Home

Alternativní zdroje energie

Jak získat alternativní zdroje energie? E

 1. Závěrem shrňme, co všechno můžeme počítat mezi alternativní zdroje energie: Energii vody, vzduchu nebo půdy, kterou zužitkují tepelná čerpadla, vodní a větrnou energii, sluneční záření, které zužitkují elektrárny, biomasu (biologický odpad, například dřevo), geotermální energii, energii příboje a přílivu oceánů
 2. Alternativní zdroje vs. klasické zdroje. Vodní energie, geotermální energie, spalování biomasy, větrná energie, solární energie a energie příboje a přílivu oceánů jsou jakousi alternativou ke klasickým zdrojům, k nimž se řadí uhlí, ropa, zemní plyn a jaderná paliva
 3. suitable compensation in department of alternative energy sources, among which I included. the power of the Sun, water, wind, geothermal energy, using heat pumps, combustion energy, nuclear energy, fuel cells and hydrogen use. About anyone of replacing sources you learn
 4. Za alternativní zdroje energie se považují ty, které mají být lidstvu trvale k dispozici. Definice podle českého zákona o životním prostředí zní takto : Obnovitelné přírodní zdroje mají schopnost se při postupném spotřebování částečně nebo úplně obnovovat, a to samy nebo za přispění člověka
 5. Alternativní zdroje energie. Jako alternativní bývají označovány ty zdroje, které nezískávají energii spalováním fosilních paliv nebo termojadernou reakcí. Jejich základními znaky jsou ekologická šetrnost a obnovitelnost. Nejčastěji používanými alternativními zdroji energie jsou sluneční, větrná a vodní energie a biomasa

Za neobnovitelný zdroj energie je obvykle považován takový zdroj energie, jehož vyčerpání je očekáváno v horizontu maximálně stovek let, ale jeho případné obnovení by trvalo mnohonásobně déle.Předpokládá se, že do roku 2050 globálně vzroste spotřeba těchto zdrojů. Zdroje, v jejichž čerpání lze teoreticky pokračovat další tisíce až miliardy let, jsou. Obnovitelná energie. Obnovitelná energie je energie vyrobená z obnovitelných zdrojů, které se v lidském časovém měřítku přirozeně obnovují, na rozdíl od neobnovitelných zdrojů energie jako jsou například fosilní paliva, která se neobnovují v lidském časovém měřítku a jsou tedy vyčerpatelné, a mimo to jejich spalování přispívá ke změně klimatu Alternativní zdroje energie. Využití větru. Možnosti využití větrné energie jsou obrovské. Podle nedávné studie je možné v Evropě umístit až 400 000 velkých větrných generátorů, které by současné evroé energické požadavky nasytily třikrát

Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube Alternativní zdroje energie - referát. iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy Alternativní zdroje 14 Alternativní a obnovitelné zdroje elektrické energie 14.1 Energie vody Nápad využívat energie vody se zrodil v hlavách již našim dávným předkům, kteří začali konstruovat různá důmyslná zařízení, jako je například vodní kolo Energie a OZE. Obnovitelné zdroje energie (OZE) a alternativní zdroje energie představují největší potenciál pro výrobu elektrické energie a tepla s investičními náklady se zajímavou dobou návratnosti. Rádi vám v těchto oblastech poskytneme odborné poradenství, případně navrhneme optimální řešení v oblasti snížení nákladů za energie a snížení spotřeby.

Mezi alternativí zdroje energie řadíme kromě obnovitelných zdrojů též netradiční zdroje energie produkované lidskou společností (např. energie získaná z odpadů, bioplyn, čistírenské kaly, apod. Od 30. listopadu 2020 do 1. února 2021 je možné v rámci tzv. předregistračních výzev přihlašovat na Státní fond životního prostředí ČR projekty z oblasti čisté energetiky a energetických úspor. Je to první a nezbytný krok pro možnost následně žádat o prostředky ze 150 miliardového Modernizačního fondu. Cílem fondu je pomoci ekonomicky slabším zemím Evroé. Za alternativní zdroje energie jsou obecně považovány takové zdroje, které jsou obnovitelné. jedná se například o solární zdroje, větrné zdroje, vodní zdroje nebo geotermální zdroje. Z těchto zdrojů lze zpravidla vyrábět jak tepelnou tak elektrickou energii Konference Alternativní zdroje energie . Vzhledem k aktuální situaci, opatřením stanovených Vládou ČR a nejasné perspektivy vývoje uvolňování opatření v oblasti shromažďování osob včetně pořádání hromadných akcí jsme nuceni tuto plánovanou konferenci zrušit Česká technologická společnosti DEVINN, s. r. o., vyvinula zdroj elektrické a tepelné energie na bázi palivového článku H2BASE. Zařízení poháněné vodíkem dokáže nahradit hlučné a kouřící diesel agregáty nebo se může také používat pro nabíjení elektromobilů. Výhodou tohoto řešení je snadná transportovatelnost a škálovatelnost. Zařízení se může snadno.

