Home

Fyziologie člověka

Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog předmětový > F > Fyziologie člověka Atlas fyziologie člověka 5 1 recenze Český překlad 8. německého vydání této úspěšné publikace je v pořadí již 49. vydáním ve světě (kromě němčiny vyšel v 16 dalších jazycích) - u nás nyní vychází počtvrté (poslední české vydání je z roku 2004) Fyziologie a patofyziologie člověka. Program Fyziologie a patofyziologie člověka je zaměřen na studium funkcí jednotlivých systémů organismu (krve, systém oběhový, dýchací, trávicí, vylučovací, humorální, nervový) a jejich řízení, a to od molekulární úrovně, až po studium vzájemných vztahů mezi jednotlivými. Fyziologie člověka Studijní plán předmětu Charakteristika: Předmět je součástí plánu výuky studentů fyzioterapie, jednooborového i dvouoborového směru studia (v řádném i dálkovém směru studia včetně trenérské školy). Seznamuje studenty s jednotlivými funkčními systémy člověka včetně jejich regulačních.

Fyziologie člověka Knihy

 1. Anatomie a fyziologie člověka Moderní a praktická učebnice pro studenty nemedicínských oborů přináší základní poznatky nezbytné pro pochopení stavby (anatomie) a funkce (fyziologie) zdravého..
 2. Podtitul: Anatomie a fyziologie člověka Příručka s testovými otázkami z anatomie a fyziologie člověka pro střední zdravotnické školy. Pomůže procvičit a zopakovat učivo a bude výborná pro přípravu k přijímacím zkouškám na různé obory lékařských fakult
 3. Fyziologie je biologický a lékařský vědní obor, který studuje fungování živých organismů a procesy, jež v nich probíhají na úrovni buněk, tkání resp. pletiv, orgánů a orgánových soustav i celých organismů. Používá především fyzikální a biochemické metody, na druhé straně však těsně souvisí i s anatomií a dalšími obory. Podle oblasti, kterou zkoumá, se rozlišuje fyziologie člověka a živočichů, rostlin, hub, buněk, mikrobů atd. Součástí.
 4. 1. Fyziologie a patofyziologie člověka v extrémních podmínkách V této kapitole se budeme zabývat poznatky z fyziologie a patofyziologie člověka v extrémních podmínkách, resp. podíváme se na to jak člověk reaguje na extrémní podmínky vnějšího prostředí se kterými se může během výkonu svého povolání dobrovolně a nebo i náhodně setkat
 5. Lékařská fyziologie Publikace vychází z opakovaně vydávané tradiční učebnice autorského kolektivu Fyziologického ústavu 1. lékařské fakulty v Praze. Novinkou je velký rozsah..
 6. FYZIOLOGIE ČLOVĚKA Otázky + klíčová slova pro studenty - TVS, VT, TVS-US, OSP- prezenčního a kombinovaného studia 1. Struktura a funkce vylučovacího systému klíčová slova: Funkční anatomie ledvin, Renální cirkulace, Glomerulární filtrace, Henleova klička, vzestupn

fyziologie DS, DS člověka. BI - Biologie. Hodnocení materiálu: Zjednodušená ukázka: Stáhnout celý tento materiál. 24. A Fylogeneze dýchací soustavy, dýchací soustava člověka dýchání znamená výměnu O2 a CO2 mezi buňkami a prostředím při dýchání se uvolňuje energie Fylogeneze dýchací soustavy. Definovat fyziologii jako vědní obor je relativně snadné, obtížnější už je ji poznat, vymezit a porozumět jí. Definice fyziologie je velmi jednoduchá a srozumitelná, narozdíl od definice je však, podobně jako je tomu i u jiných lékařských oborů, velmi obtížné jednoznačně vymezit skutečnou náplň fyziologie člověka Sekce vzdělávacích materiálů z oblasti fyziologie bezobratlých a obratlovců. Dílčí témata jsou zpracována jak textově, tak formou prezentací vč. názorných animací. K dispozici jsou také testové otázky, procvičovací schémata, návody k praktickým cvičením a obrazová databáze

