Home

Jak česká obchodní inspekce chrání spotřebitele

Ochrana spotřebitele Praha, 11.7.2018 V rámci veřejné konzultace můžete ovlivnit i vy podobu připravovaného nového zákona o ochraně spotřebitele Česká obchodní inspekce (zkráceně ČOI) je orgán státní správy podřízený Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Ústředního ředitele ČOI jmenuje ministr průmyslu a obchodu.ČOI byla ustanovena zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci. Je nástupnickou organizací někdejší Státní obchodní inspekce.Člení se na ústřední inspektorát a jemu podřízené.

Ochrana spotřebitele - CO

 1. Jak si Česká obchodní inspekce představuje ochranu spotřebitele Na nicotný podnět jsem neočekával žádnou velkou reakci, jenom něco jako děkujeme za podnět. Místo toho jsem byl poučen o tom, o co se ze zákona vůbec nemám starat
 2. istr průmyslu a obchodu.ČOI byla ustanovena zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci Česká obchodní inspekce je kontrolním orgánem právnických a fyzických.
 3. Od roku 2013 SOS - Asociace vydává elektronický čtvrtletník pro spotřebitele s názvem SOSák. Naleznete v něm zajímavé články, průzkumy, rozhovory, informace o našem programu GOS, o spotřebitelských zkušenostech a mnoho dalšího

Česká obchodní inspekce - Wikipedi

 1. Česká obchodní inspekce je kontrolním orgánem právnických a fyzických osob věnujících se obchodu nebo poskytování služeb na vnitřním trhu, poskytujících spotřebitelský úvěr nebo provozujících tržiště, pokud není kontrola prováděna jiným úřadem
 2. Česká obchodní inspekce prošetří podání spotřebitele, když prodávající: nevystaví doklad o přijetí reklamace ani o tom, jakým způsobem reklamaci vyřídil nevyřídí reklamaci do 30 dnů, popřípadě v delší lhůtě, na které se dohod
 3. Česká obchodní inspekce a její pravomoci. I Česká obchodní inspekce (ČOI) se svou činností dotýká zemědělství. a tím i posílení ochrany spotřebitele, je zákon o obecné bezpečnosti výrobků (102/2001 Sb.). Zákon o technických požadavcích na výrobky (22/1997 Sb.) ukládá povinnosti jak výrobcům a dovozcům.
 4. Pokud nakoupíte zboží v e-shopu a následně nejste spokojeni s průběhem reklamace u prodejce, Česká obchodní inspekce není oprávněna vstupovat do sporu. Jedná se o občanskoprávní spor, který rozhoduje soud. Dle tiskové zprávy přijala Česká obchodní inspekce za 2. čtvrtletí 2015 více jak 1500 stížností od spotřebitelů
 5. Česká obchodní inspekce (ČOI) je orgán, kontroluje prodejce a výrobky, které dodávají na trh a chrání práva spotřebitelů. dnešní reklama má za cíli hlavně zaujmout a přesvědčit spotřebitele, že výrobek je výjimečný, že mu přinese ještě něco navíc; k tomuto cíli využívá různé zbraně, tou hlavní je.. Česká obchodní inspekce řešila ve třetím čtvrtletí roku 2013 celkem 1255 podání
 6. Inspekce přitom dosud neměla žádný nástroj, jak do samotné reklamace aktivně vstoupit a pokusit se o dohodu. Dosavadní možnosti ochrany spotřebitele musela Česká republika rozšířit kvůli výtkám ze strany Evroé unie, podle níž jsme dosud dostatečně do praxe nezavedli směrnici z roku 2005

(4) Česká obchodní inspekce je oprávněna zajistit kočičí a psí kůže a výrobky obsahující tyto kůže, s výjimkou surových kočičích a psích kůží, a nařídit jejich zničení, a to na náklady toho, kdo porušil zákaz stanovený přímo použitelným předpisem Evroých společenství 29) Jak mi pomůže Česká obchodní inspekce (ČOI) a další úřady? ČOI může prověřit, zda podnikatel neporušil pravidla na ochranu spotřebitele (např. zda neuplatnil klamavou nebo agresivní praktiku nebo nedodržel lhůty pro vyřízení reklamace)