Alternativní zdroje energie FEKT-MKC-AZE Ak. rok: 2020/2021 Předmět se věnuje moderní problematice z oblasti obnovitelných zdrojů energie se zaměřením na popis, rozdělení a principy jednotlivých zdrojů energie od větrné, sluneční, vodní, geotermální, energie prostředí, biomasy až po energii atomového jádra a energii. Alternativní zdroje energie: Název česky: Alternativní zdroje energie: Název anglicky: Alternative Energy Sources: Způsob ukončení a počet kreditů: zápočet (3 kredity) (1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže) Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 0/2; kombinovaná, 10/

AE Energie s.r.o. - topenáři se zaměřením na alternativní zdroje energie. Naše firma se již od svého založení roku 2008 zabývá instalací a servisem topných a energetických systémů. Tepelná čerpadla, Solární systémy, Plynové kotelny a Systémy nuceného větrání s rekuperací tepla jsou již dávno prověřeny léty dobrých zkušeností a jsou stále. Alternativní potravinové sít 26.02.2007 00:29 » reagovat. podávající jinou možnost (alternativní zdroje energie) » přidat nový komentář. Mezi obnovitelné zdroje energie patří především sluneční, větrná a vodní energie a biomasa. Další podrobnosti uvádí zákon č. 165/2012 Sb., § 2, odrážka a), kde je uvedeno, že obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie jsou: () energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy. Vyberte si z naší nabídky v kategorii Alternativní zdroje energie, u nás najdete 80 typů od 16 výrobců. SOS electronic - podpora od vývoje až po výrobu Program Obnovitelné zdroje podporuje dotace na alternativní přírodní zdroje energie. Získejte dotace až 80% na obnovitelné zdroje energie

Alternativní zdroje energie Příspěvky. Jacque Fresco - Future by Design (CZ titulky) 6. 3. 2019. Dokumentární film: Jacque Fresco - Future by Design (CZ titulky) Celý příspěvek | Rubrika: Alternativní zdroje energie | Komentářů: 0 Viktor Schauberger - Magie přírody Co jsou alternativní zdroje energie, někdy označované i jako obnovitelné zdroje energie (OZE)? Jsou to takové zdroje energie, které lze čerpat tisíce let. Nespotřebovávají neobnovitelná fosilní paliva, jakými jsou uhlí, plyn a ropné produkty. Jedná se především o energii ze slunečního záření, ze spalování dřeva a. Vzhledem k neustálému zdražování energií v důsledku ubývání tradičních zdrojů tepla, jsou stále více diskutovány alternativní zdroje tepla. Řekněme si tedy jaké vlastně jsou a jaké jsou jejich vlastnosti. Sluneční energie. Jedná se o moderní a ekologicky čistý zdroj energie

Alternativní zdroje energie - Obnovitelné zdroje energie k navigaci. Současný trend v energetické politice prosazuje vyrovnaný energetický mix jednotlivých druhů zdrojů. Jejich role je přímo závislá jak na hodnocení z hlediska trvale udržitelného rozvoje, tak z hlediska ekonomických ukazatelů Alternativní zdroje energie: větrná energie, solární energie, vodní energie, přílivová energie, geotermální energie. Jedná se o obnovitelné zdroje energie, které jsou teoreticky dlouhodobě čerpatelné. Čína má vzhledem ke svým různorodým přírodním podmínkám možnost využívání různých obnovitelných zdrojů