Plíce, srdce, alveoly | datakabinet

Fyziologie a patofyziologie člověka: doc. MUDr. Lucie Bačáková, CSc. Úloha adhese, migrace, proliferace a diferenciace hladkých svalových buněk cévní stěny ve vzniku a rozvoji vaskulárních onemocnění Integrace endotelových a hladkých svalových buněk cévní stěny se syntetickými polymery vyvíjenými pro transplantační. Knihy Fyziologie a patologická fyziologie-- autor: Rokyta Richard, kolektiv Fyziologie krve a základy imunity-- autor: Chottová-Dvořáková Magdaléna Základy fyziologie člověka-- autor: Petřek Josef Fyziologie krevní oběhu (čtení pro posluchače angropologie a jíné)-- autor: Bravený Pavel, Nováková Mária Fyziologie a funkční anatomie domácích zvířat-- autor: Reece O.

Skripta vznikla v rámci projektu Fondu rozvoje Masarykovy univerzity (MUNI/FR/0159/2014). Materiál byl vytvořen jako výuková pomůcka pro studenty oboru Animátor sportovních aktivit (ASAK) a obor Tělesná výchova a sport (směr Trenérství, Sebeobrana bezpečnostních složek, Rozhodčí hokeje, Rozhodčí fotbalu) v rámci předmětu Fyziologie Fyziologický ústav zajišťuje každý rok výuku pro asi 430 mediků a 420 studentů jiných směrů, fakult a vysokých škol. Těžištěm vědeckého výzkumu je v současné době vývojová neurofyziologie a kardiovaskulární fyziologie. Ústav je sídlem oborové rady Fyziologie a patofyziologie člověka Doktorského studia. test Fyziologie člověka . Autor: cartilago (14vlož. 308vyzk. +11% ø)... vloženo 21.4.2010. Test vyzkoušen 4728 krát, průměrný výsledek je 68.8%. Tyroxin vzniká v..

Fyziologie člověka se zabývá normálními funkcemi lidského organismu, jeho orgánů a tkání, buněk, buněčných organel a molekul. Klade důraz na způsob, jakým jsou dílčí funkce regulovány, aby v každém okamžiku odpovídaly dané situaci a jak jsou současně integrovány do vyššího, kvalitně dokonalejšího celku - organismu 1 kapitoly z biologie člověka PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další vzdělávání pedagogických pracovníků na edF Ukpp raha (C.1.07/1.3.00/19.0002)

Kniha je přehledně členěna na jednotlivé části- anatomie, fyziologie a somatologie člověka. Ocenuji, že je jednoduché se v knize zorientovat a je zde odlišená složitost otázek (lze předpokládat, že zde složitější otázky by ve skutečném testu na přijimacím řízení byly bonifikovány za více bodů) Kniha Atlas fyziologie člověka Přidat komentář. Leria. 2 14.11.2019. Skvělá kniha! Přehledná, výborně srozumitelná i pro začátečníky a přesto velmi podrobná.. Atlas fyziologie člověka - Silbernagl Stefan, Despopoulos Agamemnon. Český překlad 8. německého vydání této úspěšné publikace je v pořadí již 49. vydáním ve světě (kromě němčiny vyšel v 16 dalších jazycích) - u nás nyní vychází počtvrté (poslední české vydání je z roku.. Hledáte Anatomie a fyziologie člověka pro humanitní obory od Miroslav Orel,Alena Merkunová? Dnes objednáte, zítra vyzvednete Skvělý výběr knih, deskových her a dárků

fyziologie člověka. Olomouc: Epava, 1995. 429 s. ISBN 80-901667--9. Biologické vědy morfologické. Fyziologie člověka : skripta pro Trenérskou školu při Fakultě tělesné výchovy a sportu / Autor: Sobolová, Vítězslava, 1922-, a další Vydáno: (1978) Fyziologie tělesné zátěže. Autor: Havlíčková, Ladislava, 1941-2001 Vydáno: (1993 Fyziologie člověka. K poskytnutí první pomoci zraněnému musíš mít alespoň minimální znalosti o základních životních funkcích lidského těla a o důsledcích, které plynou z jejich poškození!!! • Orgány lidského těl

