordion a na profil zadavatele na elektronickém tržišti Tendermarket, kde byly veřejné zakázky zadávány od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2014, a dále jsou zde aktuální adresy profilů zadavatele NEN, E-ZAK a adresa profilu zadavatele na elektronickém tržišti Gemin

Dětský maškarní ples 2-2016 16: Velké Žernoseky

Datum uveřejnění ve VVZ: 31.07.2018 2:05:57 Název zadavatele: Město Třebíč IČO zadavatele: 00290629 směrnice 2014/24/EU Oddíl I: Veřejný zadavatel I.1) Název a adresa Úřední název : Město Třebíč IČO : 00290629 Poštovní adresa : Karlovo nám. 104/55 Obec : Třebíč PSČ : 67401 Země : CZ Kontaktní osoba : Ing. Jana. IČO zadavatele: 00290629 směrnice 2014/24/EU Oddíl I: Veřejný zadavatel I.1) Název a adresa Úřední název : Město Třebíč IČO : 00290629 Poštovní adresa : Karlovo náměstí 104/55 Obec : Třebíč PSČ : 67401 Země : CZ Kontaktní osoba : Ing. Jana Goláňová Tel.: +420 568896142 E-mail: j.golanova@trebic.cz Fax : +420 56884715 ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-001713 Předchozí profil(y) zadavatele: https://zakazky.praha4.cz/ Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem Veřejné zakázky zahájené do 30. června 2017: Hlavní profil zadavatele E-Zak Na profilu jsou uveřejňovány některé veřejné zakázky zahájené do 30. června 2017 zadavatelem Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání.

05.06.2020 13.08.2020 10:00 ÚV Sušice - celková obnova řídicího systému, M+R a elektroinstalace nadlimitní Zadáno 30.03.2020 06.05.2020 09:00 SUŠICE - VOLŠOVY - ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU III. ETAP Veřejné zakázky Vysoké školy polytechnické Jihlava. Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je

ID profilu zadavatele ve VVZ: 60051913. Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem Veřejné zakázky MMN a.s. Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je: MMN a.s. IČO: 0542188 Veřejné zakázky města Litomyšl. Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je: město Litomyš ID profilu zadavatele ve VVZ: 636141. Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem 13.10.2017 10:05:00 Předběžné oznámení: Datum odeslání oznámení k uveřejnění: Oznámení zaslané elektronicky: Zveřejnění na profilu zadavatele: Předpokládaná hodnota Kč: 3240000,00 Specifikace VZ: Veřejná zakázka na stavební práce Velikost VZ: Malého rozsahu Koncesní řízení: Kontaktní osob

 • Plánování pohlaví dítěte.
 • Cestovala moje milá do tater.
 • Přezka 25mm.
 • Obrazy slavných malířů.
 • El capitan wikipedia.
 • Taylor schilling and wife.
 • Vitaminy wikipedia.
 • Triky se sirkami.
 • Prodam frontin.
 • Co s paprikami.
 • Ju a hele herci.
 • Santa claus wiki.
 • Startovací byty brno 2019.
 • Body volebního programu.
 • Maki.
 • Nechci pečovat o staré rodiče.
 • Sparta praha mladší přípravka.
 • Objemová hmotnost kameniva 16/32.
 • Stolek pro horní frézku parkside.
 • Anizotropie dřeva.
 • Jak začít hrát na bicí.
 • Kontinuita hlubokeho spanku.
 • Supreme waist bag.
 • Pánské obleky hradec králové.
 • Zaza pachulia.
 • Zpoplatněné úseky slovensko.
 • Daňové přiznání student brigáda.
 • Muzska strana postele.
 • Led zeppelin youtube.
 • Rozhledny ve věži.
 • Mičiko.
 • Luke hemsworth děti.
 • Zimní kožené capáčky.
 • Výkup poštovních známek brno.
 • Staré české detektivky youtube.
 • Beduíni.
 • Pokac soul.
 • Chorvatsko ostrovy.
 • Hromadné přejmenování fotek.
 • Sportovní podprsenka na zapínání.
 • Balkonová pojistka roto.