Alternativní zdroje energie - elektracek

Alternativní zdroje energie biomasa větrná energie slune ční energie geotermální energie potenciální energie vody energie vln, p řílivová energie 5 - alternativní ve vztahu ke klasickým zdrojům Slune ční energie Slune ční energie (zá ření, radiace) dopadající na Zemi se p řem ěň uje na Co jsou to alternativní zdroje energie? Kolik alternativních zdrojů energie znáte? Myslíte si, že jsou elektrárny zpracovávající tento typ energie šetrné k životnímu prostředí? Nachází se nějaká tato elektrárna ve Vašem okolí? Jste si vědomi, že výstavba elektráren je dotována Evroou Unií? Který alternativní zdroj energie je podle Vás v ČR nejvyužívanější

Alternativní zdroje energie

Alternativní zdroje energie - Budoucnost naší planety Proč používat alternativní zdroje energie? -jejich používáním se šetří zásoby fosilních paliv předpoklady: ropa 40 - 45 let zemní plyn 60 - 70 let uhlí 200 - 250 let -neznečišťují životní prostředí -použitím vhodných zdrojů lze snížit náklady na spotřebu Zdroje alternativní energie Alternativní. Téměř každý z nás se již setkal s termíny alternativní, obnovitelný zdroj energie a klasický zdroj energie. Mezi obnovitelné zdroje řadíme ty , které jsou v podstatě nevyčerpatelné např. energie slunce, země, vody, větru, biomasa, atd Obnovitelné a druhotné zdroje: 2013: 9 % 2040: 17 - 22 % Česká republika má stále možnost zvýšit využití zejména solární a větrné energie a také energie z biomasy a bioplynu. Cílem je podpořit rozvoj těchto zdrojů co nejblíže místu spotřeby této energie ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE, MOŽNOSTI JEJICH UPLATNĚNÍ A VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (Doplňující studijní materiál pro předmět elektrické stroje a přístroje, elektroenergetika a ekologie CD Zelená energie, Liga energetických alternativ - vše HLAVNÍ o obnovitelných zdrojích energie a jejích úsporách v kostce. Obsah [ editovat | editovat zdroj ] Projekty v praxi - Sektor nabízí pro uvedené obnovitelné i alternativní zdroje příklady instalací, a to z ČR, příp. ze zahraničí

Alternativní zdroje energie - Gymnázium Che

alternativnÍ zdroje energie. zrcadlovÁ parabola pro solÁrnÍ ohŘev tuv; vĚtrnÁ turbÍna vt 3.0 pro ohŘev tu Alternativní zdroje energie mohou uspokojit všechny potřeby. Kde mohu získat energii a v jaké formě Ve skutečnosti je energie v té či oné podobě v přírodě téměř všude - slunce, vítr, voda, země - všude je energie Mezi alternativní zdroje energie patří zejména vodní energie, geotermální energie, spalování biomasy, větrná energie, solární energie a energie příboje a přílivu oceánů. Tyto alternativní zdroje jsou v podstatě obnovitelnými zdroji energie, jelikož jsou v měřítku existence lidstva a jeho potřeb takřka nevyčerpatelné Ceny elektřiny sice v poslední době stagnují, ale energetika nyní prochází proměnou, kdy stále větší úlohu budou hrát lokální elektrárny využívající obnovitelné zdroje energie. Stále častěji se na střechách rodinných domů objevují fotovoltaické elektrárny, které vyrábějí elektřinu pro vlastní spotřebu Alternativní zdroje energie Příspěvky. Nassim Haramein 2010 - (CZ titulky - 1. až 7.díl) 9. 6. 2015. Youtube video-záznam z roku 2010 z konference La Caja De Pandora. Celý příspěvek | Rubrika: Alternativní zdroje energie | Komentářů:

Alternativní zdroje energie - Solar

 1. Stavební knihy:: Alternativní zdroje energie. Stavíme tepelné čerpadlo. skladem. naše cena: 370 Kč . Kniha poskytne všechny potřebné informace pro úspěšnou stavbu tepelného čerpadla..
 2. Obnovitelné alternativní zdroje elektrické energie . Obnovitelný neboli alternativní zdroj energie je označení některých vybraných, na Zemi přístupných forem energie, získané primárně především z jaderných přeměn v nitru Slunce.Dalšími zdroji jsou teplo zemského nitra a setrvačnost soustavy Země-Měsíc
 3. Alternativní paliva a pohony v dopravě 15/48 4 Druhy alternativních paliv a pohonů Na úvod této kapitoly je nutné stanovit, co to znamená alternativní palivo, resp. alternativní pohon. V dnešní době je za všeobecně používané, tzv. konvenční palivo, považuje benzin a nafta. Všechn