Atlas fyziologie člověka - Stefan Silbernagl - Megaknihy

Fyziologie a patofyziologie člověka - 1

Fyziologie člověka - Fakulta tělesné výchov

 1. Základní učebnice předmětu Základy anatomie a fyziologie člověka od renomovaného autora učebnic a skript a přednášejícího somatologie, anatomie a kineziologie. Publikace je doplněna téměř dvěma sty obrázky, které doplňují a ilustrují text
 2. Porozumění fyziologie člověka je nezbytnou podmínkou pro pochopení základních pochodů v lidském těle, které nastávají během každodenních činností, ale i při provozování pohybových aktivit. This text book was created primarily for bachelor's students of Physical Education and Sport. Understanding human physiology is a.
 3. Oborové rady DSPB. 1. Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie : popis : kurzy: školitel

Aldhoon Hainerová Irena, MUDr., Ph.D. - Fyziologie a patofyziologie člověka: Anděl Michal, prof. MUDr., CSc. - Fyziologie a patofyziologie člověka Fyziologie (z řeckého φύσις fýsis ‚živá příroda' a λόγος lógos ‚nauka', ‚věda') je biologický a lékařský vědní obor, který studuje fungování živých organismů a procesy, jež v nich probíhají na úrovni buněk, tkání resp. pletiv, orgánů a orgánových soustav i celých organismů.Používá především fyzikální a biochemické metody, na. Anatomie a fyziologie člověka Embryologie člověka Rozložitelný model hlavy člověka. Hlavové a krční svalstvo, nervy, cévy, odnímatelná klenba lebeční, vyjímatelný trojdílný mozek. Ruční zpracování. Kvalita 3B Scientific. 20 150 Kč. fyziologie člověka štítek, 16 knih. Lékařská fyziologie 1999, S. Trojan. Monografie, zabývající se přehledem fyziologie člověka, vychází v doplněném a rozšířeném vydání. více. S láskou ke zdravému pohybu našich dět.

Anatomie a fyziologie člověka Knihy Grad

Fyziologie a patofyziologie člověka Město Všechna města Praha (3) Hradec Králové (1) Plzeň (1 obecná biologie | buněčná a molekulární biologie | mikrobiologie a virologie | biologie protist | biologie rostlin a hub | biologie živočichů | biologie člověka | genetika | ekologie a ochrana přírod

Jejich Atlas fyziologie člověka podává velice srozumitelnou a přitom stručnou formou vyčerpávající informace o děních ve veškerých soustavách lidského těla. Poznejte sami sebe! V knize najdete naprosto všechno, co potřebujete vědět o fyziologii člověka - přehledně, srozumitelně, názorně a souvisle Předkládaný text není klasickou učebnicí fyziologie v pravém slova smyslu, ale má spíše charakter repetitoria. Jsou v něm shrnuty základní poznatky z fyziologie člověka, které jsou podle názoru autora nezbytné k pochopení aktivity funkčních systémů zdravého člověka

fyziologie člověka Viz též: biodynamika Viz též: fyzioložk Doktorský (Ph.D.) studijní program oboru Fyziologie a patofyziologie člověka je zaměřen na metodologii vědy a studium činnosti orgánových systémů zdravého i nemocí postiženého organismu. Těžiště studia je soustředěno na regulační funkce organismu od molekulární úrovně a genetiky až po vliv zevního prostředí na. Bohužel se nám nepodařilo najít produkt {{POZOR, 0/2 EANY NEPŘESUNUTO , ID675437610}} Somatologie - Anatomie a fyziologie člověka - Vlastimila Chalupová - Karlovská.Máme pro Vás však několik tipů: Zkuste se podívat, zda nemáte v hledaném slově překlepy; Pokud zadáváte celý název a nejste si jisti, zkuste například místo Olympus E-410 Double Zoom zadat pouze E-41