Občanský zákoník a zákon o ochraně spotřebitele. Dva zákony, které chrání spotřebitelská práva. Zatímco v občanském zákoníku najdete převážně informace o kupních smlouvách, zákon o ochraně spotřebitele popisuje pravidla reklamace nebo řešení mimosoudních spotřebitelských sporů. Nemusíte ale hned pročítat zákony, řadu užitečných informací najdete v. Podnět České obchodní inspekci pro porušování zákona o ochraně spotřebitele. Vzor lze využít pro široký okruh problémů, kdy dochází k porušování zákona o ochraně spotřebitele (poctivost prodeje, klamavé či agresivní obchodní praktiky, diskriminace, nevyřízené reklamace atd.) Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce (ČOI) je orgánem státní správy podřízeným Ministerstvu průmyslu a obchodu, který dohlíží na kvalitu prodeje v České republice. Na ČOI se může spotřebitel obrátit v případě, že u prodejce narazil na pochybení, které se týká například klamavého označení ceny a zboží, nedodržení hygienických podmínek. Česká obchodní inspekce v tiskové zprávě ze dne 3. 11. 2020 radí spotřebitelům, jak postupovat při reklamování zboží a služeb, když jsou prodejny kvůli vládním opatřením dočasně uzavřeny. Krizová opatření totiž problematiku uplatňování a vyřizování reklamací specificky neupravují

Jak si Česká obchodní inspekce představuje ochranu

Jak česká obchodní inspekce chrání spotřebitele - pro

Společná obchodní politika EU; Odbor technické harmonizace a spotřebitelské legislativy si v oblasti ochrany spotřebitele klade za hlavní cíl především plnění Priorit spotřebitelské politiky. Za prioritní okruhy jsou považovány zejména: bezpečnost výrobků a služeb, ochrana ekonomických zájmů spotřebitelů. Vzor: Podnět České obchodní inspekci Nejprve je potřeba zvolit inspektorát, kterému je potřeba podnět zaslat. Volíme podle toho, kde se nalézá sídlo společnosti nebo místo podnikání fyzické osoby, jíž se Vaše podání týká: Česká obchodní inspekce Dokument definuje hlavní náplň činnosti obchodní inspekce, vymezení pravomocí a povinností obchodní inspekce apod. Mimo to popisuje vlastní kontrolní činnost a možné výše sankcí, které mohou být obchodní inspekcí uloženy. Působnost úřadu Česká obchodní inspekce (ČOI) je orgánem státní správy podřízeným Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Ústředního.

Spotřebitel v českém občanském zákoníku. Pojem spotřebitele je významný pro vymezení jeho ochrany, jejímž cílem je vyvážit jeho slabší postavení oproti druhé smluvní straně v rámci smluvních závazkových vztahů. Nový občanský zákoník, který nabyl účinnosti 1. ledna 2014, definici spotřebitele sjednotil. Nyní spotřebitelem může být pouze člověk. Jenom deset nevyhovujících vzorků našla Česká obchodní inspekce při kontrolách jakosti pohonných hmot během letošního prvního pololetí. Za leden až červen odebrala při kontrolách 1329 vzorků, nedostatky tedy našla u 0,8 % z nich. Ve stejném období loňského roku to bylo 1,1 % Česká obchodní inspekce doporučuje se vyhnout e-shopům, které nemají uvedené kontaktní údaje nebo u kterých si nejste jisti důvěryhodností provozovatele. Doporučuje se pozorně si pročíst obchodní podmínky a jakmile kontakt nenajdete ani tam, je vhodné se takovému obchodníkovi vyhnout

Česká obchodní inspekce (ČOI) je orgánem státní správy podřízeným Ministerstvu průmyslu a obchodu. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby, které prodávají nebo dodávají výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytují služby, poskytují spotřebitelský úvěr nebo provozují tržiště Pak je zbytečně chodí pokutovat Česká obchodní inspekce, řekl Pavel Prokop. Řešením podle něj může být zapojení do projektu Garance ochrany spotřebitele - GOS. Obchodníkům zde za poplatek zkontrolujeme jejich obchodní podmínky a pak jim dáme certifikát GOS

Pokud se jedná o reklamaci zboží, kde hrozí v nejbližší době vypršení dvouleté lhůty, měl by podle České obchodní inspekce člověk-spotřebitel včas kontaktovat prodejce, například telefonicky či e-mailem, a domluvit se s ním, kdy a jakým způsobem zboží k reklamaci doručí Prodávající je vám rovněž povinen vydat potvrzení o uplatnění reklamace, jinak mu hrozí postih ze strany dozorového orgánu, jímž je nejčastěji Česká obchodní inspekce. Máte-li sjednáno pojištění poškození či krádeže zboží, pohlídejte si také, aby se prodávající jednoduše nezbavil své odpovědnosti za vady. Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce (ČOI) je instituce, která je obecným dozorovým orgánem pro kontrolu fyzických a právnických osob, které prodávají nebo dodávají výrobky a zboží na trh, poskytují služby, nebo vyvíjejí jinou podobnou činnost na trhu