Neobnovitelný zdroj energie - Wikipedi

Internetový portál pro-elektrotechniky.cz nabízí aktuální a přetříděné informace z ověřených domácích a zahraničních zdrojů všem, kteří se zabývají vývojem, projektováním, konstrukcemi, revizemi, systémovou integrací, vzděláváním a dalšími souvisejícími činnostmi v silnoproudé i slaboproudé elektrotechnice od jednoduchých elektroinstalací po. ⬇ Stáhnout Alternativní zdroje energie levné fotky z nejlepší agentury stock fotografií rozumné ceny miliony prémiových, vysoce kvalitních, royalty-free stock fotografií, snímků a obrázků Alternativní zdroje energie. Jako alternativní zdroje energie označujeme všechny druhy a metody získávání (přeměn) energie, které jsou alternativou k majoritním zdrojům energie, které lidstvo v daném období používá. Tedy, může se jednat i o nové způsoby využití klasických zdrojů a metod Mezi alternativní zdroje energie patří využívání odpadního tepla z procesů a dále obnovitelné zdroje energie (OZE). Jejich využitím můžete ušetřit nemalé finanční prostředky Biopaliva a alternativní zdroje energie; Agilent 4210 MP-AES Více. Agilent 5800 ICP-OES VDV, RV Více. Agilent 5900 ICP-OES SVDV Více. Subscribe to Biopaliva a alternativní zdroje energie Servis

Obnovitelná energie - Wikipedi

Alternativní zdroj energie. Někdy také jako netradiční zdroje energie. Patří do skupiny obnovitelných zdrojů, ale pro svojí funkci potřebují energii z fosilních paliv. Například tepelné čerpadlo elektřinu z energetického mixu ČR (cca 60% uhlí) nebo kogenerační jednotka zemní plyn pro výrobu elektřiny Dalibor Skácel | Alternativní energie 2/2007 Obnovitelné zdroje energie a jejich zavádění s sebou přinášejí řadu netechnických komplikací, plynoucích z jedinečnosti tohoto nově a dynamicky se rozvíjejícího odvětví. A realizace těchto projektů s sebou přináší řadu problémů ve vazbě mezi dodavatelem a investorem Není to tak dávno, co se za vrchol komfortu považovalo topení plynem nebo elektřinou. Ta doba je ale pryč. Dnes se totiž klade důraz na úspory za energie. A na ekologii. Zájem proto roste o alternativní zdroje energie, které jsou nezávislé na fosilních palivech status půjčeno do dílčí knihovna sbírka / doba vyhledání umístění popis pozn. Skladová signatur

Video: Alternativní zdroje energie - Fyzika - Referáty Odmaturu

Alternativní zdroje energie - YouTub

V posledních letech Čína považovala alternativní zdroje energie za způsob, jak nejen vytvořit novou čistou ekonomiku, ale také zajistit energetickou bezpečnost, odpoutat se od největších vývozců ropy a plynu. Zvýšené využívání obnovitelných zdrojů energie po celém světě doposud v zásadě zvyšovalo pouze. Náš advokát Filip Nečas vystoupí na konferenci Alternativní zdroje energie 2018 s dvěma tématy: Akumulační a bateriové systému z pohledu licencí v současné a budoucí právní úpravě a Kontroly překompenzací provozní podpory OZE Belgie : projděte si 30 potenciálních dodavatelů v sektoru alternativní zdroje energie - zařízení na Europages, mezinárodní sourcingové platformě B2B