Biologie člověka 1 - Scientia

Kniha: Somatologie - Anatomie a fyziologie člověka

Základy fyziologie člověka - Josef Petřek Předkládaný text není klasickou učebnicí fyziologie v pravém slova smyslu, ale má spíše charakter repetitoria. Jsou v něm shrnuty základní poznatky z fyziologie člověka, které jsou podle názoru autor.. Úvod do biologie člověka 8. ročník Co je to . Antropologie Anatomie Fyziologie Genetika Hygiena Patologie Antropologie Anatomie Fyziologie Genetika Hygiena Patologie Zkoumá činnost a funkci orgánů Zkoumá vliv prostředí na organismus Věda o člověku Věda o nemocech a jejich příčinách Zkoumá stavbu těla Věda o dědičnosti a proměnlivosti Správné řešení předchozí. Vyhledávání: fyziologie člověka Doporučená témata mezi výsledky: fyziologie člověka (1 055) human physiology (945) rats (48) krysy (47) anatomie člověka (34) nitric oxide (22) více human anatomy (18) fyziologie (17. 7 (3) Pohybová soustava - SVALY Pohybová soustava představuje aktivní aparát, který zajišťuje pomocí svalů pohyb jednotlivých částí těla. Svaly dělíme podle vnitřní stavby, způsobu řízení a funkce do tří základních skupin: Příně pruhované svaly - zajišťují pohyb těla - především končetin, trupu a.

Anatomie a fyziologie :: Střevní neprůchodnost

Druhé vydání úspěšné učebnice Fyziologie přináší textové rozšíření. Byly přidány tabulky, přehledné obrázky a konečně i text s novými údaji. Rozsah jednotlivých kapitol respektuje spektrum studujících - při menším stránkovém rozsahu je prezentováno vše podstatné. Přitom je dodržována návaznost j F7PBLAF1 - Anatomie a fyziologie člověka I. Kód Předmět je zaměřen na integraci klasických oborů anatomie, mikroskopické anatomie a fyziologie, se základy histologie. Předmět slouží k pochopení vztahů mezi stavbou a funkcí lidského organismu. Výuka sleduje moderní pedagogické trendy spočívající v přímé vazbě.

Fyziologie - Wikipedi

Stručný přehled fyziologie člověka pro bakalářské studijní programy / Hlavní autor: Wilhelm, Zdeněk, 1956-2015 Vydáno: (2010) Vybrané kapitoly z fyziologie, patofyziologie a klinické medicíny : pro studijní program Nutriční terapeut / Vydáno: (2019 Podle oblasti, kterou zkoumá, se rozlišuje fyziologie člověka a živočichů, rostlin, hub, buněk, mikrobů atd. Součástí lékařské fyziologie je i patofyziologie, fyziologie chorob a poškození. Za mimořádné vědecké výkony uděluje Královská švédská akademie věd Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství.Slovo. člověka a dalších domácích zvířat (pro lékaře a veterináře) jsou součástí obecné fyziologie: evoluční a vývojová fyziologie, fyziologie buňky a environmentální fyziologie (adaptace, aklimatizace a aklimace v laboratoři) Všichni živočichové existují v trojrozměrném prostoru, jehož jsou součástí fyziologie člověka See also: biodynamika See also: fyzioložk

fyziologie člověka See also: biodynamika See also: fyziologov Fyziologie do kapsy Odborná literatura Autoři s elánem a notnou dávkou odvahy při zachování vysoké odbornosti shrnují na obdivuhodně malém prostoru vše podstatné, co obnáší široký obor fyziologie

domácí lékařská literatura - fyziologie, patofyziologie - odborná lékařská literatura, lékařské knihy, fonendoskopy, skalpely, pinzety, modely zubů, dentální nástroje, literatura pro studenty lékařských fakult, prodej odborné literatur Kupte knihu Atlas fyziologie člověka od Stefan Silbernagl, Agamemnon Despopoulos na Martinus.cz. Čtenářské recenze Poštovné nad 999 Kč zdarma Slevy na bestsellery 25

Fyziologie a patofyziologie člověka v extrémních

Stručný přehled fyziologie člověka pro bakalářské studijní programy / Hlavní autor: Wilhelm, Zdeněk, 1956-2015 Vydáno: (2002) Vybrané kapitoly z fyziologie, patofyziologie a klinické medicíny : pro studijní program Nutriční terapeut / Vydáno: (2019 Anatomie a fyziologie má poskytnout studentům základní informace o stavbě a funkci jednotlivých orgánových soustav lidského těla, akcentovat oblasti se vztahem k praktickým potřebám sociálních pedagogů a přispět k osvojení bazální terminologie, nezbytné pro budoucí profesní komunikaci se zdravotníky v rámci týmové. Praktická cvičení z fyziologie člověka Autor: Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D.prof. MUDr. Jan Novotný, CSc.Mgr. Damjan Siriški. Vydavatel: Masarykova univerzita, Brno 2017. Rozhodčí fotbalu) v rámci předmětu Fyziologie. Tento materiál vnímáme nejen jako inovační a zároveň využitelný nejen v hodinách samotné výuky.

