Home

Rod mužský neživotný vzory

Vzory podstatných jmen rodu mužského: pán, hrad, muž, stroj, předseda, soudce Obsah: Rod mužský životný Rod mužský neživotný Rod mužský životný U rodu mužského životného máme na výběr ze vzorů: pán, muž, předseda, soudce - je ovšem nutné nejprve rozhodnout, zda je určované jméno životné nebo neživotné Vzory podstatných jmen rodu mužského: Vzory mužského rodu dělíme na životné a neživotné. Nejprve tedy určíme životnost a poté správný vzor. Pozor, mluvnická životnost se od biologické životnosti může lišit Řešení. spisovatel - bez spisovatele (životný vzor muž - bez muže), junior - bez juniora (životný vzor pán - bez pána), hněv - bez hněvu (neživotný vzor hrad - bez hradu), házenkář - bez házenkáře (životný vzor muž - bez muže), jezuita - bez jezuity (životný vzor předseda - bez předsedy), kruh - bez kruhu (neživotný vzor hrad - bez hradu), postoj - bez postoje. Rod životný vs. neživotný. Vydáno dne 12.03.2009 od Jana Skřivánková. V tomto článku si povíme, jak u podstatného jména rodu mužského určíme, jestli je životné nebo neživotné

PRAVIDLA - Podstatná jména (vzory rodu mužského

Podstatná jména mužského rodu - vzory

Podstatná jména - určování rodu a vzoru - Moje čeština

Učírna - Skloňování podstatných jmen rodu mužskéh

 1. Příklad postupu určení správné koncovky: Zadání: Určete, jaké i / y se píše ve větě: Je to rychl-í/-ý automobil.. Určíme vzor: v 1. pádě čísla jednotného zkusíme všechny rody to rychlé (dítě), ta rychlá (žena), ten rychl-í/-ý (muž) Koncovka se mění, rychl-í/-ý tedy skloňujeme podle vzoru mladý. Určíme rod
 2. VZORY PODSTATNÝCH JMEN. Klikni v křížovce na políčko s číslem. Zobrazí se okénko s otázkou. Řešení napiš do okýnka a klikni na VLOŽ. Používej pouze VELKÁ PÍSMENA, víceslovné odpovědi piš DOHROMADY. Když si nebudeš s otázkou vědět rady, klikni na NÁPOVĚDU. Vzor mužský, neživotný, tvrdý.
 3. ROD MUŽSKÝ NEŽIVOTNÝ stroj, např. s cíli, s jeteli předseda (podvzory rikša a paňáca), např. kolega, o kolezích, sluha, o sluzích (jako o rikších - oním rikšou je zde člověk, který tahá vozík určený k dopravě lidí) soudce - zde pozor na oslovení! Správně je: Soudce! Zákonodárce! Správce! (Nikoli soudče!) ROD.
 4. Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. Určujeme u nich rod, číslo a pád. Rod. mužský (m.) ženský (ž.) střední (s.) (ten, ti, ty) (ta, ty) (to, ta, ty) ten muž ta žena to kotě ti muži ty ženy ta koťat

Nový svět zrozený z krize..Základní příjem, daňový a sociální systém, který odmění aktivní - Duration: 1:11:31. J KOZAK 38,926 view PODSTATNÁ JMÉNA - ROD MUŽSKÝ . Jméno: 1. Rozděl podstatná jména rodu mužského na životná a neživotná. žák ->.

Rod životný vs. neživotný - Moje čeština - Čeština na ..

