Home

Včela medonosná potrava

Lepidea: HMYZ - stručný přehled

Potrava: Pyl, nektar: Po boku temene hlavy má včela medonosná dvě složené oči a na vrcholu temena tři jednoduché oči. Hruď má hlavní funkci jako nosič orgánů pohybu - křídel a nohou. Tomu odpovídá i její vnitřní a vnější stavba a mohutné svalstvo Nakonec ještě pár slov o křídlech. Ty má včela celkem 4. Přední a zadní pár. Rozšíření. Včely se vyskytují všude tam, kde jsou rozkvetlé louky. A to nejen u nás, ale po celém světě. Způsob života a potrava. Včelí rodina Včely žijí ve velkých společenstvech, často v uměle vyrobených úlech Včela medonosná. Včela medonosná Apis mellifera patří mezi blanokřídlý hmyz. Jde o jednoho z nejznámějších zástupců.Včela medonosná pravděpodobně vznikla mutací včely východní asi před 10 000 lety. Ze všech druhů včel je včela medonosná nejvíce hospodářsky využívána.Tělo včely medonosné je tvořeno ze 3 částí, a to hlava, hruď a zadeček

o rod - včela (Apis) o druh - včela medonosná (Apis mellifera) MORFOLOGIE A ANATOMIE TĚLA DOSPĚLCE VČELY MEDONOSNÉ tělo se skládá ze tří částí - hlavy, hrudi a zadečku všechny části těla byly původně článkované, dnes je článkování zřetelné pouze u zadečk Včela dělnice se při sbírání potravy v okolí svého obydlí orientuje také zrakem. Hlavě včel tedy dominují obrovské složené oči. Med je tak kvalitní potrava, že je téměř bezezbytku stravitelný a včelstvo může zimovat dlouhé měsíce, aniž by se zbavovalo výkalů. včela medonosná kraňská obdržela na. Potrava včel je závislá na potravinových zdrojích co má včelstvo ve svém dosahu a dokáže je najít, využít sběrem a tvořit tak zásoby včelstva. Tyto zdroje mají ve své kvalitě a kvantitě přímý vliv na život včel. Člověk se svým rozmachem civilizace provádí obhospodářovávání a zábor půdy Může jít o sladinu, pyl, vodu, nebo i naplněný výkalový vak. Včela, která letí za potravou, má kmitovou frekvenci kolem 250 za sekundu (250 Hz). Včela letící z pastvy má frekvenci poněkud nižší, asi 240 Hz. Je to zřejmě dáno hmotností nákladu. Bzukot podrážděné včely při bodnutí má frekvenci 285 Hz • včela skutečně po vbodnutí žihadla (narozdíl od vosy) umírá, ovšem je to jen půlka pravdy. Žihadlo včely má zpětné háčky proto dochází při vbodnutí do kůže savců k jeho vytržení a úhynu včely. Ovšem chitinová schránka hmyzu je měkká, proto po útoku na jiný hmyz (především další včely) včela nehyne

Rod: včela (Apis) Areál rozšíření včely medonosné Včela medonosná Vþela medonosná Apis mellifera L., 1758 patří mezi blanokřídlý hmyz. Jde o jednoho z nejznámějších zástupců spoleenského hmyzu Včela medonosná (Apis mellifera)patří k řádu blanokřídlých (Hymenoptera), který obsahuje asi 100 000 druhů včetně čmeláků a vos.Rod Apis zahrnuje výhradně zástupce žijící v sociálním společenství. Podle Goetze (1964) lze ve světovém rozšíření rodu Apis rozlišit dva typy Stejně tak jako výše zmíněná včela medonosná, i ony sbírají nektar a pyl z květů a také rostlinný olej. Ke sběru nektaru jim slouží sosák s jazýčkem. Včely nasátý nektar spolknou a v hnízdě vyvrhnou do plodové komůrky, nektar i pyl tak slouží jako potrava pro včelí larvičky i pro dospělé včely Matka (žlutě značená; včela medonosná vlašská) a její doprovod . Nejzákeřnější nemoc - parazit - Varroáza na včele . Potrava, krmení, med a další produkty. Potrava včel sestává z: Bílkovinné složky - pyl květů Glycidové složky - nektar hmyzosnubných květů a medovice, což je odpadní produkt metabolismu mer a.