Trávicí systém | vybaveni-skol

Lékařská fyziologie - Kittnar Otomar Knihy Grad

Fyziologie člověka: Název česky: Fyziologie člověka: Název anglicky: Human Physiology: Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů) (1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže) Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně) Jazyk výuky. Anatomie a fyziologie člověka Anatomie a fyziologie člověka Zavřít galerii. Zavřít galerii. 1/1. Anatomie a fyziologie člověka. 0 %. 0 recenzí Kde koupit Specifikace Recenze 0; Při načítání nabídek se něco pokazilo :- Zkuste načíst stránku znova. Vypadá to, že máte vypnutý Javascript, který je potřeba pro načtení.

fyziologie člověka See also: experimentální fyziologie lidské tělo somatologie (h) antropomotorika (h) biomechanika člověka (h) dehydratace organismu (h) ejakulace (h) ekofyziologie člověka (h) erekce (h) fyziologie práce (h) homeostáza (h) kardiovaskulární fyziologie (h) klinická fyziologie (h) krevní tla Fyziologie člověka Bezdrátový senzor CO2 Pomocí tohoto bezdrátového senzoru pro měření koncentrace plynného oxidu uhličitého (v uzavřeném systému nebo v otevřeném prostředí) se stanou pokusy z biologie či environmentalistiky daleko snazšími fyziologie člověka; Katalog NTK ; Šedá literatura ; Podrobné výsledky v katalogu NTK >> Podrobné výsledky v repozitáři NUŠL >> Polytematický strukturovaný hesl. Fyziologie člověka . Metodická příručka pro lektora PASCO kroužku. Metodická příručka pro lektora PASCO kroužku vytvořená v Centru robotiky v Plzni. Autorka: Iva Loužecká. Použitá čidla: PS-2153 - Nerezová teplotní sonda; PS-2112 - Senzor magnetického pole; PS-2168 - Senzor obecná věda.

Fyziologie. Enzymy ve výživě člověka (II.) Závěrečné pokračování enzymů. Podívejme se na enzymy z praktického hlediska. 07.03.2012, Michal Richter | Diskuse: 8. Enzymy ve výživě člověka (I.) První díl série článků o enzymech. Poznejte další hlavní stavební kameny lidského života Somatologie - Anatomie a fyziologie člověka. Příručka s testovými otázkami z anatomie a fyziologie člověka pro střední zdravotnické školy. Pomůže procvičit a zopakovat učivo a bude výborná pro přípravu k přijímacím zkouškám na různé obory lékařs.. 7 (7) Vylučovací soustava Základní činností vylučovací soustavy je vylučování škodlivých a přebytečných látek z organismu. Vylučování = filtrace krve, při které vylučovací orgány zbavují látek: toxických (jedy, léčiva apod.

Všechny informace o produktu Atlas fyziologie člověka - Stefan Silbernagl, Agamemnon Despopoulos, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Atlas fyziologie člověka - Stefan Silbernagl, Agamemnon Despopoulos Ústav patologické fyziologie je výukové a vědecké pracoviště 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Na našich webových stránkách jsou informace pro studenty a informace o našich vědeckých aktivitách. Budeme rádi, pokud zde naleznete potřebné informace. V případě Vašeho zájmu či dotazů nás neváhejte kontaktovat