ROD MUŽSKÝ (vzory bez koncovky) ŽIVOTNÝ ŽIVOTNÝ Tvrdý vzor PÁN (SOUSED, DĚLNÍK) Měkký vzor MUŽ (UČITEL, OTEC) Pád č. jednotné č. množné č. jednotné č. množné 1 pán páni, pánové sousedé muž muž, -ové i učitelé 2 pán a pán muže ůmužů 3 pán, -ovi u pánm ůmuži, -ovi mužům 4 pán a pány muže muže 5. V článku Skloňování podstatných jmen jsme uvedli tabulky se vzory, podle kterých se v češtině skloňují podstatná jména. Pozorný čtenář si všimne, že v některých pádech vzorů je uvedeno více možných koncovek. Znamená to, že některá podstatná jména kolísají při skloňování mezi dvěma vzory, nebo si z předchozího období vývoje jazyka přinesla svou. čeština: ·entita, jejíž kladné vlastnosti mohou sloužit pro vytvoření či úpravu obdobných entit· soubor tvarů pravidelně rozmístěných obrazců, vyvolávajících estetický dojem Tyto koberce mají stejný vzor, liší se jen barevnou kombinací.· entita vybraná ze souboru, jejíž vlastnosti jsou pro soubor typické (v jazykovědě. rod mužský neživotný rod mužský životný vzory rod mužský životný rod ženský vzory rod ženský rod střední vzory rod střední OLE_LINK4 RAMENO OKO JARO SELÁTKO SLOVO KOPYTO SLOVESO MIMINO PRÁDLO KOLO KAKAO KORMIDLO SLOVÍČKO ČELO DRUŽSTVO POČÍTADLO BŘICHO ŽELEZO JÁDRO KRUŽIDLO METRO MASO DÍLO JMÉNO OBINADLO KOUZLO.

Vzory rodu ženského jsou žena, růže, píseň, kost.Končí-li jméno na souhlásku, řídíme se vzory: píseň, kost, pokud na samohlásku - vzory: žena, růže. Žena je vzor tvrdý, naopak ostatní (růže, píseň a kost) řadíme mezi vzory měkké (viz též téma Koncovky podstatných jmen: ženský rod).. Vzor žena: žena bez ženY - používá se, pokud podstatné jméno. Podstatná jména rodu mužského - pracovní list • Autor: Miroslava Hrstková • řezen 2012 • 4. ročník • Český jazyk • Škola: Základní škola, hrudim, Dr. Peška 76 dva vzory pro rod mužský neživotný - hrad, stroj, čtyři vzory pro rod ženský - žena, růže, píseň, kost, čtyři vzory pro rod střední - město, moře, kuře, stavení

Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na sérii webinářů 4 X 90 MIN na téma Office 365 a Microsoft Teams pro ZŠ a G-Suite a Google Classroom pro ZŠ Téma Vzory podstatných jmen rodu mužského je zpracováno na dvou tabulkách, které jsou určeny do hodin českého jazyka pro žáky 4.- 9. ročníku základní školy. První část poskytuje žákům a učitelům přehledné skloňování životných vzorů mužského rodu (pán, muž, soudce, předseda) Všímejte si o které rody, vzory, /- i, -y/, čísla a pády jde. Vlastní cvičení. Po zvládnutí této části si žák zvolí např. větu A . U tohoto písmena nic neoznačuje- jenom si to zvolí. Naopak nad obrázkem si myší označí do nabízených vzorů kam postatné jméno zařadí. TEN STROJ-rod mužský neživotný-měkký. Rod mužský neživotný Latinská slova na -us Některá slova latinského původu zakončená -us (génius, cyklus) se skloňují podle vzoru pán (životná) nebo hrad (neživotná), jako kdyby v nominativu (1. pádě) zakončení -us nebylo

Snehulák - rod mužský řivodný, nebo rod mužský neživotný. Podstatná jména mají tři rody: ženský, mužský a střední. U rodu mužského pak rozlišujeme rod mužský životný a rod mužský neživotný. T6akže zbovu: otázka není položena nesprávně, maximálně možná trochu stručně rod mužský (pán, hrad, muž, stroj, předseda, soudce) neživotný (hrad, stroj) vytvoříme 2. pád: zdroj - z koho čeho? ze zdroje, jako stroj ze stroje zdroj se shoduje v 2.pádě(pádu) se vzorem stro

Podstatná jména rodu mužskéh

rod: Životnost: ČÍslo: pÁd : za myší. čeština: ·rostlina s dřevnatým stonkem, který netvoří kmen··dřevina angličtina: shrub, bush běloruština: куст m bulharština: храст m dánština: busk estonština: põõsas francouzština: arbrisseau m gruzínština: ბუჩქი hindština: झाड़ी japonština: 潅木 litevština: krūmas m lotyština: krūms m.

Podstatná jména I

vzor: pekný cudzí číslo: jednotné: množné: jednotné: množné: jednotné: množné: Nominatív: pekný/pekná/pekné: pekní/pekné: cudzí/cudzia/cudzi Rod mužský neživotný Vzory. stejně jako podstatná jména dělíme nejdříve na rody a poté na vzory i slovesa dělíme v rámci tříd na vzory; o příslušnosti ke vzoru rozhodují nejčastěji tvary přít. času a tvary min. času 1. třída - 3. os. č. j. -e - nese, bere, maže, peče, umře.

