Home

Seznam literatury internetové zdroje

Pro lepší přehlednost je lepší rozdělit položky seznamu na zdroje tištěné (knihy, časopisy), případně zvlášť knižní a periodické (časopisy); dále zdroje internetové, legislativní dokumenty (zákony, vyhlášky, normy) a jiné zdroje (interní materiály firmy aj.). Za každou položkou seznamu literatury následuje tečka Abecední seznam bibliografických citací (=seznam použitých zdrojů) by měl být uspořádán podle níže uvedených zásad. V uritých případech lze použít alternativní pořadí (např. oddělovat tištěné a elektronické zdroje - závisí na domluvě s vedoucím práce, popř. na zvyklostech ústavu). 1

Velmi často se využívají odkazy na internetové zdroje. Zde je možno odkázat opět buď na konkrétní článek, který má svého autora, nebo na stránku jako takovou, kde autor není uveden, případně na site jako celek. Rozhodně nestačí uvést pouze adresu, ale měl by tam být název, datum vytvoření (často údaj s. V seznamu literatury je uveden bibliografický záznam zdroje, na který se ale v textu neodkazuje. Nebo naopak se v textu odkazuje na zdroj, který chybí v seznamu literatury. Odkazy a bibliografické citace v seznamu literatury si musí vždy přesně odpovídat! V textu se neodkazuje na žádné zdroje, přesto následuje seznam literatury Internetové zdroje můžete v práci členit do oddílů s autorem a bez autora pro navýšení přehlednosti a orientace. Když není autor textu dohledatelný, tak lze nahradit jeho jméno provozovatelem či lépe majitelem daných webových stránek či periodika elektronické zdroje - citace webu. Elektronické informační zdroje. Zelené údaje v citacích nejsou povinné. Poznámka: Pokud má dokument přiděleno DOI, musí být v citaci uvedeno. Citace s DOI vedou i po sedmi letech ke správnému cíli, téměř všechny ostatní odkazy bylo nutné aktualizovat..

Seznam se sestavuje buď abecedně (metoda prvního prvku a data, metoda průběžných poznámek) nebo v pořadí, v jakém jste na zdroje v textu odkazovali (metoda číselných odkazů). Pokud už odkazy v textu uvádějí všechny základní prvky bibliografické citace, seznam literatury se dělat nemusí Ocitujte knihu, článek, web a další dle nové normy ČSN ISO 690. Zadejte údaje o dokumentu a systém za vás vytvoří správnou citaci. Citace si uložte a vyexportujte pro Word nebo v PDF

Seznam literatury a jeho uspořádání — SeminárkyBezPráce

Podívejte se, jaké možnosti vyhledávání odborné literatury poskytují internetové prohledávače (měly by být cílené na odborné a vědecké informace - např. Google Scholar). 3. Příprava rešeršního dotazu. Prohlédněte si vyhledávací systémy v katalozích, databázích a možnosti vyhledávačů na internetu 2 Seznam literatury. Všechny zdroje citované v textu musí být uvedeny v seznamu literatury. V seznamu literatury se uvádějí pouze zdroje, na které se v příspěvku odkazuje ve formě parafrází nebo přímých citací. V seznamu literatury se uvádějí pouze tituly, na které se v příspěvku odkazuje SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ Literární zdroje. 1. KOPECKÝ, K., Základy e-learningu, Net University s.r. o., UP v Olomouci, 2005. 2. WAGNER, J., Nebojme se. Příklady: seznam řazený dle věcné či předmětové klasifikace, mapy se obvykle řadí dle názvu oblasti, filmy dle názvu. Příklad bibliografických citací v soupisu literatury: MASANÈS, Julien, 2006a

[1] KOTLER, P. MARKETING. Grada Publishing, a. s. Praha, 2004. 1. vydání. 856 s. ISBN 80-247-0513-3 [2] KOTLER. P. MARKETING OD A DO Z. Osmdesát pojmů, které by. Webovská prezentace organizace Ekologický institu Veronica zabývající se ekologií, ochranou přírody a krajiny, ekologickým zemědělstvím, ekologickým stavěním, odpady, praním a čištěním v domácnostech, obnovitelnými zdroji energie apod. včetně poradenství v ekologických oblastech. Webové stránky informují o ekologických akcích Seznam použité literatury Jako odborné zdroje nelze použít stránky jako např. Wikipedia, Wikimedia, Google, Seznam apod. Tyto stránky nám používáme jako vyhledávače s takovou samozřejmostí, že je neuvádáme v seznamu literatury. Někdy je požadováno rozdělení seznamu na primární, sekundární a internetové zdroje seznam bibliografických citací — seznam použitých pramenů literatury 1 ÚVOD MODULU Píšete-li odborný text (knihu, článek do časopisu, příspěvek na konferenci, výzkumnou zprávu, diplomovou práci), musíte se podřídit jistým zásadám a zvyklostem, které stanoví např. vydavatel, vysoká škola aj. Jde o formáln

Od jarního semestru 2013 (tzn. 18. 2. 2013) se v rámci Ústavu pedagogických věd povinně zavádí jednotná citační norma APA (American Psychological Association, Sixth Edition), a to v drobných úpravách, které zohledňují specifika českého jazyka (viz níže).Tato norma platí pro psaní všech diplomových i jiných prací na celém Ústavu pedagogických věd záznamů (seznam použité literatury) na konci publikace. Při jeho sestavování je třeba dodržet následující základní pravidla: Záznamy je třeba uspořádat podle abecedního pořadí příjmení autora. Pokud jsou vedle autora ještě spoluautoři, řadíme následovně: o publikace s daným autorem jako jediným, pořadí dle dat Seznam použité literatury 1. Dostálek, L., Kabelová, A.: Velký protokol TCP/IP a systémem DNS, 5. aktualizované vydání.Brno: Computer Press, 2008. S. 488. Referenční seznam nebo seznam bibliografických citací V seznamu jsou uvedeny všechny literární a internetové zdroje, které byly použity při čerpal informace. Seznam literatury řadíme abecedně podle příjmení autora, u prací bez autora podle prvního slova titulu. Pro všechny studenty je závazná citační norma ISO.