!!!MŇAU!!! - Fyziologie a anatomie kočky - Anatomie kočky

fyziologie DS, DS člověka, BI - Biologie - - unium

Inzerát fyziologie člověka skripta v okrese Brno-město, cena 70Kč, od pawlonia na Sbazar.cz. Popis: Skripta lékařské fyziologie ve výborném stavu. Cena 70 za kus Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2 461 17 Liberec 1 Tel: +420 485 351 111 Identifikátor datové schránky: td7j9f Anatomie a fyziologie člověka. Anatomie a fyziologie člověka Brožovaná bez přebalu lesklá . EAN: 9788024715216. Miroslav Orel, Alena Merkunová. Pro humanitní obory. Manufacturer: GRADA. Varianta: Kniha 365 Kč. Další varianta: E-Kniha 365 Kč. Toto zboží již není možné objednat.. Všechny informace o produktu Kniha Atlas fyziologie člověka - Silbernagl Stefan, Despopoulos Agamemnon, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Atlas fyziologie člověka - Silbernagl Stefan, Despopoulos Agamemnon

Lidská lebka | vybaveni-skol

Fyziologie - Fyziologický ústa

Mezimozek (diencephalon) - je uložen mezi hemisférami koncového mozku, nachází se v něm III. mozková komora.Spodinu komory tvoří hypotalamus (podrhbolí) tvořený šedou hmotou, k hypotalamu je připojen tenkou stopkou podvěsek mozkový - hypofýza (viz. sekce: 3. ročník, Anatomie a fyziologie člověka, kapitola: Řídící soustavy, Fyziologie žláz s vnitřní sekrecí) Aplikované odvětví fyziologie člověka, jehož předmětem je studium fyziologických funkcí člověka ve vztahu k pracovní činnosti. Hlavní oblasti fyziologie práce se týkají pohybové aktivity, termoregulačních procesů, senzorických procesů, statické a dynamické práce, únavy a režimu práce a odpočinku

Praktická cvičení z fyziologie člověka a živočich

Anatomie a fyziologie člověka . Moderní a praktická učebnice pro studenty nemedicínských oborů přináší základní poznatky nezbytné pro pochopení stavby (anatomie) a funkce (fyziologie) zdravého lidského těla. Je určena pro humanitní směry studia, v první řadě pro studenty psychologie a oborů, ve kterých psychologické disciplíny tvoří důležitou součást výuky. Kompletní technická specifikace produktu Základy fyziologie člověka - Petřek Josef a další informace o produktu

Školitelé Fyziologie a patofyziologie člověka - 1

Určení pohlaví člověka. Člověk je organizmus s odděleným pohlavím. Pohlaví konkrétního jedince je u člověka určeno geneticky a závisí na konstelaci pohlavních chromozomů. Podrobnosti najdete uvnitř kapitoly. Pohlavní orgány ženy. Anatomie a fyziologie ženských pohlavních orgánů. Podrobnosti najdete uvnitř kapitoly FYZIOZA - Fyziologie zátěže. KINEZIO - Kineziologie. TRAUMAT - Traumatologie . Kreditové hodnocení předmětu - 3. Rozsah výuky předmětu: Anatomi + Anatom1 - poinný předmět - přednáška 1 hod. týdně (13h/sem) Anatom2 - povinně volitelný seminář 1 hod. týdně (13h/sem) Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu Fyziologie člověka. Název předmětu anglicky: Human Physiology. Semestr: LS 2019/2020: Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů) Forma výuky a dotace hodin: prezenční, 2/2 (počet hodin přednášek týdně / počet hodin cvičení týdně) Stupeň studia

fyziologie, fysiologie - ABZ

Anatomie a fyziologie člověka I. (17PBLAF1A) Přednášející: Cvičící: Předmět zajišťuje: katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva Anotace: Předmět je zaměřen na integraci klasických oborů anatomie, mikroskopické anatomie a fyziologie , se základy histologie V průběhu předmětu Anatomie a fyziologie člověka I budou studenti seznámeni se stavbou a principy fungování tkání, pohybového aparátu, dýchacího a trávicího systému. Požadavky: Forma ověření studijních výsledků: průběžná kontrola znalostí (písemná, ústní) v průběhu semestru, zápočtový test