Vzory podstatných jmen rod střední rod mužský . životný : v 1.p. a 4.p. jiný tvar - kdo,co? lev koho,co? lva neživotný : v 1.p. a 4.p. stejný tvar - kdo,co? strom koho,co? strom . Vzory podstatných jmen TVRDÉ. Podstatná jména mají tři rody: ženský, mužský a střední. U rodu mužského pak rozlišujeme rod mužský životný a rod mužský neživotný. Pro nás je zatím důležité si zapamatovat tyto tři rody. To, k jakému rodu které podstatné jméno patří, poznáme opravdu snadno ten - znamená mužský rod, ta - ženský a to střední. Vzory podstatných jmen. Podstatná jména třídíme do skupin podle jejich gramatického rodu (v rodě mužském rozlišujeme jestli je životný/neživotný) a podle koncovky v 1. a 2. pádě jednotného čísla. v těchto skupinách bylo vybráno jedno podstatné jméno jako.

Vzory podstatných jmen rodu středního. Najdi podstatná jména rodu středního a urči vzor. Životný nebo neživotný? Pán nebo muž? Rod mužský - osmisměrka Podstatná jména - šibenice Skloňování vzoru pán. Puzzle - rod mužský. 2. Doplň vzory podstatných jmen: rod mužský životný rod mužský neživotný rod ženský rod střední pán hrad (les) žena město muž stroj růže moře předseda píseň kuře soudce kost stavení 3. Napiš podstatná jména v příslušném tvaru Mužský rod životný - vzory pán, muž, předseda, soudce; neživotný - hrad, stroj. Tak jsem se to učila ve škole já. Např. holub... vzor pán = životný; strom vzor hrad = neživotný třeba takový národ bude neživotný, ale nebožtík naopak životný (i když je po smrti) Inspirace - Vzory rodu mužského. Tento materiál slouží žákům 4. ročníku k seznámení s podstatnými jmény rodu mužského životného a neživotného a k seznámení se se zařazováním podstatných jmen rodu mužského ke vzorům. Stupeň: Základní 1. stupe.

Podstatná jména: Určování vzoru - Moje čeština - Čeština

PRAVIDLA - Přídavná jmén

Uvedením Vášho emailu a potvrdením ODOSLAŤ súhlasíte s prijímaním Newslettra. Súčasne potvrdzujete, že ste si prečítali a porozumeli ste zásadám spracúvania osobných údajov prevádzkovateľov vzory podstatných jmen rodu mužského, zařadí podstatná jména k jednotlivým vzorům, rozliší podstatná jména životná a neživotná. Speciální vzdělávací potřeby - zdravotní postižení - LMP Klíčová slova podstatné jméno, rod mužský, životný, neživotný, pán, muž, předseda, soudce, hrad, stroj Druh učebníh životné (osoby a zvieratá v sg.) neživotné (ostatné). Vzory podstatných mien. mužský rod. životné zakončené na spoluhlásku alebo -o. hrdina neživotné zakončené na tvrdú alebo obojakú spoluhl. dub zakončené na mäkkú spoluhlásku stroj Podstatné mená majú tri gramatické rody: mužský (rozlišujeme mužský životný - osoby a zvieratá, napríklad student, muž, a. ROD MUŽSKÝ ŽIVOTNÝ. Jestliže je podmět v množném čísle rodu mužského životného, píšeme vždy I. Ne vždy musí životná jména zastupovat živé osoby. Mezi životná se počítají např. také nebožtíci, sněhuláci apod. ROD MUŽSKÝ NEŽIVOTN