Pomůcky a manuály. Podrobnější informace viz kapitola Citace literatury. Do seznamu literatury se uvádějí pouze práce citované v textu práce. 9) Seznam použitých zkratek a symbolů - uvádí se jen při větším rozsahu zkratek v práci. Jinak uvézt vysvětlení zkratky ale i cizího výrazu při prvním použití Dalším typem citací je forma číselného odkazu. Každý odstavec je očíslován hranatou závorkou s odkazem na seznam zdrojů uvedený na konci práce. Jak správně ocitovat zdroje v bakalářské práci? Podstatné je si uvědomit, že je potřeba, aby bylo v textu adekvátně vyznačeno, odkud byla daná myšlenka čerpána Seznam literatury. 7.1 Publikace a odborné dokumenty. ARCIDIACONO, Caterina, PROCENTESE, Fortuna, PAOLILLO M. G. Identity, Traditions and Lack of Environmental Behaviour. Journal of Environmental Science and Engineering, 5/2011, s- 365-380 7.2 Internetové zdroje. ARES. Administrativní registr ekonomických subjektů [on-line.

Specializované zdroje - plnotextové výtahy ze současné právní literatury, normy České technické normy (ČSN) info. platné technické normy ČR MagnusWeb. info přejít na zdroj. komplexní údaje o všech českých a slovenských ekonomických subjektech. Výkladová část Internetové jazykové příručky vyšla knižně pod názvem Akademická příručka českého jazyka. Projekt je částečně podpořen projektem velké infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ LM2018101 s podporou MŠMT Seznam literatury Seznam literatury slouží k shromáždění veškerých zdrojů, ze kterých jste čerpali informace. Je proto dobré, si již při zpracovávání zaznamenávat jednotlivé internetové odkazy a publikace, které jste četli, abyste tento seznam mohli vytvořit. Jak zformulovat položku nějaké publikace je uvedeno v ukázce

Jak správně citovat - VysokéŠkoly

 1. Vytvořte si citaci Generátor Citace
 2. Co je rešerše - cvut
 3. Manuál pro citační normu APA - 7
 4. Seznam použité literatury :: MOODLE - návod k použit
 5. metody citování - Nová citační norma ČSN ISO 690:2011

Seznam literatury - Publi

Internetová jazyková příručka - CA

#36 - Jak na diplomky 6

EDULAM - Lidské Zdroje

 1. Funny American Bulldog Compilation
 2. JAK NAPSAT SEMINÁRKU ZA DEN, NEBO JEŠTĚ RYCHLEJI? [Podcast]
 3. JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI?✍ Kdy začít psát & V jakém čase–za týden🚨? (Diplomovou, Seminární)✅
 4. Nový typ škodoviek (1976)

Jak čtu diplomky během obhajoby u státnic?

Jak udělat nejlepší prezentaci nebo referát do školy - iSlide

 1. Word - Hlavička a päta - Ako číslovať dokument vo Worde od určitej strany
 2. My year reading a book from every country in the world | Ann Morgan
 3. WHY DOCTORS DON'T RECOMMEND VEGANISM #1: Dr Michael Greger
 4. Kde najít online zdroje ke studiu a ke psaní diplomky?
 5. Veřejnoprávní a komerční média (eduklip)
 • Radioamatérské programy.
 • Dolomity mapa.
 • Bezokrajový tisk pdf.
 • Pouzdro na kuchyňský nůž.
 • Tornjak.
 • Ju a hele herci.
 • Mezizubní nit.
 • Hp deskjet ink advantage 3525 cena.
 • Trichotillomanie diskuze.
 • Skleněný obklad cena.
 • Alarm přes internet.
 • Saint nicolas karpathos.
 • Barrandien cz.
 • Amica kontakt.
 • Registrace webu do vyhledávačů.
 • Titan gel cena.
 • Krátký dlouhý týden kalendář 2019.
 • Abstinenční příznaky nikotin v těhotenství.
 • Čep a dlab s perem.
 • Hořec clusiův.
 • Ručník s monogramem.
 • Vatnajökull.
 • Mlp pankrác.
 • Ceník procedur mariánské lázně.
 • Suburbanizace.
 • Červená řepa šťáva.
 • Přerostlé zuby u křečka.
 • Stavba rostlinné a živočišné buňky.
 • Den kdy vybuchla sopka mount st. helens.
 • Bezovy kabat pansky.
 • Voda z chřestu.
 • Humr evropsky.
 • Vw dily.
 • Saint laurent kabelka.
 • 1960 móda.
 • Kopírování praha 9 prosek.
 • Zamilovaní andělé.
 • Hydraulické prvky a systémy pdf.
 • Vlastnosti auditora.
 • Proč je lidské tělo vodičem elektrického proudu.
 • Charlton heston csfd.