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube VČELA MEDONOSNÁ Apis mellifera Linnaeus, 1758: poddruhy uvedeny v samostatném článku Včela medonosná: VČELA VÝCHODNÍ Apis cerana Fabricius, 1793: VÝCHODNÍ cerana Fabricius, 1793: sinensis Smith, 1865 usuriensis Goetze, 1964: INDICKÁ indica Fabricius, 1798: Apis socialis Latreille, 1804 peroni Latreille, 1804 gronovii Guillou, 184

Včela medonosná (Apis mellifera) - ChovZvířat

 1. Včela medonosná - kraňka dobře prosperuje v našich klimatických podmínkách. Při kontaktu a práci v úle jsou mírné a to je velmi ceněné. Další druh na území ČR především z historického vývoje, který je v menším zastoupení je včela medonosná- tmavá
 2. Včela medonosná . S ociálně žijící blanokřídlý hmyz užitečný opylováním a snůškou medu.. Taxonomické zařazení. T řída: hmyz Insecta Ř ád: blanokřídlí Hymenoptera Č eleď: včely Apoidea R od: včela Apis D ruh: včela medonosná Apis mellifica. Vzhled. H nědé, hubené tělíčko se žlutými až oranžovými vodorovnými pruhy, které je téměř všude ochmýřené
 3. Včela medonosná - způsob obživy a potrava Včely medonosné vyhledávají pro svá hnízda dutiny ve stromech, vchody do jeskyň či místa pod skalními převisy . V současnosti většina včelstev sídlí v umělých úlech
 4. Včela medonosná jako sociální hmyz s vysoce rozvinutou schopností komunikace. Včelí tanec. Zajímavý je způsob, jakým informuje včela průzkumnice o poloze nového zdroje potravy: Děje se tak pomocí včelího tance:. Na svislé ploše plástu včela vybíhá určitým směrem, bzučí křídly a vrtí zadečkem

Včela medonosná - Apis mellifica - PŘÍRODA

 1. V Čechách převažující druh včely, apis mellifera carnika (včela medonosná, kraňská), dokáže vojtěšku (což je zemědělská plodina) opylit pouze z 1-2 %. Jde sice o silně nektarodárnou rostlinu, avšak naše kraňky s ní mají veliký problém. Systém blizny a pestíku této rostliny je totiž utvořen do takového.
 2. Včela medonosná žije ve velkých společenstvech, které tvoří několik tisíc jedinců. Toto společenstvo je nazýváno roj. V roji nalezneme 3 druhy včel - královnu (jediná plodná samička), trubce (samečci) a dělnice
 3. Včela medonosná - typický představitel hmyzu, kterého mohou žáci pozorovat. tělo členěnona hlavu- hruď a zadeček, 6 končetin, 4 křídla ústní ústrojí lízací, přesto jsou i zachována kusadla- včela líže a saje sladké šťávy- nektar z květů (potrava
 4. NEZkreslená věda: čtvrtá série vzdělávacího cyklu Akademie věd České republiky. Aktuální témata i vědecké evergreeny, jak jste je dosud neviděli - totiž NEZk..

Včela medonosná jako sociální hmyz s vysoce rozvinutou schopností komunikace. Včelí tanec. Zajímavý je způsob, jakým informuje včela průzkumnice o poloze nového zdroje potravy: Děje se tak pomocí včelího tance: - Na svislé ploše plástu včela vybíhá určitým směrem, bzučí křídly a vrtí zadečkem Včela medonosná je pro nás životně důležitá. Kolik minut denně spí a proč trubci brzy umírají? Jakmile končí v úlu produkční období a snůška, což bývá před zimou, je trubcům odepřena potrava a všichni jsou pak z úlu vyháněni ven jako nepotřební. Však co, na jaře se přece z neoplozeného vajíčka.

Fyzika: Včela medonosná

Včela medonosná jako sociální hmyz s vysoce rozvinutou schopností komunikace. Včelí tanec. Zajímavý je způsob, jakým informuje včela průzkumnice o poloze nového zdroje potravy: Děje se tak pomocí včelího tance: Na svislé ploše plástu včela vybíhá určitým směrem, bzučí křídly a vrtí zadečkem Trávící soustava včely medonosné Primární funkcí trávicí soustavy je příjem potravy, její chemické zpracování, absorbování získaných živin a následné odstranění nestrávených zbytků potravy a vyloučení odpadních látek. V medném váčku včela Včela medonosná (Apis melifera) je jediným druhem společensky žijící včely v Evropě a Africe. V Asii žije dalších osm druhů. V Asii žije dalších osm druhů. K dalším druhům u nás žijících včel patří včely samotářky, které netvoří společenstva