Alternativní zdroje energie: referát - iReferaty

14 Alternativní a obnovitelné zdroje elektrické energie

Alternativní/obnovitelné zdroje energie - nedochází ke spalování fosilních paliv & termojaderných reakcí.. Obnovitelnost . a . šetrnost . vůči životnímu. Objeven zdroj volné, alternativní energie! Ropa, plyn a další nyní známé zdroje energie ztratí svůj smysl vzhledem k pracnosti výroby, skladování a vyčerpanosti těchto zdrojů a jejich nebezpečí pro životní prostředí. Spotřebitelský trhu zanikne, neboť kteroukoli věc, jídlo, oblečení, dům, nebo auto si každý. Alternativní energetické zdroje a měrné emise CO2. 23.12.2009. Energie. sdílet článek na facebooku sdílet na twitteru sdílet na google+ sdílet na LinkedIn. Praktické emise CO2 z biopaliv jsou v průměru mírně vyšší než z tuhých paliv fosilních, avšak výrazně vyšší než z ropných paliv anebo ze zemního plynu.

Obnovitelné zdroje energie, alternativní zdroje energie

* Pozitivní energie má léčivé účinky a je to energie, která je prostoupuje celým vesmírem ** Negativní energie oslabuje okolní pozitivní energii a má negativní účinek na člověka, tak asi jako elektro smog a způsobuje nejrůznější bolesti, chronické potíže a deprese, celkově její vliv na organismy je špatný Ohrozí jadernou energetiku nedostatek jádra? Nejčastěji omílané tvrzení je, že jediný perspektivní zdroj energie je jádro.Jde o poněkud odvážné tvrzení u zdroje, který v současnosti pokrývá pouze kolem 5 % světové spotřeby energie, přičemž ekonomicky těžitelné zásoby jsou odhadovány na dobu 85 až 102 let při současné úrovni roční spotřeby

Sluneční energie | Energetika - Odbor správy infrastruktury

Alternativní zdroje energie Energetika - Odbor správy

3. 1 Zdroje energie. Přírodní zdroje energie se nejčastěji dělí na obnovitelné a neobnovitelné. Toto víceméně ekonomické dělení je však zcela zavádějící a v podstatě jen jakousi reklamou na méně využívané zdroje. Za neobnovitelný zdroj jsou zpravidla označována fosilní paliva - ropa, zemní plyn a uhlí Energetika - alternativní zdroje. Základní informace. Slunce je naším hlavním zdrojem obnovitelné energie. Přímá přeměna sluneční energie na energii elektrickou je v součansné době jednou z nejekonomičtějších cest k vlastní výrobě energie a úspoře energie čerpané z rozvodné sítě Teorie o souvislosti částic a energie na rozměry. Srp 26, 2013. Zde je jednoduchá úvaha a vlastně i způsob - rovnice, jak si odvodit počet rozměrů pomocí znalosti počtu známých částic a přírodních sil. 1) Známe 12 částic hmoty 2) Známe 4 přírodní síly 3) Pohybujeme se a jsme schopni vnímat jen 3 rozměry Pokud. Jako alternativní zdroje energie můžeme označit například větrnou a geotermální energii, energii vody, slunečního záření, využití tepelných čerpadel, příliv oceánů nebo energii vzniklou spalováním biomasy. Kromě pojmu alternativní se často setkáváme i s termínem obnovitelný Existují alternativní zdroje energie? VÍTR: Sílu větru lidé odedávna využívali k pohánění plachetnic nebo k mletí obilí a čerpání vody. V nedávné době se však větrná energie opět dostala do popředí zájmu po celém světě

Energie 21 ćasopis obnovitelných zdrojů energie

 1. Alternativní zdroje energie bývájí často dávány do souvislosti se zdroji obnovitelnými.Nejedná se ale o jednu a tu stejnou věc. Alternativní zdroje energie představují všechny zdroje, které by měly v budoucnu zastoupit zdroje tradiční (ropu, zemní plyn a uhlí).Nevyjadřují tedy míru vyčerpatelnosti, jako je tomu u zdrojů obnovitelných
 2. Odborná sekce vydala sešit projektanta na téma solární tepelné soustavy pro vytápění a přípravu teplé vody, v roce 2016 publikaci Hodnocení tepelných čerpadel ve světlenové legislativy. Pravidelně pořádá konferenci Alternativní zdroje energie v Kroměříži, viz www.azecr.cz. Předseda odborné sekce. Ing. Bořivoj.
 3. Alternativní zdroje energie Vedle tradičních obnovitelných zdrojů energie, jako je slunce, vítr, voda, povrchová vrstva země či biomasa, existuje celá řada možností, jak lze energii získat
 4. Alternativní zdroje energie: Název česky: Alternativní zdroje energie: Název anglicky: Alternative Energy Sources: Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška (5 kreditů) (1 ECTS kredit = 28 hodin studijní zátěže) Forma výuky/Rozvrhovaná výuka: prezenční, 2/2 (prezenční, počet hodin přednášek týdně / počet hodin.
 5. Jsme specialisté na alternativní zdroje energie a komunikační technologie. Realizujeme fotovoltaické elektrárny všech typů. Vyvinuli jsme a provozujeme systém JoyCare. Jsme také autorizovaným dovozcem značek Snom, RTX, VOCOVO, WELL, Yealink a Yeastar pro Českou republiku a Slovensko