Série modelů těhotenství - modely lidského plodu, modely

Fyziologie člověka - eMUNI webová knihovn

Kurz - Blok morfologie, fyziologie a embryologie člověka II. Typ akce: Kurz Kód akce: 206401102 Datum konání: 2.3.2020 - 6.3.2020 Místo konání: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF Cena: 8000 Kč Občerstvení: Součástí poplatku za vzdělávací akci je občerstvení.. experimentální fyziologie See also: experimentální fyziologie See also: lidské těl Pro humanitní obory Titul: Anatomie a fyziologie člověka Autor: Alena Merkunová, Miroslav Orel EAN: 9788024715216 ISBN: 80-247-1521-X Nakladatel: GRADA Publishing, a.s. Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá Rozměry: 165 x 240 mm Počet stran: 302 Váha: 508 g Jazyk: CZE Anatomie a fyziologie člověka - Alena Merkunová, Miroslav Ore Fyziologie dýchání •V T -klidový dechový objem (0.5 l) •Maximální nádech = IRV (inspiratory reserve volume) •Maximální výdech = ERV (exspiratory reserve volume) •Vitální kapacita plic: =+ + •Vždy zbyde vzduch v dých. cestách = RV (reziduální objem) •FRC a RV neměřitelné spirometre Připraveno v rámci řešení projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0020 Inovace studijních programů AF MENDELU směrem k internacionalizaci studia wertyuı

Zobrazuji výsledky 1 - 20 z 127 pro vyhledávání 'fyziologie člověka' Přeskočit na obsah. Toggle navigation. Englis Alena Merkunová, Miroslav Orel Moderní a praktická učebnice pro studenty nemedicínských oborů přináší základní poznatky nezbytné pro pochopení stavby (anatomie) a funkce (fyziologie) zdravého lidského těla. Je určena pro humanitní směry studia, v první řadě pro studenty psychologie a oborů, ve kterých psychologické disciplíny tvoří důležitou součást výuky. Portaro - Webový katalog knihovny. Send e-mail Print links=view.exportLinks jp-show-if-empty=true jp-single-button-overwrite-link-text='Export' jp-dropdown. Uloz.to is the largest czech cloud storage. Upload, share, search and download for free. Credit allows you to download with unlimited speed Biologie člověka pro učitele Autor Jitka Machová. Populární; Nové vydání úspěšné učebnice Biologie člověka pro učitele. Autorka se postupně věnuje základům anatomie a fyziologie člověka, základům lidské genetiky, ontogenetickému vývoji a charakterizuje jednotlivá věková období Anatomie a fyziologie člověka I (17PBRAOF1) Přednášející: Yulia Čuprová (gar.) Cvičící: Yulia Čuprová (gar.) Předmět zajišťuje: katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva Anotace: Předmět je zaměřen na integraci klasických oborů anatomie, mikroskopické anatomie a fyziologie, se základy histologie

 • Move ostrava.
 • Beduíni.
 • Sport hostivař.
 • Kriminálka miami 1x01.
 • Profesionální elektrický gril.
 • Sázava.
 • Ryšavá matematika.
 • Meteor applications.
 • Boeing 757.
 • Voňavá kuchařka recenze.
 • Rozkládací pohovky s úložným prostorem pro každodenní spaní.
 • Ohřívač lávových kamenů bazar.
 • Missing kings.
 • Zkrocení zlé ženy celý film cz.
 • Háčkované dekorace návody.
 • Flaška otázky a ukoly.
 • Zkracování šlach na nohou.
 • Tváření.
 • 67 impala.
 • Co pomaha na bolest po trhani zubu.
 • Předvolba česká republika.
 • Škoda 1000 mb model.
 • Ikea zamykací skříňka.
 • Neymar do barcelony.
 • Turbo benzin vs turbo diesel.
 • Karpalni tunel.
 • Červené fleky na nose.
 • Bam bam biram bam bam.
 • Google year.
 • Panangiografie.
 • Boeing 757.
 • 10 minutes yoga beginners.
 • Angličtina online slovíčka.
 • Polohy při spaní partneři.
 • C tech akantha ultimate gm 11 software.
 • Protect nástraha na faraony.
 • Kalous usaty hnizdo.
 • Omdlení po odběru krve.
 • Vyklápěcí helma ls2.
 • Levi's bunda s koziskem.
 • Oda na radost ukulele.