Ustanovení § 8 zákona o ochraně spotřebitele naopak chrání spotřebitele a dozor nad jeho případným porušováním provádí i Česká obchodní inspekce a v její kompetenci je i posouzení toho, zda došlo k porušení tohoto ustanovení, tedy i . Související předpisy: 634/1992 - Zákon o ochraně spotřebitele Odvolejte se na občanský zákoník a zákon o ochraně spotřebitele. Jednejte přímo s vedoucím pracovníkem. 3. V dalším kroku se můžeme uchýlit k podání stížnosti k České obchodní inspekci. Již výše jsme uvedli, že Česká obchodní inspekce vykonává dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně. Česká obchodní inspekce nám. Dr. E. Beneše 585/26, 46001. Liberec I-Staré Město. Jak lidé hodnotí tuto firmu. Přidat hodnocení Napište nám Napište nám Nápověda Prohlížeč Seznam.cz Seznam.cz Pro spotřebitele Ochrana údaj. Česká obchodní inspekce (ČOI) radí, jak v současné době postupovat. Většina obchodů sice kvůli nařízení vlády musela zavřít, to ale neznamená, že přestaly přijímat také reklamace

Česká obchodní inspekce - Sdružení obrany spotřebitelů

§ 1 (1) Česká obchodní inspekce je orgánem státní správy podřízeným ministerstvu průmyslu a obchodu. (2) V čele České obchodní inspekce je ústřední ředitel; výběr, jmenování a odvolání ústředního ředitele se řídí zákonem o státní službě. V čele inspektorátu je ředitel, kterého řídí ústřední ředitel; výběr, jmenování a odvolání ředitele. Česká obchodní inspekce (ČOI) v roce 2014 zkontrolovala 683 předváděcích akcí, ve většině případů odhalila porušení zákona a udělila pokuty ve výši přesahující 29 milionů korun. Rekordmanem je společnost Aqua Activity s pokutami v celkové výši 3,2 milionu korun Státní zemědělská a potravinářská inspekce | Kontakty pro veřejnost. PODNĚT KE KONTROLE LZE PODAT: písemně (kontakty lze dohledat pod tímto odkazem), ; telefonicky buď na telefonním čísle 543 540 231 (na tomto čísle jsou přijímány pouze podněty ke kontrole, pro ostatní dotazy využijte, prosím, telefonní informační linku oddělení komunikace - viz výše), nebo. Česká obchodní inspekce potrestala více jak 73% e-shopů; 12 právních tipů, které by měl každý e-shopař znát; Vlastníte nemovitost - je nebo není stavba součást pozemku? Některé změny v podnikání od roku 2014; Kupní smlouva a změna právní úpravy kupní smlouvy; 22 informací, které musí obsahovat obchodní.

Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz Web: https://adr.coi.cz . Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů Česká obchodní inspekce (ČOI) varuje spotřebitele před Českým mincovním obchodem, který podle ní užívá agresivní a klamavé obchodní praktiky. Za poslední tři roky obdržela 83 stížností na tento obchod. Firma již dostala pět pokut v celkové výši 1,58 milionu korun

Informace pro spotřebitele www.ceskaposta.cz Informace pro spotřebitele o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů dle § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Česká pošta, s.p., IČO: 47114983, se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599, zapsan Česká obchodní inspekce (ČOI) na svých stránkách doporučuje - coby nejlepší cestu, jak skutečně ušetřit - odmítat podomní nabídky aukcí a dárků zdarma. Nemusí se přitom jednat pouze o dodávky energií. Podomní prodej jako takový představuje z hlediska spotřebitele závažné riziko Česká obchodní inspekce si během 2. čtvrtletí 2017 posvítila na 277 e-shopů, výsledky byly katastrofální 29.09.2017 Velká část naší populace si e-shopy velice oblíbila

Česká obchodní inspekce (ČOI) - Aktuálně

 1. Právě z důvodu zajištění potřebné ochrany provedla Česká obchodní inspekce v prvním čtvrtletí roku 2014 na 65 kontrol ve všech krajích České republiky s cílem prověřit fungování spotřebitelských úvěrů. Kontrola se zaměřila jak na právnické, tak na fyzické osoby
 2. Česká obchodní inspekce se zabývá kontrolou dodržování zákona, obchodních praktik, apod. ze stran prodejců vůči kupujícím. Česká obchodní inspekce zabývá se kvalitou zboží a prodeje. Česká obchodní inspekce, chrání práva spotřebitelů . Česká obchodní inspekce, chrání spotřebitele, kontroluje prodejce
 3. Podle výše uvedených předpisů musí být výrobce uveden u potravin zabalených bez přítomnosti spotřebitele a dále u nebalených potravin. Nařízení (EU) 1169/2011 u balených potravin nehovoří o výrobci, ale za informace uvedené na obale odpovídá provozovatel potravinářského podniku, pod jehož jménem nebo obchodním názvem je potravina uváděna na trh, tzn. ten kdo je.