Vzory podstatných jmen rodu mužského II

Internetová jazyková příručka: Shoda přísudku s podmětem

rod + vzor: mužský životný - pán, muž, předseda, soudce, mladý, jarní, otcův, matčin, ten, náš mužský neživotný - hrad, stroj, Rod Číslo Vzory rodu mužského Vzory rodu ženského Vzory rodu středního Pád - rod - vzor Druh Cizí podstatná jmén Platí to pro vzory pán, muž, předseda asoudce. Myslivci byli na honu. Kluci se houpali na laně. Přejdeme k mužskému rodu neživotnému. Zde píšeme v množném čísle vždy tvrdé y. Vztahuje se to na vzory stroj a hrad. Obrazy visely na stěně. Pohledy byly poslány Rod: 1. mužský - životný/neživotný 2. ženský 3. střední Vzory - rod mužský: pán - tvrdý, životný hrad - neživotný muž - měkký, životný stroj - neživotný předseda - tvrdý, životný soudce - měkký, životný Vzory - rodu ženský: žena - růže - píseň - kost Vzory - rodu střední: město - moře - kuře - staven na včelích úlech: 6. pád, číslo množné, rod mužský neživotný + druh měkký, vzor jarní; ZÁJMENA - mluvnické kategorie mají své pořadí - neměli byste přeskakovat - určujeme: pád, číslo, rod + druh /případně je pořadí opačné/ - druhy: osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, vztažná, neučitá, záporn

Koncovky Podstatných Jmen Rodu Mužskéh

Vzory u podstatných jmen určujeme podle rodu (u mužského také podle životnosti) a podle zakončení 1. a 2. pádu jednotného čísla. Přehled vzorů českých podstatných jmen: rod mužský životný: pán, muž, předseda, soudce, neživotný: hrad (les), stroj; rod ženský: žena, růže, píseň, kos Rozlišujeme podstatná jména: konkrétní - názvy osob, zvířat, věcí; abstraktní - názvy vlastností, dějů, činností, stavů. Podstatná jména obvykle tvoří jednotné i množné číslo. Výjimku tvoří podstatná jména pomnožná, hromadná a látková. Duálové skloňování Rod mužský životný a neživotný Rod podstatných jmen Rody a vzory podstatných jmen Všechny 4 snímky vlož jako JPG do ŠVP v pondělí 9. 11. OBČANSKÁ VÝCHOVA - PRANOSTIKY Vypracuj v PS OV 6 s. 4 - 5/ cv. 1 a 2. Pomoc hledej třeba i na internetu Vlož v pondělí 9. 11. 10. 11. ÚTERÝ ČJ - MLUVNICE: TEAMS v 10.1 VZORY PŘÍDAVNÝCH JMEN PŘIVLASTŇOVACÍCH - OTCŮV, MATČIN ČÍSLO JEDNOTNÉ ROD MUŽSKÝ ROD ŽENSKÝ ROD STŘEDNÍ 1. p. otcův matčin (syn, dům) otcova matčina (dcera) otcovo matčino (auto) 2. p. otcova matčina (syna, domu) otcovy matčiny (dcery) otcova matčina (auta Rod mužský životný a neživotný u podstatnýchjmen zakonëených v 1. pádè ëísla jednotného na souhlásku (viz vzory pán, hrad, muž, stroj) rozlišíme porovnáním tvarú l. a 4. pádu ëísla jednotného

Vzory podstatných jmen - Slovní druh(y

Dumy.cz - sdílejme společně. Aktivity a DVPP pro MŠ a ZŠ v dnešní Covid době Nyní je ta správná doba pro zajištění DVPP a aktivit ITveSkole.cz.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP a aktivity s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon Vzory pro přídávná jména Vzor mladý Jednotlivé pády. Kategorie mluvnického pádu slouží k vyjadřování syntaktických vztahu mezi jednotlivými větnými členy

Učírna - Životnost podstatných jme

Mužský rod životný Mužský rod neživotný & ženský rod Střední rod byl dělal: byla dělala: bylo dělalo: byli dělali: byly Slovesné třídy a vzory. Podle tvaru 3. osoby jednotného čísla přítomného času oznamovacího způsobu se slovesa dělí do jednotlivých tříd,. Prídavné mená 5. ročník - vzory a pravopis V predchádzajúcich cvičeniach ste si mohli s deťmi precvičiť stupňovanie, druhy, rody Mužský životný rod Mužský neživotný, ženský, stredný rod N Pekní Pekné G Pekných Pekných D Pekným Pekným A Pekných Pekné L Pekných Peknýc