Včela medonosná - vývojová stádia včely medonosné

Biologie Včely Medonosn

Včela a včelstvo iReceptář

01 Včela medonosná: pracovní list Každý splněný úkol si zde zaznamenej vybarvením jedné buňky v plástvi. Až je budeš mít všechny, máš splněnou jednu úroveň. Splníš-li všech deset úrovní, můžeš získat odznak Včelaříka. Úkol 1: Zamysli se a zapiš, na čem je závislý život na Zemi. 1. 2. 3. 4 Včela medonosná v současnosti po celém světě původně Evropa, Afrika, Asie do Ameriky a Austrálie dovezena kolonisty poddruhy (Včela medonosná) tmavá - severní oblasti kraňská - jih alp, slovinsko, dunajská nížina italská (vlašská) - apeninský poloostrov středoafrická - Kong Včela medonosná. Apis mellifera / Western honey bee. domestikovaný druh. Řád: blanokřídlí Čeleď: včelovití Výskyt: celý svět krom saharské Afriky a polárních oblastí. Potrava: med a pyl Rozměry: 12-14 mm Hmotnost: 100 mg Rozmnožování: 1500 vajíček za den Délka života: 2-3 roky Včela medonosná - z Afriky, Blízkého východu a Evropy; do Ameriky, Austrálie a na Nový Zéland byla převezena až v 17. století; na Dálný východ až začátkem 20. století; populac Včela medonosná - mnohostranný užitek pro člověka (med, vosk, pyl, mateří kašička, včelí. jed, propolis), v přírodě vytváří trvalá společenstva v dutinách stromů, v nichž z vylučovaného. vosku taví plásty, v jejich buňkách ukládá pyl, med a vychovává své larvy, včelstva maj

Společenské včely oproti tomu žijí ve společenstvech - včelstvech. V mírném pásmu je nejznámější včela medonosná, její význam tkví, kromě opylování rostlin, také v produkci medu, vosku, mateří kašičky a propolisu. Život společenských včel. Včelstva představují vysoce rozvinutý sociální a kastovní systém - žihadlo má zpětné háčky, včela ho po zabodnutí nemůže vytáhnout (umírá) - většina žije SAMOTÁŘSKY - menšina žije SPOLEČENSKY V KOLONIÍCH - potrava pyl a nektar -některé včely sbírají pyl - tzv. PELONOSNÉ včely (včela medonosná, včely samotářky

potrava_vcel [Včelařská WiKi] - vcely

anatomie včely - Sweb

Včela obrázky

Včela medonosná ZOO Chleb

Seminarky.cz - Velký katalog - obsahuje referáty, maturitní otázky, seminární práce, skripta, čtenářský deník, přednášky, diplomové práce a dalš Včela medonosná je problém pro přírodu, je problém pro biodiverzitu. Kdyby z ničeho nic zmizela, bude sice chvíli trvat, než vzrostou populace ostatních druhů opylovačů, kterým špatným přístupem ke krajině nedáváme příležitost , ale které tady ještě pořád jsou, vysvětluje Jakub Straka Včela medonosná - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Včela medonosná. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata. Další informac

Pokud je potrava blízko, tančí včela v kruhu, přičemž se otáčí střídavě doprava a doleva po dobu zhruba třiceti vteřin. Když včela našla potravu daleko, svým létáním při tanci vytváří osmičku, kterou neustále opisuje. Směrem tance pak včela ukazuje, kde se potrava nachází, doba tance určuje vzdálenost

Včelárstvo, včely, med a ostatné veci okolo toho

Video: Přírodovědecká fakulta MUN

Kvetou nejrannější druhy vrb, je to první kvalitní potravaŽivočichové v létě Pří_047_Rozmanitost přírody_Živočichové
 • Siko obklady do kuchyně.
 • Pylové zpravodajství 2017.
 • Modlitba k bohu.
 • Železný koš na dřevo.
 • Škoda yeti 1.4 tsi bazar.
 • Gynekologie nádražní praha 5.
 • Co je to stať ve slohu.
 • Windows ke stažení zdarma plná verze.
 • Háčkovaná kočička návod zdarma.
 • Parfun.cz slevovy kupon.
 • Lloyds pharmacy.
 • Doc filmy.
 • Centrum pohybové medicíny waltrovka.
 • Rivotril detox.
 • Bob ross merch.
 • Boerboel zkušenosti.
 • Půdní vestavba kalkulace.
 • Chevrolet camaro ss bazar.
 • Wiki formát papíru.
 • Ikona oka honor.
 • Odměna za darování plazmy.
 • Dobrý textil bystřice pod hostýnem.
 • Příjemně křížovka.
 • Herní pc heureka.
 • Csfd sahara 2005.
 • Syoss lightener recenze.
 • Památka překlad.
 • Jadłospis na obniżenie cholesterolu.
 • Tlak v krční páteři.
 • Modlitba k bohu.
 • Brána do pekel etiopie.
 • Příslušenství pro gopro hero 7.
 • Radioamatérské programy.
 • Mezikvartilová odchylka.
 • Solingen manikura panska.
 • Samsung j8 2018 cena.
 • Pujcovna lodi bolevak.
 • Appaloosa western.
 • Na co berou kapři v létě.
 • Otrava kočky otrávenou myší.
 • Polštářek na formování hlavičky.