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz. Už před časem nám Česká obchodní inspekce potvrdila, že vede správní řízení se společností Neonky, s. r. o. Bylo zřejmé, že podnikání Nely Slovákové s rouškami nebylo úplně košer. Inspekce se podnikatelkou začala zabývat na popud mnoha stížností Pokud tak neučiní, mohou být naplněny znaky klamavého opomenutí, jenž je nekalou obchodní praktikou, která je zákonem o ochraně spotřebitele zakázaná. Spáchá-li společnost přestupek dle § 24 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, může Česká obchodní inspekce udělit sankci až do výše 5 000 000 Kč Jak opustit T-Mobile Ukončení závazku na dobu určitou nebo přenesení čísla. Pokud jste spotřebitel, můžete navíc podle zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele řešit spory ohledně své smlouvy i mimosoudně. Konkrétně by se to řešilo takto: Všechny ostatní spory pak řeší Česká obchodní inspekce.

Než se obrátíte na ČOI - informace pro spotřebitele

Česká obchodní inspekce; Sdružení obrany spotřebitelů zahrnuje jak speciální odborné znalosti, tak poctivé chování. Osobu spotřebitele je třeba chápat jako průměrného spotřebitele, jako osobu průměrně rozumnou, která má dostatek informací a je v rozumné míře pozorná a opatrná s ohledem na sociální. Česká obchodní inspekce je orgán státní správy, který kontroluje prodejce zboží a služeb na tuzemském trhu, zda dodržují platné právní předpisy. Úřad sídlí v Brně Návrh na zahájení řízení ADR je možné podat prostřednictvím webového formuláře na internetové adrese https://adr.coi.cz/cs, poštou, případně návrh podat osobně na kontaktním místě ADR: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz. 4 Jiří Pěkný Česká obchodní inspekce vstoupila do předvolebního klání. Zákon o státní službě měl přinést odpolitizování státní správy, avšak ČSSD využila tento zákon k zaparkování svých členů a sympatizantů ve státní správě a tito úředníci nyní v předvolebním období splácejí svoji loajalitu ČSSD

Česká obchodní inspekce a její pravomoci Zeměděle

Česká obchodní inspekce následně rozhodla o pokutě 60 000 Kč. Rozhodnutí bylo již společnosti doručeno na adresu Viagogo AG, se sídlem Rue Du Commerce 4, 1204 Geneva, Švýcarsko a nabylo právní moci Ochrana spotřebitele. Vysvětlete pojem ochrana spotřebitele. Jak byste postupoval/a při reklamaci zboží? • Uveďte na několika příkladech, jak Česká obchodní inspekce chrání spotřebitele. • Vysvětlete, co je záruční lhůta. • Jaké způsoby vyřízení reklamace zboží znáte? Pracovní úraz Domácí: Česká obchodní inspekce zkontrolovala ve 2. čtvrtletí tohoto roku 307 modelů hraček pro děti do 14 let. Nedostatky zjistila u 129 modelů. Nejčastěji se jednalo o chybějící informace potřebné pro identifikaci výrobce nebo dovozce hračky, dále o nedostatky v informacích pro spotřebitele, kdy napříkla Tři pětiny bazarů, zastaváren, starožitnictví a aukčních síní, které od dubna do září kontrolovala Česká obchodní inspekce, porušilo zákon, zejména o ochraně spotřebitele. Za zjištěná pochybení inspektoři uložili stovku pokut za téměř 240 000 korun, informovala ČOI. Česká obchodní inspekce ve 2. čtvrtletí 2019 uskutečnila 232 kontrol e-shopů a porušení zákonů zaznamenala ve 195 případech. Nedostatky v oblasti ochrany spotřebitele stále přetrvávají zejména u poskytování kompletních a komplexních informací o prodávaných výrobcích a službách, kdy se prodávající uchylují i k nekalým obchodním praktikám vůči.