Podstatná jména Názvy osob,zvířat,věcí, vlastností,vztahů,vlastností a dějů Konkrétní - názvy osob, zvířat, věcí,dají se nahmatat.(stůl,židle Chytáky se shodou přísudku s podmětem (Shoda podmětu s přísudkem) Komplikací při určování koncovky v přísudku může být, že špatně určíte podmět. Například: Tisíce lidí skandovaly (podmět: rod mužský neživotný).Čety vojáků pochodovaly (podmět: rod mužský neživotný).Rodiče zběsile pobíhali (podmět: rod mužský životný)

Eviny sešity - rod mužský neživotný. U přídavných jmen přivlastňovacích píšeme v množném čísle koncovku -í jen v 1. a 5. pádě rodě mužského životného (otcovi psi, matčini psi). V ostatních koncovkách množného čísla píšeme -y (pro otcovy psy). V 7. pádě množného. TY stromy -ROD MUŽSKÝ NEŽIVOTNÝ. ROD MUŽSKÝ TEN - VZORY ŽIVOTNÉ v 1. pádě . množného TI TEN pán - TI páni TEN muž - TI muži ROD MUŽSKÝ TEN - VZORY NEŽIVOTNÉ v 1. pádě . množného TY TEN hrad - TY hrady TEN stroj - TY stroje Procviþuj PJ Rodu MUŽSKÉHO - ŽIVOTNÝ - NEŽIVOTNÝ. mužský rod neživotný = TY VZORY PRO ROD MUŽSKÝ. životné: pán, muž, předseda, soudce neživotné: hrad, stroj. POZOR na předsedu, soudce, Francouze, Italy a drahokamy! Proč? Pojďme raději hned mrknout na pár chytáků, které by nám mohly poplést hlavu Rod mužský neživotný: r. m. neživ. má tvar slova stejný v 1. a ve 4. pádě. Např. 1. p. kdo?, co? hrad: 4. p. (vidím) koho?, co? les: hrad: Rod mužský životný: r. m. živ. má tvar slova jiný v 1. a jiný ve 4. pádě. Např. 1. p. kdo?, co? Teď si rozdělíme i vzory rodu . mužského na životné a neživotné. Bude to.

ROD MUŽSKÝ + VZORY přidáno: 14. 3. ROD MUŽSKÝY, jak už víme, má jednu vlastnost, kterou ostatní rody NEMAJÍ - ŽIVOTNOST. Je důležité, umět rozpoznat živou či neživou bytost (dále pak věc, zvíře, vlastnost nebo děj). V následujícím cvičení si procvič pády a skloňuj všechny VZORY rodu MUŽSKÉHO mužského, dopisuje i, í nebo y, ý do slov, určuje vzory. Zdůvodní shodu přísudku s podmětem. Druh učebního materiálu: pracovní list Klíčová slova: Koncovka, rod mužský životný ,neživotný, vzor měkký, tvrdý, shoda přísudku s podmětem Pomůcky a materiál: pracovní list, pero, pastelk

PRO ŠKOLÁKY

Tuto lekci si můžete pustit online na portálu LearnTube.c vzory mužského rodu životného - pán (2.pád pána), muž (muže), předseda (předsedy), soudce (soudce) neživotného - hrad (hradu), stroj (stroje), les (lesa) vzory rodu ženského - žena (ženy), růže (růže), píseň (písně), kost (kosti) vzory rodu středního - město (města), moře (moře), kuře (kuřete), stavení (stavení Vzory podstatných jmen rodu středního. Najdi podstatná jména rodu středního a urči vzor Životný nebo neživotný? Pán nebo muž? Hrad nebo stroj? Předseda nebo soudce? Rod mužský - osmisměrka Podstatná jména - šibenice Skloňování vzoru pán. Puzzle - rod mužský Určování vzorů (obrázky) Puzzle - určování vzorů. Rod: mužský ( ten dům ) ženský ( ta dívka ) střední ( to jablko) Číslo: jednotné ( chlapec ) množné ( chlapci ) Poznámka: Podstatná jména hromadná - mají pouze jednotné číslo, ale označují více věcí téhož druhu ( dříví, lidstvo Vzory mužského rodu. I pro tento rod máme pomůcku: Pán si myslel, že je pravý muž, když postavil hrad, který nedobude žádný stroj Jeho počínání přihlíželi s úsměvem předseda a soudce. Český jazyk - vzory podstatných jmen - rod mužský. Škola pletení - vyplétání norský vzor, Norwegian knitting tutorial.