alternativní zdroje energie - Najisto

PPT - Předmět : Zeměpis Ročník : 8

Zdroje energie • A) neobnovitelné (vyčerpatelné) -Fosilní paliva : ropa, uhlí, zemní plyn -Jaderná energie • B) obnovitelné (alternativní alternativní zdroje energie. alternativní zdroje energie. Jiří Kubíček (Náměšť na Hané) 116,43 km. Návrh, dodávky a montáž solárních systémů, vodoinstalační a. Alternativní zdroje energie. Astronomie. Atomová a jaderná fyzika. Elektřina a magnetismus. Pro provádění pokusů na téma větrné energie a palivového článku. S výkonným větrným generátorem, elektrolyzérem a palivovým článkem. 6 339 Kč 5 336,36 Kč

PPT - NEOBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE PowerPoint PresentationPokusná sada Větrný generátor | vybaveni-skolPPT - 2 Výroba elektrické energie PowerPoint Presentation

dc.contributor.advisor: Dirner, Vojtech: en: dc.contributor.author: Farkašová, Květuše: en: dc.date.accessioned: 2010-09-29T17:11:55Z: dc.date.available: 2010-09. Alternativní zdroje energie . Saved in: Bibliographic Details; Main Authors: Brož, Karel, 1939-2008 (Author), Šourek, Bořivoj, 1972-(Author): Corporate Author = zdroje energie, které jsou schopné se při spotřebovávání částečně nebo úplně obnovovat - další názvy - nevyčerpatelné, alternativní . 1) SLUNEČNÍ (SOLÁRNÍ) ELEKTRÁRNA - využívá energii slunečního záření - sluneční kolektor - fotovoltaický článek - výhody - nevznikají škodliviny - nevýhody - vysoká cen USA projevuje velký zájem o alternativní zdroje energie Autor: Michaela Peigerová Je více než jisté, že jednou veškeré vyčerpatelné zdroje vymizí a než tento okamžik nastane, měli bychom už nyní začít hledat řešení

 • Prodam modreho staforda.
 • Ayahuasca droga.
 • Řecké polévky.
 • Party zboží metropol.
 • Sibiřský husky temperament přátelský.
 • Gumičky na rovnátka eshop.
 • Wow how to learn riding.
 • Vaporizer cz.
 • Uprchlická krize 2019.
 • Radioamatérské programy.
 • Lev nikolajevič tolstoj díla.
 • Malá privatizace.
 • Paracord náramek pro děti.
 • Gordon liu.
 • Akutní laryngitida v pnp.
 • Minimální rychlost na dálnici německo.
 • Pomazánka z míchaných vajec.
 • Braun lady shaver 5560.
 • Krční páteř závratě.
 • Močovina granulovaná.
 • Videohry prodej.
 • Missing kings.
 • Píštěl jak dlouho.
 • Horácké divadlo šakalí léta.
 • Omdlení po odběru krve.
 • Mezcal cena.
 • Strhavani predkozky.
 • Bam bam biram bam bam.
 • Růžový výtok v prvním trimestru.
 • Dilatační spára podlahové topení.
 • Pánské sako 3xl.
 • Zlate srdce nahrdelnik.
 • Fokker 100.
 • Obaly cd ke stažení zdarma.
 • Cv cz.
 • Hip hop dance.
 • Vysoké jezdecké boty hnědé.
 • Jessica alba vyska.
 • Downhill vidlice bazar.
 • Gogo vape.
 • Epo daň z nabytí nemovitých věcí.