Jak ukončit smlouvu (odstoupení, výpověď) s dodavatelem (elektřiny, plynu) Česká obchodní inspekce (ČOI) uvádí, že pokud si lidé rozmyslí změnu dodavatele energie, kterou s podnikatelem sjednali u sebe doma, mohou od smlouvy odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření, jako v případě ostatních služeb.. Pokud 14denní lhůtu nestihli, umožňuje navíc zvláštní zákon. Předseda sněmovního podvýboru pro ochranu spotřebitele Patrik Nacher (ANO) míní, že by nejsnazší cestou k lepší ochraně spotřebitele bylo posílení mimosoudních orgánů řešících spotřebitelské spory, například Českého telekomunikačního úřadu, České obchodní inspekce či finančního arbitra

(2) Česká obchodní inspekce spolupracuje s příslušnými orgány členských států Evroé unie a států tvořících Evroý hospodářský prostor při aplikaci přímo použitelného předpisu Evroé unie 1i), a to v rozsahu působnosti předpisů na ochranu zájmů spotřebitele uvedených v bodech 2, 3, 6 až 8, 10 až 12. Česká obchodní inspekce (ČOI) varuje spotřebitele před portálem Viagogo. Od začátku roku obdržela 40 stížností na tento server. Nejčastěji se týkaly navyšování ceny vstupného během objednávky, nemožnosti stornovat transakci, ale také neplatných vstupenek, nevrácení peněz za vstupenku na zrušený koncert apod

Česká obchodní inspekce (ČOI) zakázala prodej dvou nabíječek pro mobilní telefon. Mohou totiž způsobit vážný, až smrtelný úraz elektrickým proudem. Do Česka byly dováženy z Číny Česká obchodní inspekce zřejmě dostane nově šanci tajně nahrávat předváděcí akce. Kontrolorům to má... Evroá komise poradí Česku, jak vyčerpat peníze z operačních program Nebojte se bojovat za svá práva - pomůžeme vám! Reportáže, testy, rad Česká obchodní inspekce uskutečnila v období od 2. ledna do 29. března 2019 celkem 293 kontrol. Porušení právních předpisů zjistila v 246 případech (83,96 %). Obchodníci nejčastěji porušovali zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele, kdy například klamali spotřebitele tím, že uváděli nepravdivé informace nebo. Český trh s elektronickými cigaretami zažívá nevídaný rozmach. Oproti běžným cigaretám mají sice celou řadu výhod, problémy však často nastávají s jejich distribucí. Zejména internetoví prodejci takzvaných e-cigaret si občas počínají, jako by ani nešlo o tabákové výrobky. Na jejich počínání se tak v posledních týdnech musela zaměřit Česká obchodní.

Co všechno a koho kontroluje Česká obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce ČOI Hradec Králové, Evroá databanka, ČOI Česká obchodní inspekce Regionální inspektorát pro oblast Hradec Králové Poradna pro spotřebitele kontrola jakosti vyřizování stížnosti služby výrobk Česká obchodní inspekce uskutečnila v 1. čtvrtletí tohoto roku 293 kontrol. Akce byla zaměřená na dodržování zákonných povinností v oblasti internetového obchodování. Inspektoři zjistili nedodržení příslušné legislativy u 84% případů. Nejčastěji docházelo k porušení zákona o ochraně spotřebitele

 • Johnstones návod.
 • Čokoládové croissanty z listového těsta.
 • Centrum pohybové medicíny waltrovka.
 • Ju a hele herci.
 • Party zboží metropol.
 • Instagram cz.
 • Test čtyř živlů.
 • Jak rychle vyroste bambus.
 • Hexagramy význam.
 • Hry na tábor do deště.
 • Operace inkontinence.
 • Obsluha karavanu.
 • Otevírací doba kaufland německo.
 • Matematika cermat.
 • Papež františek heretik.
 • One world trade center project.
 • Angličtina online slovíčka.
 • Dive ostrava.
 • Werewolf ss.
 • Pylové zpravodajství 2017.
 • Sketchup price.
 • Best animated movies.
 • Recepty eintopf.
 • Nehoda klimkovice.
 • Přechodová lišta dlažba plovoucí podlaha.
 • Pošírovaná zelenina.
 • Interrupce v 8tt.
 • Tvrdnutí břicha na konci těhotenství.
 • Lety do vesmíru 2019.
 • Domácí bunkr.
 • F40.
 • Platonovo učení o duši.
 • Šílený max 1979.
 • Rothco kalhoty.
 • Hluk od sousedů.
 • Žádost diplom celoživotního vzdělávání.
 • Staré české detektivky youtube.
 • Projekty malých rodinných domů.
 • Odstranění zubního kamene u psů.
 • Princip fungování opg.
 • Volné asociace.