_____________________________________________________________________________________________________________________ boji - rod mužský neživotný, 6. pád, číslo jednotné, vzor stroj život - rod mužský neživotný, 4. pád, číslo jednotné, vzor les přivlastňovací (vzory otcův a matčin). Doufám, že Vám vybírání a určování přídavných jmen půjde snadno a rychle. Vždyť to není nic těžkého mužský rod životný = TI (muži...) mužský rod neživotný = TY (stroje...) ženský rod = TY (ženy, písně...) střední rod = TA (batolata, auta...) VZOR. Když už jsme si ukázali na podstatné jméno a určili tím jeho rod, je na řadě poslední z mluvnických kategorií, a to vzor. VZORY PRO ROD MUŽSKÝ. životné: pán, muž. známe také vzory: měkké a tvrdé, bez koncovky a s koncovkou. Rod mužský životný - pán, muž, předseda, soudce. Rod mužský neživotný - hrad ( les ), stroj. Rod ženský - žena, růže, píseň, kost. Rod střední - město, moře, kuře, stavení! vzor není mluvnická kategorie ! - pomáhá nám hlavně s pravopise Vzory podstatných jmen čtyři vzory pro rod mužský životný - pán, muž, předseda, soudce, dva vzory pro rod mužský neživotný - hrad, stroj, čtyři vzory pro rod ženský - žena, růže, píseň, kost, čtyři vzory pro rod střední - město, moře, kuře, stavení. Rod mužský, ženský, střední životný, neživotný jména pomnožn

rod mužský neživotný. máme vzory . HRAD (vzor tvrdý) a STROJ (vzor měkký) Vzory přiřazuj. eme podle životnosti a koncovky v 1. a 2. pádu č. j. Příklad: pařez bez pařezu = hrad bez hradu, učitel bez učitele = muž bez muže, kos bez kos MUŽSKÝ (ten) neživotný Na obrázcích nejsou jenom vzory rodu mužského. Všechny vyobrazené vzory jsou životné. MUŽSKÝ ŽIVOTNÝ, ROD MUŽSKÝ NEŽIVOTNÝ). 16. DOPLŇ DO KŘÍŽOVKY SLOVESA V MINULÉM ČASE. Podmět r. muž. neživotný - Y, (TY) stroje šilY 2. Pořadí mluvnické přednosti: 1. rod mužský životný, 2. rod mužský neživotný a rod ženský, 3. rod střední v jednotném čísle, 4. rod střední v množném čísle. 3. Jako páže se označoval šlechtický syn, budoucí rytíř, který se od dětství připravoval na rytířství Rod (lat. genus) a Vzor (lat. paradigma) Mužský. Životný — vzory pán, muž, předseda a soudce; Neživotný — vzory hrad a stroj; Ženský — vzory žena, růže, píseň a kost; Střední — vzory město, moře, kuře a stavení; Pozn.: Vzory jsou uvedeny v závorkách

 • Stojánková vanová baterie se sprchou.
 • Recepty eintopf.
 • Pečící folie na makronky.
 • Vynálezci atomové bomby.
 • Jak natřít zeď.
 • Invia last řecko.
 • Kam v rize.
 • Roční kalendář 2018.
 • Nike air max bílé.
 • Co je to nezlomitelná (pevná) mezera k čemu se používá.
 • Windows 10dlna.
 • Windows xp bootable flash.
 • Method guild members.
 • Warcraft den draka.
 • Nejlepší řasenka od avonu.
 • Operace s vektory.
 • Přípravky proti zarůstání chloupků.
 • Práce ohrožující těhotenství.
 • Score 297.
 • Betonova taska nevyhody.
 • Linola urea.
 • Vaporizer cz.
 • Škwor koncerty 2019.
 • Chrome tlačítko domů.
 • Hra o trůny 2 díl.
 • Kančí guláš zahuštěný chlebem.
 • Safari windows.
 • Závěť manželů.
 • Datová schránka karviná.
 • Noha dive in your life.
 • Uspořádaná voda.
 • Zdravá strava.
 • Freeware vs shareware.
 • Kateřina klausová zivotopis.
 • Stroboskopy.
 • Etický kodex státního zaměstnance zasahuje i do oblasti soukromého života.
 • Dráhové kolo.
 • Pracovní obuv lehká.
 • Lipo youtube.
 • Vláčkodráha pro holčičky.
 • Den radia blanik.