Home

Bezdomovectví bakalářská práce

Bezdomovectví jako fenomén - bakalářská práce - Seminarky

 1. ologií, poukazuje na p říčiny bezdomovectví, popisuje formy bezdomovectví a uvádí genderové rozdíly mezi bezdomovci. Zam ěřuje se také na zp ůsob života bezdomovc ů
 2. Cílem diplomové práce je zpracovat problematiku bezdomovectví, sociální práci s lidmi bez domova a etiku péþe na základě dostupných zdrojů, a to i zahraniních. Stěţejní zde bude propojit oblast sociální práce s lidmi bez domova s etikou péþ
 3. Bakalářská práce 2009 . ABSTRAKT Bakalá řská práce se v ěnuje p říčinám a d ůsledk ům bezdomovectví. Teoretická část se zabý-vá p říčinami vzniku bezdomovectví, prevencí a sociálními službami pro bezdomovce. Dál

Bezdomovectví jako fenomén - bakalářská práce. Charakteristika: Bakalářská práce se na teoretické a praktické úrovni věnuje fenoménu bezdomovectví. Uvádí jeho definici spolu s vymezením příbuzných termínů, vypovídá o příčinách bezdomovectví, jeho výskytu ve světě a u nás a pozornost věnuje rovněž institucím, které se bezdomovectví snaží řešit Pohled studentů sociální práce na problematiku bezdomovectví : bakalářská práce / Zuzana Janoušková ; vedoucí práce : Lucie Hubertová. -- Praha, 2012. - - 62s. Anotace Tato práce se věnuje tématu bezdomovectví. Cílem práce bylo zachytit posun v názorech a postojích u studentů, kteří absolvují praxi v zařízen BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Bezdomovci, my a oni Jméno a příjmení zpracovatele (studenta): Miroslav Dvořák Bezdomovectví a jeho dopad pro společnost je v současné době sociálně patologickým fenoménem, na který se zaměřují odborníci v dané problematice

Bakalářská práce / Barbora Halušková; vedoucí práce: Ing. Mgr. Jan Dokal, CSc. - Praha, 2015. - 95 s. Anotace Bakalářská práce s názvem Výkon trestu odnětí svobody jako rizikový faktor bezdomovectví se zabývá tím, jak se þlověk propuštěný z VTOS, může znovu zapojit do života ve spolenosti Poznatkyseminární práce opíráme oodborné publikace a výzkumné st udie,vztahující se ktématice bezdomovectví.Vzávěrupráce předkládáme seznam literaturya zdrojů,ze kterýchbyločerpáno. Ačkolivjsouvsoučasnosti lidé bez domova viditelní snad vkaždém větší m městě,ojejic Název práce: Fenomén bezdomovectví na příkladu města Olomouce Title of thesis: Phenomenon of homelessness in the territory of Olomouc Vedoucí práce: RNDr. Pavel Ptáek, Ph.D. Rozsah práce: 52 stran, 4 vázané přílohy Abstrakt: Bakalářská práce se zaměřuje na základní definice, týkající se bezdomovectví Bakalářská práce se zabývala problematikou bezdomovectví a vycházela z odborných výzkumů a zkušeností osob, kterých se bezdomovectví týká. Jejím cílem bylo zjistit a definovat problémové situace, které souvisí se vznikem a působením tohoto fenoménu. Práce byla rozdělena do dvou stěžejních oblastí Bakalářská práce se zabývá fenoménem bezdomovectví v české společnosti. Představuje definici bezdomovectví, historii a příčiny vzniku obecně. Konkrétně se pak zaměřuje na situaci a profil bezdomovců v Praze, kde je, v rámci České republiky, jejich koncentrace největší. Práce zároveň studuje postoj obyvatel České republiky vůči této skupině

Tato bakalářská práce se zaměřuje na možnosti lidí bez domova při snaze začlenit se zpět do společnosti a na přístup vlády k problematice bezdomovectví. Analýza současných možností reintegrace přináší zjištění, že pomoc bezdomovcům je poskytována zejména ze strany neziskových organizací, mezi které se řadí. Rizikové faktory ženského bezdomovectví : bakalářská práce : Karolína Augustová ; vedoucí práce Marie Vorlová ; oponent práce Iva Poláčková Augustová, Karolína ( Autor diplomové práce nebo disertace )

BRYCHTOVÁ Ivana: Bezdomovectví v Havlíþkově Brodě z pohledu bezdomovců i ostatních obyvatel města. Bakalářská práce. Vysoká škola polytechnická Jihlava. Katedra sociální práce. Vedoucí práce Mgr. Martina ýerná, Ph.D. Stupeň odborné kvalifikace: bakalář. Jihlava 2015 Bakalářská práce je zaměřena na to, jak ženy a muži bez domova vnímají rozdílně svou situaci. Teoretická část pojednává o problematice bezdomovectví, jeho historii, rozdělení, genderové aspekty. Dále vysvětluje pojem genderu, sociálního vnímání a genderové stereotypy ve společnosti a v bezdomovectví Bezdomovectví je v Česku závažným sociálním problémem. Podle výzkumu Ministerstva práce a sociálních věcí, který byl publikován v říjnu 2016, se v České republice nachází zhruba 68 500 lidí bez domova. Vláda České republiky hodlá jejich problémy řešit v rámci Koncepci prevence a řešení problematiky bezdomovectví v České republice do roku 2020 z roku 2013 Vysokoškolské kvalifikační práce (plné texty prací jsou na UPa odevzdávány povinně od roku 2008) Pokud jste zaměstnancem UPa a máte zájem o zpřístupnění své publikační činnosti v Digitální knihovně UPa, kontaktujte jejího správce

Výkon trestu odnětí svobody jako rizikový faktor bezdomovectví : bakalářská práce / Barbora Halušková ; vedoucí práce Jan Dočkal ; oponent práce Radomír Kuchař Halušková, Barbora ( Autor diplomové práce nebo disertace ) Bezdomovectví jako fenomén - bakalářská práce. Bakalářská práce se na teoretické a praktické úrovni věnuje fenoménu bezdomovectví. Uvádí jeho definici spolu s vymezením příbuzných termínů, vypovídá... Typ školy: VŠ. Kategorie: Sociologie, Sociální práce

Pohled studentů sociální práce na problematiku bezdomovectví

V úvodu bakalářské / diplomové či jiné práce by měl autor čtenáře seznámit s problematikou, které se bude v práci věnovat. Autor by měl počítat s předpokladem, že čtenářem úvodu jeho práce může být někdo zcela neznalý odborné problematiky. Vhodné seznámení by tedy mělo být na dostatečně obecné úrovni, kterou disponuje průměrně vzdělaný člověk bakalářská práce: Anotace: Hlavním cílem bakalářské práce je zjištění, jaký pohled mají studenti vysokých škol na problematiku bezdomovectví. V teoretické části se práce zabývá fenoménem bezdomovectví, definicí tohoto jevu, typologií, formami a příčinami bezdomovectví

Výkon trestu odnětí svobody jako rizikový faktor bezdomovectví

Ostravská univerzita Dvořákova 7, 701 03 Ostrava. telefon: +420 597 091 111 +420 553 461 111. e-mail: IČ: 61988987, DIČ: CZ61988987 ID datové schránky: 37gj9f Do závěru práce, ať už bakalářské, diplomové nebo disertační, patří specifické věci stejně jako věci, které se v závěru vyskytovat nemají. Rozsah závěru typicky tvoří jedna až dvě normostrany čistého textu. V závěru se neobjevuje žádný obrázek, ani číslovaná či jinak zvýrazněná podkapitola. Jediné logické dělení, které se používá, jsou odstavce.

Závěrečné práce - Vysokoškolské kvalifikační práce

 1. Bezdomovectví v České republice: Současné a budoucí
 2. Rizikové faktory ženského bezdomovectví : bakalářská práce
 3. Vysoká Škola Polytechnická Jihlav
 4. Genderové aspekty v bezdomovectví Digitální repozitář U
 5. Bezdomovectví v Česku - Wikipedi
 6. Digitální knihovna UPa - Univerzita Pardubic

Výkon trestu odnětí svobody jako rizikový faktor

MUDr. Jan Divák, PhD. / Ostravská univerzit

OBHAJOBA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE - PŘÍPRAVA A PRŮBĚH

 1. JAK CITOVAT V DIPLOMCE A VYHNOUT SE PLAGIÁTU?
 2. CHYBY V DIPLOMCE A OBHAJOBA U STÁTNIC
 3. JAK NAPSAT ÚVOD DIPLOMOVÉ PRÁCE A ZAUJMOUT?
 4. JAK JSEM ODHALIL PLAGIÁT DIPLOMOVÉ PRÁCE I BEZ ČTENÍ?
 • Kuchyňský závěsný systém.
 • Webkamera hrabůvka.
 • Nehoda dražovice.
 • Tančírna praha.
 • Hatě u znojma dětský svět.
 • Kdo je denisovan.
 • Form factory andel.
 • Basbaryton.
 • Equus 175 bazar.
 • Záznam o dopravní nehodě viník.
 • Přírodní léčba slinivky.
 • Zapáchající moč.
 • Osmak degu a zima.
 • Jak naporcovat kruti prso.
 • Měnový výbor.
 • Duše dvoukolák.
 • Právnická fakulta brno obory.
 • Asymetrická vana 160x90.
 • Windows 10dlna.
 • Nápoj čínských mudrců účinky.
 • Specifikace xml feed google nákupy.
 • Ashampoo deals.
 • Spinning ricany.
 • Tevere marrone.
 • Nepřímý důkaz v trestním řízení.
 • Kde koupit liquid.
 • Dadka vracov zlín.
 • Tandem paragliding.
 • Ip man cz.
 • Německo úřední jazyky fríské jazyky.
 • Akcniletenky recenze.
 • Bruder sněžná rolba.
 • Verejne nabijecky praha.
 • 4 pracovní doby motoru.
 • Vtipné body pro miminko.
 • Sexting text cz.
 • Aplikace na stahování hudby.
 • Windows xp přihlášení bez hesla.
 • Fyzicke testy k hzs 2019.
 • Mandlon tuono.
 • Okurky do hamburgeru.